Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

9 prinsipper og 1 regneark: En nasjonal modell for å beregne totale/INDIREKTE kostnader i (eksternt finansierte) forskningsprosjekter i UH-sektoren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "9 prinsipper og 1 regneark: En nasjonal modell for å beregne totale/INDIREKTE kostnader i (eksternt finansierte) forskningsprosjekter i UH-sektoren."— Utskrift av presentasjonen:

1 9 prinsipper og 1 regneark: En nasjonal modell for å beregne totale/INDIREKTE kostnader i (eksternt finansierte) forskningsprosjekter i UH-sektoren

2 To initiativer 1.Universitets- og høyskolerådets økonomiutvalg –Basert på rapport fra april 2010 (univ.samarbeid) •Økonomisjefmøte i Volda 6.mai 2010 •Universitetsrektorene 2005, rapport mars 2007 –Et operativt siktemål: En virksom modell som kan anvendes i budsjettering og regnskapsføring 2.Forskningsrådet i samarbeid med UHRs forsknings- utvalg –Fullfinansiering (evt. større grad av - ) av forskningsråds- finansierte prosjekter –Forskningspolitisk avklaring: Bedre finansiering, men færre prosjekter Hvem? Arbeidsgruppa består av folk fra HiG, NIH, NTNU, UiA, UiB, UiO

3 Begrunnelser for å utvikle en nasjonal modell 1.Vi MÅ 2.Vi BØR 3.Vi kan TJENE på det En nasjonal modell (i) sikrer gjennomsiktighet/konkurranse på like(re) vilkår, (ii) forenkler arbeidet lokalt og (iii) bidrar til gjennomslag internt i egen organisasjon Hvorfor? F-20-07: All eksternt finansiert aktivitet skal organiseres i prosjekter med egne avtaler, periodiserte budsjett og regnskap. Budsjett og regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader. I oppdragsfinansiert aktivitet skal alle kostnader dekkes. Eksterne forskningsmidler gir økt handlingsrom, men egenandeler har konsekvenser for eksisterende aktiviteter i basis EU / 7.rammeprogram Norges forskningsråd!

4 Faktiske indirekte kostnader Fra tilleggskostnader til totale kostnader - et finansieringsperspektiv Personale Fast ansatte Prosjekt- medarbeidere Indirekte kostnader Kostnadskategorier Direkte kostnader Lønn og drifts- kostnader spesifikt for prosjektet Som over Faktiske indirekte kostnader Stan- dard- sats Tilleggs- kostnader (additional cost) Tidsregistrering Beregninger 1 2 Hva? Totale kostnader (actual cost)

5 Indirekte kostnader 1.oppstår på grunnlag av tidsbruk i vit. årsverk 2.varierer mellom fagmiljøer 3.er alle kostnader som ikke er direkte 4.oppstår på alle organisasjonsnivåer - sentralt likt for alle, lokalt varierer 5.gjelder forskning eller utdanning 6.beregnes som årsverkkostnad 7.beregnes på grunnlag av regnskapstall 8.er gjennomsnittlige (på laveste org.nivå) 9.gjelder uavhengig av finansiering 9 prinsipper Enighet om disse 9 prinsippene = enighet om en nasjonal modell!

6 Utfordringer mht. tid som kostnadsdriver 1.Leiested –Noen av de indirekte kostnadene (lab.!) gjøres direkte 2.Tidsregistrering –Hvor mange «produktive» timer? –God nok dokumentasjon Én utfordring til – «kostnadene blir for høye»…: Synliggjøring som grunnlag for å kjenne ressursbruken og kunne prioritere mellom (viktige) aktiviteter gitt at man ikke kan gjøre alt Hmmm…

7 Tidsplan 1.Modellutforming i løpet av 2011 –Forankring i sektoren –Samarbeid med Forskningsrådet og avklaringer mot KD 2.Modellutprøving våren 2012 –Rebudsjettere eksisterende virksomhet/prosjekter i ny modell med bruk av utviklede regneark for å lære modellen å kjenne 3.Implementering 1. januar 2013 –Å ta modellen i bruk sikrer godkjenning hos NFR (og EU…) Når da?

8 Økonomisjefenes bidrag framover 1.Innspill til modellutformingen –per.heitmann@admin.uio.noper.heitmann@admin.uio.no 2.Internt innsalg i egen organisasjon –Høst 2011 / Vår 2012 Dere!


Laste ned ppt "9 prinsipper og 1 regneark: En nasjonal modell for å beregne totale/INDIREKTE kostnader i (eksternt finansierte) forskningsprosjekter i UH-sektoren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google