Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søkerseminar Høst 2014 Norgesuniversitetets prosjektmidler Vigdis, Janne og Eva.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søkerseminar Høst 2014 Norgesuniversitetets prosjektmidler Vigdis, Janne og Eva."— Utskrift av presentasjonen:

1 Søkerseminar Høst 2014 Norgesuniversitetets prosjektmidler Vigdis, Janne og Eva

2 Overordnede føringer Pedagogiske begrunnelser Overføringsverdien eCampus Vi vil gå igjennom de ulike punktene i søknadsskjemaet, også budsjett Trafikkskilt.no

3 Beskrivelsen av prosjektet Bakgrunn og hensikt, hvorfor? Hva vi dere oppnå? www.hans-hadeland.org

4 Mål og forventede resultater, hva skal lages? – Fleksibel utdanning? – Digitale læringsressurser? – Samarbeid med arbeidslivet? – Innovasjon, pilotprosjekt? – Heving av digital kompetanse? – Organisatoriske tilrettelegginger? – Samarbeid institusjoner imellom?

5 Tiltaksplan, hva og hvordan? Prosjektorganisering og ledelse Pmtips.net Colourbox

6 Studiepoeng (ikke påkrevd)? Målgrupper? Liknende tilbud? Behov og etterspørsel? Hvis studietilbud/MOOC?

7 Åpne/fritt tilgjengelige? Hvordan skal de evt. deles og lagres? Begrunn hvorfor ressursene evt. ikke kan deles Hvis digitale læringsressurser?

8 Bruk av eCampusverktøy Hvilke? Begrunn valg og bruk av teknologi og verktøy, faglig og pedagogisk Valg av verktøy, gode begrunnelser

9 Samarbeid i prosjektet For det første: ER det samarbeid? Internt Andre læresteder Arbeidslivet

10 Samarbeid Hvorfor, hva, hvordan og hvem? Hensikten med samarbeidet…hvorfor? Hva samarbeider dere om (hvilke oppgaver)? Hvordan organiseres samarbeidet (hvem gjør hva)? Hvem samarbeider dere med (navn)? Husk avtaler

11 Evaluering Det finnes mange gode grunner til at et prosjekt ikke lykkes fullt ut, eller til og med mislykkes. Det finnes derimot ingen gode grunner til et dårlig evalueringsarbeid.

12 Evaluering – Hva og hvordan? Hva vil dere finne ut mer om? Knyttet til prosjektets mål og formål Tema som omfattes av føringene Kunnskap og erfaringer som er nyttige for andre Hvordan skal dere gjøre dette? Prosjektintern evaluering som hovedregel Utvikling og evaluering hånd-i-hånd Observasjon, møter, intervju, logg, spørreskjema?

13 Evaluering – hvorfor? Læring, dokumentasjon, forbedring, forandring, utvikling og overføring… Illustrasjon hentet fra www.skrible.net Tegnet av Torhild Eide Torgersen

14 Formidling UtviklingEvalueringFormidling

15 Hvor og hvordan? Formidling til andre Spredning av erfaringer og kunnskap Foredrag, paper, artikler, rapporter, websider, blogg, wiki osv.

16 Forankring Forankring i organisasjonen Strategier, handlingsplaner, satsingsområder Faglige ressurser/egeninnsats Ledelse/organisering – Institusjonens ledelse skal vite om og støtte prosjektet – Igjen…unngå enmannsprosjekter

17 Tidsplan og framdrift Hva skal gjøres, (hvem skal gjøre det) og når? Utarbeid en så detaljert milepælsplan/tidsplan som mulig Vær realistisk

18 BUDSJETT vigdis.amundsen@norgesuniversitetet.no

19 Budsjettet bør/skal… Gjenspeile prosjektets aktiviteter Gi mulighet for NUV til å vurdere kost/nytte Være detaljert, fullstendig og realistisk

20 Budsjett forts.…….. Vis nøkternhet – ikke overbudsjetter Bruk reelle timesatser – inkl. sosiale utgifter, men ikke overhead til institusjonen eller kostander til EVU-avd. eller lignende.

21 Budsjett forts.…….. Eventuell overhead/dekningsbidrag føres i rubrikk nederst i skjemaet. Husk kostnader til evaluering rapportering formidling

22 FINANSIERINGSPLAN Fullstendig og realistisk Min. 1/3 egenfinansiering av prosjektet Evt. overhead/dekningsbidrag som en mindre del av egeninnsatsen

23 Søk hjelp hos økonomiavdelingen ved egen institusjon

24 …for husk Prosjektet skal rapportere forbruk etter samme mal som budsjettet.

25 Hva er en god søknad? Ingen ”blåkopi” Konkret – kom ned på handlingsnivå Grundig og gjennomarbeidet – Beskrive og begrunne – Utfylt på alle punkter Stå på ”egne bein”


Laste ned ppt "Søkerseminar Høst 2014 Norgesuniversitetets prosjektmidler Vigdis, Janne og Eva."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google