Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhetlig tjenestetilbud for barn og unge med sammensatte funksjonshemminger -Administrativ ansvarsgruppemodell i Kvæfjord kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhetlig tjenestetilbud for barn og unge med sammensatte funksjonshemminger -Administrativ ansvarsgruppemodell i Kvæfjord kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhetlig tjenestetilbud for barn og unge med sammensatte funksjonshemminger -Administrativ ansvarsgruppemodell i Kvæfjord kommune

2 Samhandlingskonferansen Kort historikk Mange innbyggere med behov for tverrfaglige og tverretatlige tjenester Endringer i Kommuneloven, særlovene forsvant, rammelovene innholdt innhold og rettigheter, mens fokus på organisering og instrukser ble borte Varierende oppmøte på ansvarsgruppemøter; mange opplevde oppmøte som frivillig, ikke som en innkalling

3 Samhandlingskonferansen Førte til opprettelse av ansvarsgruppemodellen: –Rundskriv 4/ 2001: Om bruk av ansvarsgrupper som arbeidsform –Rundskriv 6/ 2003: om bruk av ansvarsgrupper som arbeidsform og endringer i etablert ordning –Tid for ny revidering nå

4 Samhandlingskonferansen Prinsipp Framstå som en enhetlig kommune utad i forhold til eksterne samarbeidsparter Etatsjefene gir ”sine” ansatte fullmakt til å innkalle på tvers av etatsgrensene når de er oppnevnt som koordinatorer

5 Samhandlingskonferansen Prinsipp forts: Fokus på organisasjonsteori: FagForvaltning System/ organisasjon

6 Samhandlingskonferansen SAMI-prinsippet S- samtidighet A- autoritet M- makt I- innflytelse

7 Samhandlingskonferansen Ansvarsgruppe- to nivå Overordnet strategisk nivå med Ansvarsgruppe administrativt nivå Ansvarsgruppe tiltaksnivå

8 Samhandlingskonferansen Ansvarsgruppemodellen Strategisk nivå lokalpolitisk organ sentrale føringer Administrativt nivå Operativt nivå Adm. Sjef/ KO-sjef HO-sjef Driftsenheter/ tjenester/ tiltak Ansvarsgruppe Adm. nivå Ansvarsgruppe tiltaksnivå

9 Samhandlingskonferansen Formål Å etablere et apparat for formålstjenlig og funksjonell bistand eller hjelp i en tidligst mulig fase og på et lavest mulig nivå

10 Samhandlingskonferansen Virkemidler Koordinert innsats på tvers av avdelingsgrenser og mellom ulike nivåer i organisasjonen, basert på aktiv bruk av gjeldende delegeringsregler. Samordner kommunal innsats, eller kontakt med faginstanser utenfor kommunen; i forhold til nav, spesialisthelsetjenesten, fylkeskommunale etater

11 Samhandlingskonferansen Når På klart definerte saksområder der behovet for en koordinert innsats på tvers av ordinære administrative rammer er særlig framtredende

12 Samhandlingskonferansen Ansvarsgruppe administrativt nivå Vurdere behov ut ifra innmeldte saker Oppretter ansvarsgruppe tiltaksnivå Kan også fungere som tiltaksgruppe i forhold til saker av prinsipiell art Får tilbakemelding fra ansvarsgruppene på tiltaksnivå når ting ikke fungere som forventet Organiserer koordinatorsamlinger 2 ganger årlig for alle medlemmer i ansvarsgrupper tiltaksnivå

13 Samhandlingskonferansen Ansvarsgruppe tiltaksnivå Hvem: bruker, evt foresatte, de som direkte gir tjenester til bruker ( fra skole, helse- og omsorg, PPT, barnevern, helsestasjon…) Hva: utarbeider individuelle planer/ tiltaksplaner, samordner tiltak, fordeler oppfølgingsansvar, kontrollerer at målene nåes, eller justerer målene og tiltakene

14 Samhandlingskonferansen Koordinators rolle Innkalle til og lede møter i ansvarsgruppe tiltaksnivå Sørge for at arbeidet evalueres Sørge for at referat skrives og legges i profil Rapportere til sekretær for adm ansvarsgruppe Kontakte adm ansv ved sekretær når arbeidet ikke går som planlagt

15 Samhandlingskonferansen Om individuell plan Individuell plan er ikke en forutsetning for opprettelse av ansvarsgruppe


Laste ned ppt "Helhetlig tjenestetilbud for barn og unge med sammensatte funksjonshemminger -Administrativ ansvarsgruppemodell i Kvæfjord kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google