Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sektoranalyse av private høyskoler NPHs nettverkskonferanse, 11. oktober 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sektoranalyse av private høyskoler NPHs nettverkskonferanse, 11. oktober 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sektoranalyse av private høyskoler NPHs nettverkskonferanse, 11. oktober 2007

2 2 Kunnskapsdepartementet Hovedmål 1: Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet 1.Resultater utdanning 2.Kvalitetsutvikling av utdanningstilbudene 3.Internasjonalisering 4.Læringsmiljø

3 3 Kunnskapsdepartementet 1. Resultater utdanning •Samlet sett har har det vært en liten nedgang i antall søknader til de private høyskolene det siste året •Opptakstall og antall registrerte studenter har også sunket noe •Dette er i tråd med utviklingen ved de statlige institusjonene

4 4 Kunnskapsdepartementet 1. Resultater utdanning – eksempel: Utvikling i søknadstall og antall registrerte studenter ved private høyskoler

5 5 Kunnskapsdepartementet 2. Kvalitetsutvikling av utdanningstilbudene De fleste institusjonene har: •På plass kvalitetssikringssystem •Arbeider med undervisnings-, veilednings- og vurderingsformer •Bruker utdanningsplaner Institusjonene opplever dette som positivt.

6 6 Kunnskapsdepartementet 2. Kvalitetsutvikling av utdanningstilbudene – studiepoeng per student ved private høyskoler

7 7 Kunnskapsdepartementet 2. Kvalitetsutvikling av utdanningstilbudene – strykprosent

8 8 Kunnskapsdepartementet 3. Internasjonalisering – utvikling i utvekslingsstudenter ved private høyskoler

9 9 Kunnskapsdepartementet 3. Internasjonalisering •14 av de private høyskolene har inn og/eller utreisende studenter i 2006 •De fleste høyskolene har noe form for internasjonalisering •Generelt flere strategier og et mer bevisst forhold til internasjonalisering enn i fjor

10 10 Kunnskapsdepartementet 4. Læringsmiljø •Samtlige fokuserer på godt læringsmiljø •Nesten alle de private høyskolene har opprettet læringsmiljøutvalg (LMU) •Flere søker å ha universell tilrettelegging, men varierende om det er lagt til rette for funksjonshemmede studenter

11 11 Kunnskapsdepartementet Hovedmål 2: Universiteter og høyskoler skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning og faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid 1.FoU-virksomhet generelt 2.Doktorgradsutdanning 3.Faglig ledelse 4.Internasjonalisering

12 12 Kunnskapsdepartementet 1. FoU-virksomhet generelt – utvikling i publiksjonspoeng

13 13 Kunnskapsdepartementet 1. FoU-virksomhet generelt •4% av det totale antall publikasjonspoeng ved universiteter og høyskoler i 2006, mot 2,4% i 2004 •16 av de private høyskolene har publisert i meritterende tidskrifter •Få av de private høyskolene har omfattende forskningsvirksomhet •Flere av høyskolene har klare strategier og ambisjoner for FoU-arbeidet

14 14 Kunnskapsdepartementet 2. Doktorgradsutdanning •Få institusjoner har egne doktorgradsavtaler •Flere institusjoner samarbeider med andre institusjoner om doktorgradsavtaler •En rekke faglige ansatte er inne i doktorgradsprogram ved andre institusjoner

15 15 Kunnskapsdepartementet 3. Faglig ledelse •Ulike modeller og strategier for faglig ledelse •Flere private høyskoler jobber med å styrke den faglige ledelsen og heve kompetansen til fagpersonale

16 16 Kunnskapsdepartementet 4. Internasjonalisering – internasjonal mobilitet blant vitenskaplig tilsatte

17 17 Kunnskapsdepartementet Hovedmål 3: Universiteter og høyskoler skal være læresteder og forskningsinstitusjoner med integritet og evne til å møte behovene i samfunnet 1.Relevante utdanningstilbud 2.Formidling 3.Rekruttering

18 18 Kunnskapsdepartementet 1.Relevante utdanningstilbud •De fleste av de private høyskolene har noe samarbeid med samfunns- og næringsliv •Det er store variasjoner og ved flere av institusjonene kan samarbeidet med fordel øke •11 av høyskolene har etterutdanningstilbud

19 19 Kunnskapsdepartementet 2. Formidling •Varierte former for formidling •Enkelte av høyskolene utmerker seg med stor formidlingsaktivitet •Samlet sett er det lite formidlingsaktivitet ved de private høyskolene •Flere av høyskolene har ikke rapportert på dette punktet

20 20 Kunnskapsdepartementet 3. Rekruttering •De fleste av høyskolene har en strategi for rekruttering •Et mindretall har også en strategi for rekruttering av minoritetsspråklige •Bedre rapportering på dette punktet i år – mer bevisstgjøring

21 21 Kunnskapsdepartementet Økonomirapportering Vurdert forholdet mellom gjeld og egenkapital: •10 institusjoner hadde et tilfredsstillende nivå i 2005 •7 institusjoner hadde et tilfredsstillende nivå i 2006 •De samme 10 institusjonene hadde negativ egenkapital i 2005 og 2006

22 22 Kunnskapsdepartementet Planer for 2007 •Planene skulle rapporteres i henhold til målstrukturen for 2007 og skal danne utgangspunkt for rapporteringen for 2007 •Ulikt nivå på plandokumentene •Enkelte av høyskolene har utviklet detaljerte planer med egne delmål og klart definerte ambisjoner •Noen av høyskolene har ikke sendt inn plandokument

23 23 Kunnskapsdepartementet Oppsummering •Generelt en klar bedring i rapporteringen for 2006 sammenliknet med foregående år •Flere vurderinger og økt bevissthet om hva som rapporteres •Noen av høyskolene har fremdeles utfordringer

24 24 Kunnskapsdepartementet Rapportering for 2007 •Rapporteringskrav i tilsagnsbrev for 2007 •Tabeller hentes fra DBH •Departementet henter selv ut tabeller etter behov •Noen nye tabeller for 2007 •Korrekt rapportering og innen frister


Laste ned ppt "Sektoranalyse av private høyskoler NPHs nettverkskonferanse, 11. oktober 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google