Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor skårer ikke Oslo bedre på innovasjonsevne når den har så mye FoU- ressurser? 18.11.2011 Kaja Wendt Oslo som innovasjonsaktør – basert på Indikatorrapporten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor skårer ikke Oslo bedre på innovasjonsevne når den har så mye FoU- ressurser? 18.11.2011 Kaja Wendt Oslo som innovasjonsaktør – basert på Indikatorrapporten."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hvorfor skårer ikke Oslo bedre på innovasjonsevne når den har så mye FoU- ressurser? 18.11.2011 Kaja Wendt Oslo som innovasjonsaktør – basert på Indikatorrapporten 2011

3 Indikatorrapporten – den sentrale kilde til kunnskap om det norske forsknings- og innovasjonssystemet 18.11.2011Oslo i Indikatorrapporten •Første utgave1997 •Årlig siden 2009 •Utgiver: Forskningsrådet •Redaksjonen: NFR, SSB, NIFU, UHR, Innovasjon Norge •Lanseringsseminar •Viktigste datakilder: FoU- og innovasjonsstatistikken •Fokusbokser •Engelsk kortversjon •Nettversjon

4 18.11.2011Oslo i Indikatorrapporten

5 Ny struktur i rapporten • Kapittel 1 Norsk FoU- og innovasjonsinnsats i internasjonal kontekst FoU- og innovasjonsstatistikk, doktorgradsstatistikk, EU-kommisjonen, Forskningsrådet, bibliometriske data, patentstatistikk • Kapittel 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet FoU- og innovasjonsstatistikk, studentstatistikk, doktorgradsregisteret, sysselsettingsdata, Forskningsrådet, statsbudsjettanalysen, patentstatistikk, bibliometri • Kapittel 3 Regionale sammenligninger av FoU og innovasjon FoU- og innovasjonsstatistikk, sysselsettingsdata, Forskningsrådet, NIBR • Tabelldel 67 tabeller, 204 på nett • Vedlegg Metode og opplegg for FoU- og innovasjonsstatistikken og litteraturoversikt 18.11.2011Oslo i Indikatorrapporten

6 Regionalisering av FoU-statistikken LOV 1989-06-16 nr 54: Lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikkloven). Næringslivet: Hovedkontor. Undersøkelse av bedrifter ned til 5-9 ansatte annethvert år (2011-undersøkelsen). Ca. 1,5 mrd FoU- kostnader. Kan ikke oppgi navn på bedrifter. Instituttsektoren: Hovedkontor. Kan ikke oppgi FoU-utgifter per forskningsinstitutt, kun grupper av institutter (regionale, samfunns- vitenskapelige, teknisk/industrielle osv). 4-5 store fylker resten svært små. Universitets- og høgskolesektoren: Finnes detaljer på fylkesnivå, hvert institutt og avdeling er koblet mot kommunenummer. Fagområder. Statlige høgskoler. FoU-personale uproblematisk for alle sektorer. 17.11.2011Møte med Forskningsrådets regionalrepresentanter

7 Oslo – indikatorer for FoU og innovasjon 18.11.2011Oslo i Indikatorrapporten Oslo er midtpunkt for FoU-aktiviteten i Norge. Alle sektorer størst i Oslo. FoU-innsats per capita 22 000 kr mot 8 700 kr for Norge totalt. Veksten i FoU-utgiftene så vidt høyere i Oslo enn for Norge totalt siste 10 år. 6 700 kr i instituttsektoren Sør-Trøndelag og Akershus brukte mer. 19 % av sysselsatte har lang høyere utdanning i Oslo, 8 % for Norge totalt. Innovasjonsaktivitet høyere i Oslo enn for Norge totalt, innovasjonssamarbeid lavere.

8 Andel sysselsatte med lang høyere utdanning 18.11.2011Oslo i Indikatorrapporten Oslo har høyest andel i alle næringer.

9 FoU-utgifter i 1999 og 2009 18.11.2011Oslo i Indikatorrapporten 31 % i Oslo

10 Innbyggere, sysselsatte og FoU-personale i universitetsfylkene 18.11.2011Oslo i Indikatorrapporten 31 % i Oslo

11 Forskere med doktorgrad 18.11.2011Oslo i Indikatorrapporten 34 % i Oslo

12 FoU-utgifter per regionalt bruttoprodukt og capita 18.11.2011Oslo i Indikatorrapporten

13 18.11.2011Oslo i Indikatorrapporten Oslo bruker 27 % av totalen Per innbygger bruker Oslo 36 000 kr, på nivå med Akershus, Vestfold, Telemark, mens Sør- Trøndelag bruker 69 000 kr

14 18.11.2011Oslo i Indikatorrapporten

15 Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009 18.11.2011Oslo i Indikatorrapporten

16 Oslo – midtpunkt for FoU- og innovasjonsaktivitet 18.11.2011Oslo i Indikatorrapporten Andel av samlet FoU-aktivitet: 31 % (12,9 milliarder) UoH-sektoren:38 % Instituttsektoren:28 % Næringslivet:27 % Forskningsrådets bevilgninger: 31 % Over halvparten av SFF/SFI/FME- sentrene i Norge Befolkning: 12 % Sysselsatte: 13 % Bedrifter med innovasjon: 26 % (21% for Norge totalt) Regionalt bruttoprodukt: 23 % Oslo klarer seg relativt godt

17 www.nifu.no kaja.wendt@nifu.no


Laste ned ppt "Hvorfor skårer ikke Oslo bedre på innovasjonsevne når den har så mye FoU- ressurser? 18.11.2011 Kaja Wendt Oslo som innovasjonsaktør – basert på Indikatorrapporten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google