Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med rett og plikt til norskopplæring ved Johannes Læringssenter IKVO-konferanse, Stjørdal 05.-06.09.2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med rett og plikt til norskopplæring ved Johannes Læringssenter IKVO-konferanse, Stjørdal 05.-06.09.2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med rett og plikt til norskopplæring ved Johannes Læringssenter IKVO-konferanse, Stjørdal 05.-06.09.2005

2 Organisasjonskart Johannes Læringssenter Fellestjenester Språkklasser for ungdom Grunnskoleopplæring Spesialundervisning Sansetapskonsulenter Veiledning for hørselshemmede Voksenopplæring Introduksjonsprogram Norskopplæring Samfunnskunnskap Flerspråklige barn Barneskole Veiledningsteam Base for flerspråklige lærere Flerspråklige førskolebarn Barnehage Veiledningsteam Base for flerspråklige assistenter Kontorer Kantiner IKT

3 Læreplanen fra 1998 •Rett til 850 eller 3000 timer norskopplæring •To løp •Modulprøver •Språkprøven

4 Ny læreplan •Introduksjonsloven, kap 4: obligatorisk opplæring 300 + opp til 2700 timer •Common European Framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment (2001) •Tre spor, fire nivå, fire domener •Norskprøve 1-3 •50 timer samfunnskunnskap

5 Spor og nivå Spor 1Spor 2 Spor 3 Lese og skrive B1 A2 A1 B2

6 Personkrets •Rett og plikt: aldersgruppen 16-55 år •Rett: aldersgruppen 55-67 år •Gruppe 1: –personer med asylstatus, herunder overføringsflyktninger –personer med opphold på humanitært grunnlag –personer med kollektiv beskyttelse og familiegjenforente med disse •Gruppe 2: –familiegjenforente med norske eller nordiske borgere –arbeidsinnvandrere utenfor EFTA/EØS-området og personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening med disse

7 Skoleåret 2004-2005  Forsøk med plikt og rett starter opp i august  3 kull (+1 gruppe) starter opp nybegynnerkurs i norsk i løpet av skoleåret (+200 deltakere fordelt på alle spor)  Tre kull deltakere på 50-timerskurs i samfunnskunnskap (2xdag, 1xkveld)

8 Utfordringer •Hvordan gi deltakerne nok informasjon ved oppstart? •Hvordan koordinere riktig plassering av deltakere og behov for gruppestørrelse? •Hvordan vurdere og tilby videre behov for opplæring på riktig spor? •Hvordan imøtekomme deltakernes egne synspunkter på opplæringa på en forsvarlig måte?

9 Informasjon om kursene •Deltakerne ønsker informasjon om –Hvor de skal gå på kurs –Når de skal gå på kurs –Hvor lenge de skal gå på kurset –Hvilket utbytte de har av kurset •Vi trenger oversikt over –Hvor mange deltakere vi kan gjøre regning med på et kurs –Hvilken progresjon de forskjellige kursene har –Hvor lenge deltakerne har rett, plikt og behov for å gå hos oss.

10 Løsning: en kurskatalog? A1A2B1 1 2 3 2700 1800-2700 600-1200 400-700 300-500

11 Behov for videre opplæring •Søknad om videre opplæring til nivå (maks. 2700 timer) •Tildeling på bakgrunn av anbefaling fra lærer •Tildelingen er et enkeltvedtak som skal dokumenteres og kan påklages. •Utfordringer: –Hvordan sikre en mest mulig lik behandling av deltakerne –Hvordan sikre formell dokumentasjon –Hvordan redusere arbeidsmengden for lærerne –Hvordan gjøre opplæringsløpet brukervennlig –Hvordan planlegge videre opplæring så tidlig som mulig

12 Løsning: individuell plan fra starten •Skal inneholde –mål for den obligatoriske opplæringen –Endelig mål for norskopplæringen –Anslått tid/tildelte timer –Ev. videre planer •Skrives i samarbeid med deltakeren i løpet av inntaksvurderingen •Skal fungere som et verktøy for tilråding av ytterligere opplæring •Krever –Grundig inntaksvurdering –Presis beskrivelse av kurs –Oppfølging

13 Fordeling av arbeidsoppgaver •Rådgiver: –Første inntakssamtale –Grovsortering av grupper på spor •Fagleder: –Lokalisering av ressurser (klasserom, lærer, etc..) –Være pådriver for arbeidet i inntaksteamet •Inntaksteam (lærere+rådgiver): –Løpende gjennomgang av deltakere –Skrive og følge opp individuell plan i samarbeid med deltaker •Lærer: –Sluttføre arbeidet med individuell plan ved å signere på tilråding etter 250 timer –Være førstelinje for deltakerne i forhold til å vedlikeholde individuell plan

14 FASE 1FASE 2 SLUTTER VIDERE NORSKOPPLÆRING INTRODUKSJONSPROGRAM FORKURS GRUNNSKOLE INNTAKSVURDERING - Plassering på spor og nivå - 2 uker Det er nødvendig med en inntaksvurdering som kan bestå av en samtale der følgende kan være aktuelt å kartlegge: • Utdanningsbakgrunn, yrke, arbeidserfaring, tidligere norskopplæring og kunnskap i fremmedspråk. Inntaksprosessen kan også innbære ferdighetstester som: • Lesehastighet på morsmålet, skriveferdighet på morsmålet, kjennskap til og lesehastighet på det latinske alfabetet, hastighet i avskrift, ferdighetsnivå i norsk og ferdighetsnivå i fremmedspråk. •50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP PÅ ET SPRÅK DELTAKEREN FORSTÅR. 3 timer per uke fordelt på 16 uker •250 TIMER NORSK. 14-16 timer per uke fordelt på 16-18 uker Semester på 18 uker - (2 uker + 16 uker) Rett & Plikt-løp

15 JanuarFebruarMarsAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDesember JanuarFebruarMarsAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDesember Inntak & semesterinndeling

16 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 1 Norsk Samfunn 1Norsk 2 Samfunn 1Norsk 3 Samfunn 1Norsk 4 Samfunn 2Norsk 5 Samfunn 2Norsk 6 Samfunn 2Norsk 7 8 Timeplan for Rett & Plikt

17 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 1 Norsk SamfunnNorsk 2 SamfunnNorsk 3 SamfunnNorsk 4 MediatekNorsk 5 Kurspakke MediatekKurspakke 6 MediatekKurspakke 7 MediatekKurspakke 8 Timeplan for flyktninger


Laste ned ppt "Erfaringer med rett og plikt til norskopplæring ved Johannes Læringssenter IKVO-konferanse, Stjørdal 05.-06.09.2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google