Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlig støtte til tannbehandling – hvem får det i dag?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlig støtte til tannbehandling – hvem får det i dag?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlig støtte til tannbehandling – hvem får det i dag?
Hvordan sette inn nye sidetyper: 1. Velg «Hjem»-fanen 2. Trykk nederst på «Nytt lysbilde»-knappen, og velg ønsket oppsett. Per Lüdemann; overtannlege Stjørdal 18. juni 2014

2 Tema Datakilder Offentlig stønad tannhelse Oppsummering

3 Verdikjeden fra grunndata til formidling
Myndigheter Forskning Fag- og legfolk Innsamling og konsolidering av data Analysemiljø Formidling Tannhelseregister EPJ Forutsetning: Automatisert overføring av informasjon Terminologi Standardiserte tekster NHN

4 Datakilder KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering)
nasjonalt informasjonssystem med styringsinformasjon kommunale og fylkeskommunale tjenester bruk av ressurser på ulike tjenesteområder egenskaper ved befolkningen KUHR: Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon opplysninger om all refusjonsberettiget behandling pasient - , behandler og behandlingsopplysninger («komplett» fom 2011) ca behandlere ( tannleger/400 tannpleiere) som har direkte oppgjørsavtale kan ikke kobles mot andre datakilder (kun ved f.eks. forskning) Socialstyrelsen i Sverige – Tandhälsoregistret alle tilstander/behandlinger omfattet av statlige refusjon (> 19 år) 4,3 millioner personer overføringsverdi ved sammenligninger med KUHR (SSB) Utvalgsundersøkelser et utvalg av enheter som skal si noe om populasjonen (statistisk metode)

5 Datakilder Barn og ungdom/prioriterte grupper: KOSTRA
KUHR (kjeveortopedi) Utvalgsundersøkelser Voksne (> 21 år) KUHR Utvalgsundersøkelser Tandhälsoregistret (Sverige) Regnskaps - /bokføringsregister Opprettet for å ha oversikt over ressursbruken Gir verdifull informasjon om utført behandling på de som omfattes av registrene Begrenset informasjon om diagnose (årsak til behandling)

6 Tema Datakilder Offentlig stønad tannhelse Oppsummering

7 Totale tannhelsemarked i Norge (2013): 15, 6 milliarder kr. (SSB)
Fylkeskommunene (2013) 2,9 milliarder kroner Folketrygden (2013) 1, 9 milliarder kr. NAV 0,1- 0, 2 milliarder Div. ordninger: Helseforetak Forsvaret Fengsel TK Asylsøkere ? For å sette inn bunntekst på presentasjonen går du til «Sett inn» i menyen og velger «Topptekst og bunntekst». Her skriver du inn ønske bunntekst i «Bunntekst»-feltet og trykker «Bruk på alle» for å sette den på alle sidene. Egenbetaling: 10 milliarder

8 Hovedmål med helseøkonomi og finansiering:
Finansieringsordninger som støtter opp om en effektiv og rettferdig helsetjeneste av god kvalitet riktige prioriteringer effektiv og rettferdig helsetjeneste av god kvalitet effektiv ressursbruk Helhetlig utvikling av finansieringsordninger Rett ytelse til rett tid, gjennom bedre informasjon Styrke data- og analysegrunnlag for informasjon, styring og beslutninger

9 Tannhelsepolitikk Grunnlag:
St.meld. nr. 35 ( ): Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - Framtidas tannhelsetjenester god tannhelse er god folkehelse – økt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid nye rettigheter til de som trenger det mest effektiv oppgavefordeling mellom tannpleiere og tannleger skjerming av utgifter for de som trenger det mest styrkede forbrukerrettigheter og god prispolitikk en styrket regional tannhelsetjeneste økt kunnskap og bedre kvalitet

10 Fylkeskommunal tannhelsetjeneste - ressurbruk

11 Fylkeskommunal tannhelsetjeneste - omfang
SIC: Signifikant karies indeks Gjennomsnitt DMFT på 1/3 av gruppen med mest karies

12 Fylkeskommunal tannhelsetjeneste – behov gruppe A

13 Fylkeskommunal tannhelsetjeneste - resurser
Pasientbehandling blir (hovedsak) utført av: tannleger tannpleiere tannlegespesialister Privat tannhelsetjeneste: tannleger: reduksjon på 5 % tannpleiere: reduksjon på 2 % Fylkeskommunal tannhelsetjeneste økning ansatte alle grupper

