Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlig støtte til tannbehandling – hvem får det i dag? Per Lüdemann; overtannlege Stjørdal 18. juni 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlig støtte til tannbehandling – hvem får det i dag? Per Lüdemann; overtannlege Stjørdal 18. juni 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlig støtte til tannbehandling – hvem får det i dag? Per Lüdemann; overtannlege Stjørdal 18. juni 2014

2 Tema Datakilder Offentlig stønad tannhelse Oppsummering 2

3 | 3 Innsamling og konsolidering av data Analysemiljø Formidling Myndigheter Forskning Fag- og legfolk Verdikjeden fra grunndata til formidling Tannhelseregister EPJ NHN Forutsetning: Automatisert overføring av informasjon Terminologi Standardiserte tekster

4 | 4 Datakilder KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering)  nasjonalt informasjonssystem med styringsinformasjon –kommunale og fylkeskommunale tjenester –bruk av ressurser på ulike tjenesteområder –egenskaper ved befolkningen KUHR: Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon  opplysninger om all refusjonsberettiget behandling –pasient -, behandler og behandlingsopplysninger («komplett» fom 2011) –ca 3 700 behandlere ( 3 300 tannleger/400 tannpleiere) som har direkte oppgjørsavtale –kan ikke kobles mot andre datakilder (kun ved f.eks. forskning) Socialstyrelsen i Sverige – Tandhälsoregistret  alle tilstander/behandlinger omfattet av statlige refusjon (> 19 år) –4,3 millioner personer –overføringsverdi ved sammenligninger med KUHR (SSB) Utvalgsundersøkelser  et utvalg av enheter som skal si noe om populasjonen (statistisk metode)

5 Datakilder 5 Barn og ungdom/prioriterte grupper:  KOSTRA  KUHR (kjeveortopedi)  Utvalgsundersøkelser Voksne (> 21 år)  KUHR  Utvalgsundersøkelser  Tandhälsoregistret (Sverige) Regnskaps - /bokføringsregister  Opprettet for å ha oversikt over ressursbruken  Gir verdifull informasjon om utført behandling på de som omfattes av registrene  Begrenset informasjon om diagnose (årsak til behandling)

6 Tema Datakilder Offentlig stønad tannhelse Oppsummering 6

7 7 Totale tannhelsemarked i Norge (2013): 15, 6 milliarder kr. (SSB) Folketrygden (2013) 1, 9 milliarder kr. Fylkeskommunene (2013) 2,9 milliarder kroner NAV 0,1- 0, 2 milliarder NAV 0,1- 0, 2 milliarder Div. ordninger:  Helseforetak  Forsvaret  Fengsel  TK  Asylsøkere ? Div. ordninger:  Helseforetak  Forsvaret  Fengsel  TK  Asylsøkere ? Egenbetaling: 10 milliarder

8 Hovedmål med helseøkonomi og finansiering: Finansieringsordninger som støtter opp om en effektiv og rettferdig helsetjeneste av god kvalitet riktige prioriteringer effektiv og rettferdig helsetjeneste av god kvalitet effektiv ressursbruk Helhetlig utvikling av finansieringsordninger Rett ytelse til rett tid, gjennom bedre informasjon Styrke data- og analysegrunnlag for informasjon, styring og beslutninger 8

9 Tannhelsepolitikk Grunnlag: –S–St.meld. nr. 35 (2006-2007): Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - Framtidas tannhelsetjenester –g–god tannhelse er god folkehelse – økt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid –n–nye rettigheter til de som trenger det mest –e–effektiv oppgavefordeling mellom tannpleiere og tannleger –s–skjerming av utgifter for de som trenger det mest –s–styrkede forbrukerrettigheter og god prispolitikk –e–en styrket regional tannhelsetjeneste –ø–økt kunnskap og bedre kvalitet 9

10 | 10 Fylkeskommunal tannhelsetjeneste - ressurbruk

11 | 11 Fylkeskommunal tannhelsetjeneste - omfang SIC: Signifikant karies indeks Gjennomsnitt DMFT på 1/3 av gruppen med mest karies

12 Fylkeskommunal tannhelsetjeneste – behov gruppe A 12

13 Fylkeskommunal tannhelsetjeneste - resurser 13 Pasientbehandling blir (hovedsak) utført av:  tannleger  tannpleiere  tannlegespesialiste r Privat tannhelsetjeneste:  tannleger: reduksjon på 5 % 2011 - 2012  tannpleiere: reduksjon på 2 % 2011 - 2012 Fylkeskommunal tannhelsetjeneste  økning ansatte alle grupper

