Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjonsloven Bø hotell 4. desember 2012 Solveig Hals.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjonsloven Bø hotell 4. desember 2012 Solveig Hals."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjonsloven Bø hotell 4. desember 2012 Solveig Hals

2

3 Forord til Introduksjonsloven: (…) Hovedtanken med introduksjonsloven er å styrke grupper av nyankomne innvandreres muligheter for raskt å komme ut i jobb. Arbeid er nøkkelen til deltakelse i samfunnet. (…) (Inga Marthe Thorkildsen)

4

5 Forskrift til Introduksjonsloven: Lærernes arbeidstid: § 4.2(…) Hvis kommunenes tilbud om norskopplæring følger skoleåret, må kommunen i skoleferien tilby deltakerne andre aktiviteter, som for eksempel sommerjobb, spesielt tilrettelagt arbeid eller annen form for opplæring.

6 Introduksjonsloven: §4 Introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogram tilrettelegges for person som har behov for grunnleggende kvalifisering. Introduksjonsprogrammet tar sikte på å a)gi grunnleggende ferdigheter i norsk, b)gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, c)Forberede for deltakelse i yrkeslivet. Programmet skal være helårlig og på full tid.

7 Forskrift til Introduksjonsloven: Det å etablere seg i egen bolig, anskaffe innbo, sende flyttemelding, opprette strøm- og telefonabonnement, få fastlege, søke barnehageplass osv. kan inngå i programmet. (forskrift)

8 Hovedtariffavtalen: r) Undervisning etter introduksjonsloven: Partene er enige om at det er en særlig utfordring å dekke opplæringsbehovet iht. introduksjonsloven, og at det ofte er behov for en annen forlegning av årsverket enn det som følger av sentral avtale om arbeidstid i SFS 2213. De sentrale parter vil ta særlig hensyn til dette ved eventuell sentral behandling av lokale uenigheter om lokale arbeidstidsavtaler.

9

10 Introduksjonsloven: Lærernes behov for kontaktlærertillegg: §6: Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram. (…) §19: Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

11 Forskrift til Introduksjonsloven: §19 (…) Det er viktig at det blir gjennomført jevnlige samtaler med deltakeren om hvor vedkommende står i forhold til den individuelle planen. (…) I læreplanen er det beskrevet hvordan en gjennom inntakssamtale og eventuelle tester kan plassere deltakeren på det opplæringssporet som passer for den enkelte. (…)

12 SFS 2213: Bestemmelser om tidsressurser b. Kontaktlærertjeneste for elevene Lærere i grunnskolen og i videregående opplæring som utfører kontaktlærertjeneste for elevene, får redusert årsrammen for undervisning med minimum 28,5/38 årsrammetimer.

13 SFS 2213: f. Voksenopplæring Der det er opprettet lokale funksjoner for kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver i voksenopplæringen, gis redusert undervisningstid etter reglene for det skoleslag det undervises i.

14 SFS 2213: Diverse bestemmelser Godtgjøring for kontaktlærertjeneste er minimum kr. 10 000 pr. år.

15

16 Forskrift til Introduksjonsloven: §19.3 Bestemmelsens tredje ledd fastsetter krav til kompetanse for den som skal undervise i norsk og samfunnskunnskap. Hovedregelen er at læreren må ha godkjent lærerutdanning.

17 Forskrift til Introduksjonsloven: Den som skal undervise etter Læreplan i norsk og samfunns- kunnskap, bør i tillegg ha norsk som andrespråk. Den som skal drive alfabetiseringsundervisning, bør også ha kompetanse i grunn- leggende lese- og skriveopplæring

18 Forskrift til Introduksjonsloven: Den som skal undervise i samfunnskunnskap, bør som hovedregel ha lærerutdanning.

19 Opplæringsloven: §10-1. Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i grunnskolen og den vidaregåande skolen, skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse.


Laste ned ppt "Introduksjonsloven Bø hotell 4. desember 2012 Solveig Hals."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google