Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Styring av IT ved NTNU Uninett-konferansen 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Styring av IT ved NTNU Uninett-konferansen 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Styring av IT ved NTNU Uninett-konferansen 2013

2 2 Hva er en IT-styringsmodell? Den overordnede organisasjonsdekkende beslutningskraft som definerer retningen for hvordan informasjonsteknologi skal utnyttes i organisasjonen. (2006 Noralf Husby, Kantega)

3 3 IT-styringsmodellen fra 2006

4 4 Ny giv høsten 2012 •Enkel evaluering av den gamle modellen •Enig om å utarbeid en enkel og oversiktlig styringsmodell som: –Gir grunnlag for styring –Viser hvem som gjør det

5 5 Valg av Styringsmodell •Vi liker Gartner tilnærming med tre nivå: –Strategisk nivå –Forvaltning –Operativt

6

7 7 IT-strategi - tanker •IT-strategien skal være kortfattet med få hovedpunkter •IT strategien må dekke våre kjerneområder i tillegg til teknologitrender. •Strategien skal legge til rette for hvordan vi skal bli et innovativt universitet.

8 8 Prosjektportefølje •Endringsprosess Prosjekter kommer igang som følge av en endringsprosess •Samlet beslutningsprosess. For å oppnå en koordinert styring av IT-prosjekter ved NTNU må alle initiativ gjennom en samlet beslutningsprosess. Dette for å unngå dagens situasjon med enkeltstående beslutninger for hvert initiativ. •Prosjektkontor Prosjektene koordineres gjennom et prosjektkontor.

9 9 Tjenesteportefølje •Koordinert styring For å oppnå en koordinert styring av IT-tjenester ved NTNU må det etableres en felles oversikt hvor IT tjenester grupperes og forvaltes per gruppe. •Forvaltning Omfatter utvidelser, oppgraderinger, avtaleforvaltning og leverandørdialog. •Strategiske valg Hvis man ser at man her må gjøre strategiske valg f.eks større nyanskaffelser, løftes dette opp i Prosjektporteføljen.

10 10 Prosjekt- portefølje Nye prosjekt og programmer Tjeneste- portefølje 12-15 løpende grupperte tjenester Produktkatalog IT byggeklosser Operativ drift o Felles brukertjenester o Basis infrastruktur o Administrative støttesystemer o Sak og arkiveringsstøtte o Læringsstøtte o Forelesningsstøtte o Eksamensstøtte o Samhandlingsstøtte o Vitenskapelig støtte o Publiseringsstøtte o Web og portalstøtte o Innovasjonsstøtte… Videreutvikling Forvaltning Utfasing Føring/retningslinjer fra NTNUs ledelse o Strategisk NTNU o Investeringer o Budsjett/kostnader o Brukerbehov o Server o Rack o PC o Print….. IT-strategi Utdanning Forskning Formidling Støtte og infrastr

11 11 Rektor Drifts- utvalget Operativt Prosjekt- portefølje halvårlig vurdering av løpende og nye prosjekt Tjeneste- portefølje 10-15 løpende grupperte tjenester Produktkatalog 100-200 applikasjoner (byggesteiner) Forvaltning Føringer Direktør- gruppe IKT-strategi Utdanning Forskning Formidling Støtte og infrastr Dekan Forsknings- utvalget Utdannings- utvalget Strategiske tema NTNU 2020 Utdanning Forskning Formidling Støtte og infrastr

12 12 Modifisert modell for etablering av IT- prosjekt ved NTNU 12 Ide Analyse av tiltak Konsekvens- analyse Gjennomføring Forslagsstiller Direktør gruppe Prosjektkontor


Laste ned ppt "1 Styring av IT ved NTNU Uninett-konferansen 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google