14 Fylkeskommunal tannhelsetjeneste - utvikling 14

15 Forskrift - folketrygdloven § 5-6 og 5-6 a: Forskrift § 5-6 - tannlege : 1.Sjelden medisinsk tilstand 2.Leppe-kjeve-ganespalte 3.Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig 4.Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander 5.Sykdommer og anomalier i munn og kjeve 6.Periodontitt 7.Tannutviklingsforstyrrelser 8.Bittanomalier 9.Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon 10.Hyposalivasjon 11.Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer 12.Tannskade ved godkjent yrkesskade 13.Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade 14.Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne 15.Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven Forskrift § 5-6a – tannpleier: –s–stønad til dekning av utgifter til undersøkelse/behandling av periodontitt ved punkt 1, 4, 6 og 14

16 Avgrensninger av stønadsberettiget tannbehandling A.Behandling som er mulig å gjøre, men ikke alt er forenlig med allmennt aksepterte fagligs retningslinjer B.Behandling som er forenlig med allmennt aksepterte faglige retningslinjer C.Behandling som gir refusjon fra folketrygden ACB | 16

17 Folketrygden 17  § 5-6 : Tannlegehjelp  § 5-6 a: Tannpleierhjelp  § 5-24 a: Stønad til helsetjenester i et annet EØS-land  Fltl. § 5-6/5-6a  Lov om tannhelsetjenesten (§ 1-3, a-d) 2013:  Tannlege: 1 876 mill. kr  Tannpleier: 49 mill. kr

18 | 18 Folketrygden  periodonti (6 a og b): 563 mill kr.  kjeveortopedi : 561 mill kr.  samlet: 1 124 mill kr. (60 % av total)  sjeldne medisinske tilstander: 33 mill kr.  leppe-kjeve-gane spalte: 5 mill kr.  kreft i munnhulen: 14 mill kr.  samlet: 52 mill kr. (3 % )

19 | 19 Folketrygden – implantatbasert protetikk

20 2008 – 2013:  økning 108 mill. kr  tilsvarer 24 % økning (1/4) 2008 – 2013:  økning 108 mill. kr  tilsvarer 24 % økning (1/4) Pkt 8 b som øker Pkt 8 c uforandret Pkt 8 a synkende tendens Pkt 8 b som øker Pkt 8 c uforandret Pkt 8 a synkende tendens 20 Folketrygden - kjeveortopedi

21 | 21 Folketrygden Lavinntektsgruppene:  Heterogene  Er mere utsatt enn grupper med høy inntekt  tannhelsetilstand/tannlegetjenester  helsetilstand/bruk av helsetjenester  sosial kontakt Sverige: Tandhälsoregistret måler 2 typer tannstatus:  Antall egne tenner  Antall ubehandlede tenner 4 mill personer (2012) over 20 år:  90 % har > 20 tenner  6 % har 10-19 egne tenner  3 % < 10 tenner

22 Tema Datakilder Offentlig stønad tannhelse Oppsummering 22

23 | 23 Vi bruker mye penger – både privat og offentlig  Har vi:  riktige prioriteringer ?  effektiv og rettferdig helsetjeneste av god kvalitet ?  effektiv ressursbruk ? Mange myter – også i tannhelsetjenesten  etableres som sannheter (?)  men - hva kan tilgjengelig data-grunnlag indikere?  og forholder vi oss til fakta ?

24 Fylkeskommunenes oppgaver i 2014 Fylkeskommunal tannhelsetjeneste Samarbeide med privat tannhelsetjeneste for å løse offentlige oppgaver Ha gode rutiner for bekymringsmeldinger til barnevernet Bidra til rekruttering av kandidater til spesialistutdanning Utarbeide samarbeidsavtaler med den kommunale helse- og omsorgstjenesten for å bidra til at tannhelsetjenestelovens prioriterte grupper får tilgang til tannhelsetjenester og hjelp til nødvendig daglig munnstell. 24

25 | 25  offentlig sektor kan samle/nyttiggjøre seg store informasjonsmengder  legger grunnlag for andre måter å utføre tjenester på  offentlig sektor bestemmer innholdet i tjenestene  kan overlate til andre utføring  måle resultatoppnåelse fremfor forbruk av innsatsfaktorer  ansatte er en viktig kilde til innovasjon  nær kontakt med brukerne av tjenestene  lederansvar å ha en innovasjonskultur i offentlig sektor  nødvendig å utvikle ny kunnskap  hvordan virksomheter bør innrettes best mulig for brukere og medarbeidere  brukerstyrt forskning for å finne frem til forbedrede løsninger på utfordringer St.meld. nr. 7 (2008-2009). Et nyskapende og bærekraftig Norge


Laste ned ppt "Offentlig støtte til tannbehandling – hvem får det i dag? Per Lüdemann; overtannlege Stjørdal 18. juni 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google