Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhetlig tjenestetilbud for barn og unge med sammensatte funksjonshemminger -Administrativ ansvarsgruppemodell i Kvæfjord kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhetlig tjenestetilbud for barn og unge med sammensatte funksjonshemminger -Administrativ ansvarsgruppemodell i Kvæfjord kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhetlig tjenestetilbud for barn og unge med sammensatte funksjonshemminger -Administrativ ansvarsgruppemodell i Kvæfjord kommune

2 Samhandlingskonferansen 25.- 26.5.2010 Kort historikk Mange innbyggere med behov for tverrfaglige og tverretatlige tjenester Endringer i Kommuneloven, særlovene forsvant, rammelovene innholdt innhold og rettigheter, mens fokus på organisering og instrukser ble borte Varierende oppmøte på ansvarsgruppemøter; mange opplevde oppmøte som frivillig, ikke som en innkalling

3 Samhandlingskonferansen 25.- 26.5.2010 Førte til opprettelse av ansvarsgruppemodellen: –Rundskriv 4/ 2001: Om bruk av ansvarsgrupper som arbeidsform –Rundskriv 6/ 2003: om bruk av ansvarsgrupper som arbeidsform og endringer i etablert ordning –Tid for ny revidering nå

4 Samhandlingskonferansen 25.- 26.5.2010 Prinsipp Framstå som en enhetlig kommune utad i forhold til eksterne samarbeidsparter Etatsjefene gir ”sine” ansatte fullmakt til å innkalle på tvers av etatsgrensene når de er oppnevnt som koordinatorer

5 Samhandlingskonferansen 25.- 26.5.2010 Prinsipp forts: Fokus på organisasjonsteori: FagForvaltning System/ organisasjon

6 Samhandlingskonferansen 25.- 26.5.2010 SAMI-prinsippet S- samtidighet A- autoritet M- makt I- innflytelse

7 Samhandlingskonferansen 25.- 26.5.2010 Ansvarsgruppe- to nivå Overordnet strategisk nivå med Ansvarsgruppe administrativt nivå Ansvarsgruppe tiltaksnivå

8 Samhandlingskonferansen 25.- 26.5.2010 Ansvarsgruppemodellen Strategisk nivå lokalpolitisk organ sentrale føringer Administrativt nivå Operativt nivå Adm. Sjef/ KO-sjef HO-sjef Driftsenheter/ tjenester/ tiltak Ansvarsgruppe Adm. nivå Ansvarsgruppe tiltaksnivå

9 Samhandlingskonferansen 25.- 26.5.2010 Formål Å etablere et apparat for formålstjenlig og funksjonell bistand eller hjelp i en tidligst mulig fase og på et lavest mulig nivå

10 Samhandlingskonferansen 25.- 26.5.2010 Virkemidler Koordinert innsats på tvers av avdelingsgrenser og mellom ulike nivåer i organisasjonen, basert på aktiv bruk av gjeldende delegeringsregler. Samordner kommunal innsats, eller kontakt med faginstanser utenfor kommunen; i forhold til nav, spesialisthelsetjenesten, fylkeskommunale etater

11 Samhandlingskonferansen 25.- 26.5.2010 Når På klart definerte saksområder der behovet for en koordinert innsats på tvers av ordinære administrative rammer er særlig framtredende

12 Samhandlingskonferansen 25.- 26.5.2010 Ansvarsgruppe administrativt nivå Vurdere behov ut ifra innmeldte saker Oppretter ansvarsgruppe tiltaksnivå Kan også fungere som tiltaksgruppe i forhold til saker av prinsipiell art Får tilbakemelding fra ansvarsgruppene på tiltaksnivå når ting ikke fungere som forventet Organiserer koordinatorsamlinger 2 ganger årlig for alle medlemmer i ansvarsgrupper tiltaksnivå

13 Samhandlingskonferansen 25.- 26.5.2010 Ansvarsgruppe tiltaksnivå Hvem: bruker, evt foresatte, de som direkte gir tjenester til bruker ( fra skole, helse- og omsorg, PPT, barnevern, helsestasjon…) Hva: utarbeider individuelle planer/ tiltaksplaner, samordner tiltak, fordeler oppfølgingsansvar, kontrollerer at målene nåes, eller justerer målene og tiltakene

14 Samhandlingskonferansen 25.- 26.5.2010 Koordinators rolle Innkalle til og lede møter i ansvarsgruppe tiltaksnivå Sørge for at arbeidet evalueres Sørge for at referat skrives og legges i profil Rapportere til sekretær for adm ansvarsgruppe Kontakte adm ansv ved sekretær når arbeidet ikke går som planlagt

15 Samhandlingskonferansen 25.- 26.5.2010 Om individuell plan Individuell plan er ikke en forutsetning for opprettelse av ansvarsgruppe


Laste ned ppt "Helhetlig tjenestetilbud for barn og unge med sammensatte funksjonshemminger -Administrativ ansvarsgruppemodell i Kvæfjord kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google