Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norgesuniversitetets prosjektmidler Vigdis, Janne og Eva

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norgesuniversitetets prosjektmidler Vigdis, Janne og Eva"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norgesuniversitetets prosjektmidler Vigdis, Janne og Eva
Søkerseminar Høst 2014 Norgesuniversitetets prosjektmidler Vigdis, Janne og Eva

2 Overordnede føringer Pedagogiske begrunnelser Overføringsverdien
eCampus Vi vil gå igjennom de ulike punktene i søknadsskjemaet, også budsjett  Trafikkskilt.no

3 Beskrivelsen av prosjektet
Bakgrunn og hensikt, hvorfor? Hva vi dere oppnå?

4 Mål og forventede resultater, hva skal lages? Fleksibel utdanning?
Digitale læringsressurser? Samarbeid med arbeidslivet? Innovasjon, pilotprosjekt? Heving av digital kompetanse? Organisatoriske tilrettelegginger? Samarbeid institusjoner imellom? Spør ikke konkret, eller krysses av men søkerens ansvar

5 Tiltaksplan, hva og hvordan?
Prosjektorganisering og ledelse Pmtips.net Colourbox

6 Hvis studietilbud/MOOC?
Studiepoeng (ikke påkrevd)? Målgrupper? Liknende tilbud? Behov og etterspørsel?

7 Hvis digitale læringsressurser?
Åpne/fritt tilgjengelige? Hvordan skal de evt. deles og lagres? Begrunn hvorfor ressursene evt. ikke kan deles

8 Valg av verktøy, gode begrunnelser
Bruk av eCampusverktøy Hvilke? Begrunn valg og bruk av teknologi og verktøy, faglig og pedagogisk

9 Samarbeid i prosjektet
For det første: ER det samarbeid? Internt Andre læresteder Arbeidslivet

10 Samarbeid Hvorfor, hva, hvordan og hvem?
Hensikten med samarbeidet…hvorfor? Hva samarbeider dere om (hvilke oppgaver)? Hvordan organiseres samarbeidet (hvem gjør hva)? Hvem samarbeider dere med (navn)? Husk avtaler 

11 Evaluering Det finnes mange gode grunner til at et prosjekt ikke lykkes fullt ut, eller til og med mislykkes. Det finnes derimot ingen gode grunner til et dårlig evalueringsarbeid.

12 Evaluering – Hva og hvordan?
Hva vil dere finne ut mer om? Knyttet til prosjektets mål og formål Tema som omfattes av føringene Kunnskap og erfaringer som er nyttige for andre Hvordan skal dere gjøre dette? Prosjektintern evaluering som hovedregel Utvikling og evaluering hånd-i-hånd Observasjon, møter, intervju, logg, spørreskjema?

13 Evaluering – hvorfor? Læring, dokumentasjon, forbedring, forandring, utvikling og overføring… Illustrasjon hentet fra Tegnet av Torhild Eide Torgersen

14 Formidling Utvikling Evaluering Formidling

15 Formidling Hvor og hvordan? Formidling til andre
Spredning av erfaringer og kunnskap Foredrag, paper, artikler, rapporter, websider, blogg, wiki osv.

16 Forankring Forankring i organisasjonen
Strategier, handlingsplaner, satsingsområder Faglige ressurser/egeninnsats Ledelse/organisering Institusjonens ledelse skal vite om og støtte prosjektet Igjen…unngå enmannsprosjekter 

17 Tidsplan og framdrift Hva skal gjøres, (hvem skal gjøre det) og når?
Utarbeid en så detaljert milepælsplan/tidsplan som mulig Vær realistisk 

18 BUDSJETT

19 Budsjettet bør/skal… • Gjenspeile prosjektets aktiviteter
• Gi mulighet for NUV til å vurdere kost/nytte • Være detaljert, fullstendig og realistisk

20 • Vis nøkternhet – ikke overbudsjetter
Budsjett forts.…….. • Vis nøkternhet – ikke overbudsjetter • Bruk reelle timesatser – inkl. sosiale utgifter, men ikke overhead til institusjonen eller kostander til EVU-avd. eller lignende.

21 Budsjett forts.…….. • Eventuell overhead/dekningsbidrag føres i rubrikk nederst i skjemaet. • Husk kostnader til evaluering rapportering formidling

22 FINANSIERINGSPLAN Fullstendig og realistisk
Min. 1/3 egenfinansiering av prosjektet Evt. overhead/dekningsbidrag som en mindre del av egeninnsatsen

23 Søk hjelp hos økonomiavdelingen ved egen institusjon

24 Prosjektet skal rapportere forbruk etter samme mal som budsjettet.
…for husk Prosjektet skal rapportere forbruk etter samme mal som budsjettet.

25 Hva er en god søknad? Ingen ”blåkopi”
Konkret – kom ned på handlingsnivå Grundig og gjennomarbeidet Beskrive og begrunne Utfylt på alle punkter Stå på ”egne bein”


Laste ned ppt "Norgesuniversitetets prosjektmidler Vigdis, Janne og Eva"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google