14 Fylkeskommunal tannhelsetjeneste - utvikling

15 Forskrift - folketrygdloven § 5-6 og 5-6 a:
Forskrift § tannlege : Sjelden medisinsk tilstand Leppe-kjeve-ganespalte Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander Sykdommer og anomalier i munn og kjeve Periodontitt Tannutviklingsforstyrrelser Bittanomalier Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon Hyposalivasjon Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer Tannskade ved godkjent yrkesskade Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven Forskrift § 5-6a – tannpleier: stønad til dekning av utgifter til undersøkelse/behandling av periodontitt ved punkt 1, 4, 6 og 14

16 Avgrensninger av stønadsberettiget tannbehandling
C Behandling som er mulig å gjøre, men ikke alt er forenlig med allmennt aksepterte fagligs retningslinjer Behandling som er forenlig med allmennt aksepterte faglige retningslinjer Behandling som gir refusjon fra folketrygden

17 Folketrygden § 5-6 : Tannlegehjelp § 5-6 a: Tannpleierhjelp 2013:
§ 5-24 a: Stønad til helsetjenester i et annet EØS-land Fltl. § 5-6/5-6a Lov om tannhelsetjenesten (§ 1-3, a-d) 2013: Tannlege: mill. kr Tannpleier: 49 mill. kr

18 Folketrygden periodonti (6 a og b): 563 mill kr.
kjeveortopedi : 561 mill kr. samlet: mill kr. (60 % av total) sjeldne medisinske tilstander: 33 mill kr. leppe-kjeve-gane spalte: 5 mill kr. kreft i munnhulen: 14 mill kr. samlet: 52 mill kr. (3 % )

19 Folketrygden – implantatbasert protetikk

20 Folketrygden - kjeveortopedi
2008 – 2013: økning 108 mill. kr tilsvarer 24 % økning (1/4) Pkt 8 b som øker Pkt 8 c uforandret Pkt 8 a synkende tendens

21 Folketrygden Lavinntektsgruppene: Heterogene
Er mere utsatt enn grupper med høy inntekt tannhelsetilstand/tannlegetjenester helsetilstand/bruk av helsetjenester sosial kontakt Sverige: Tandhälsoregistret måler 2 typer tannstatus: Antall egne tenner Antall ubehandlede tenner 4 mill personer (2012) over 20 år: 90 % har > 20 tenner 6 % har egne tenner 3 % < 10 tenner

22 Tema Datakilder Offentlig stønad tannhelse Oppsummering

23 Vi bruker mye penger – både privat og offentlig
Har vi: riktige prioriteringer ? effektiv og rettferdig helsetjeneste av god kvalitet ? effektiv ressursbruk ? Mange myter – også i tannhelsetjenesten etableres som sannheter (?) men - hva kan tilgjengelig data-grunnlag indikere? og forholder vi oss til fakta ?

24 Fylkeskommunenes oppgaver i 2014
Fylkeskommunal tannhelsetjeneste Samarbeide med privat tannhelsetjeneste for å løse offentlige oppgaver Ha gode rutiner for bekymringsmeldinger til barnevernet Bidra til rekruttering av kandidater til spesialistutdanning Utarbeide samarbeidsavtaler med den kommunale helse- og omsorgstjenesten for å bidra til at tannhelsetjenestelovens prioriterte grupper får tilgang til tannhelsetjenester og hjelp til nødvendig daglig munnstell.

25 St.meld. nr. 7 (2008-2009) . Et nyskapende og bærekraftig Norge
offentlig sektor kan samle/nyttiggjøre seg store informasjonsmengder legger grunnlag for andre måter å utføre tjenester på offentlig sektor bestemmer innholdet i tjenestene kan overlate til andre utføring måle resultatoppnåelse fremfor forbruk av innsatsfaktorer ansatte er en viktig kilde til innovasjon nær kontakt med brukerne av tjenestene lederansvar å ha en innovasjonskultur i offentlig sektor nødvendig å utvikle ny kunnskap hvordan virksomheter bør innrettes best mulig for brukere og medarbeidere brukerstyrt forskning for å finne frem til forbedrede løsninger på utfordringer


Laste ned ppt "Offentlig støtte til tannbehandling – hvem får det i dag?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google