Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 2 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 2 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 2 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

3 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 3 Helsedirektoratets samfunnsoppdrag "Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjøre dette med utgangspunkt i rollen som fagorgan, regelverksforvalter og iverksetter på helsepolitiske områder."

4 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 4 Visjon og verdier Visjon God helse - gode liv Verdier Helsedirektoratets virksomhet skal være preget av: • Faglig styrke • Åpenhet • Samarbeid

5 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 5 Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som • Faglig rådgiver • Iverksetter av vedtatt politikk • Forvalter av lov og regelverk innenfor helsesektoren

6 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 6 Rollen som faglig rådgiver • Følge med på forhold som påvirker • Folkehelse og levekår • Utviklingen i helse- og omsorgstjenestene • Ha ansvaret for å gi råd og veiledning om strategier og tiltak • Sammenstille kunnskap og erfaringer i faglige spørsmål • Opptre nasjonalt normerende • Være en kompetanseorganisasjon

7 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 7 Rollen som lov- og regelverksforvalter • Sentrale forvaltningsoppgaver • Helsedirektoratet administrerer og fortolker helselovgivningen på vegne av departementet • Myndighet til å anvende og fortolke lover og regelverk f.eks: • Lov om medisinsk utstyr • Abortloven • Tobakksloven • Alkoholloven • Spesialisthelsetjenesteloven • Smittevernloven • Biobankloven • Lov om sosial- og helsemessig beredskap • Kommunehelsetjenesteloven • Pasientrettighetsloven • Helsepersonelloven • Forvalter av tilskudd • Helsedirektoratet gir ut tilskudd i milliardklassen

8 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 8 Rollen som iverksetter av helse- og omsorgspolitikken Skal realisere departementets politikk i tråd med føringer gitt i styringsdokumenter som • Statsbudsjett og tildelingsbrev • Stortingsmeldinger • Nasjonal helse- og omsorgsplan • Regjeringens planer og handlingsplaner

9 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 9 Globalt perspektiv • Bidra aktivt i globalt arbeid • Helse- og levekårsutfordringene løses best i samarbeid med andre land - f.eks. infeksjonsforebyggende arbeid, beredskapsarbeid og rusarbeid • Søke løsninger som ikke gjør det vanskeligere for fattige land å løse sine utfordringer • Bidra til bedre helse- og levekårsarbeid i de landene som har det dårligst - f.eks. redusere barnedødeligheten • Helsedirektøren er nestleder i styret til Verdens helseorganisasjon, WHO

10 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 10

11 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 11 Overordnede mål for Helsedirektoratet Administrasjon: Effektiv støtte til effektiv styring Spesialist: Tjenesten anvender best kunnskap i forhold til pasientens totale behov Folkehelse Flere leveår med god helse E-helse: Trygg og enkel informasjonsflyt i helse- og omsorgssektoren Primærhelse: Helse- og omsorgstjenestene er kompetente og samhandler godt Helseøkonomi og finansiering: Finansieringsordninger som støtter opp om en effektiv og rettferdig helsetjeneste av god kvalitet

12 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 12 Ytre og underliggende etater • Helfo • Kunnskapssenteret for helsetjenesten • faglig uavhengig • tildelingsbrev med oppgaver/bestillinger • inkluderer Helsebiblioteket • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) • Pasient- og brukerombudene

13 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 13 Nettsider og magasin • www.helsedirektoratet.no www.helsedirektoratet.no målgruppe er de som jobber i helse- og omsorgstjenesten

14 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 14 Helsenorge.no • www.helsenorge.no www.helsenorge.no Helsemyndighetenes portal mot befolkningen. Bidragsytere er hele helse-og omsorgssektoren. Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør. • Helsedirektoratet publiserer sitt befolkningsrettede stoff på helsenorge.no

15 April 2012 Postadresse: PB 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgaten 2, Oslo Tlf: 810 200 50 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no og www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.nowww.helsenorge.no


Laste ned ppt "19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 2 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google