Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsprosjekt Region nord 2011-2012. Mål for dette året • Finne et interesseområde/tema ( 3-4 samarbeider) • Planlegge undervisningen med grunnlag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsprosjekt Region nord 2011-2012. Mål for dette året • Finne et interesseområde/tema ( 3-4 samarbeider) • Planlegge undervisningen med grunnlag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingsprosjekt Region nord 2011-2012

2 Mål for dette året • Finne et interesseområde/tema ( 3-4 samarbeider) • Planlegge undervisningen med grunnlag i læreplanen (mål og vurderingskriterier) • Gjennomføre undervisningen (samle data/elevprodukt, logg, video) • Reflektere over undervisningen ( hvordan gikk det- læringsutbytte/lærerstemmen, elevstemmen) • Finne teori som støtter metodene du bruker (stemmer teorien med det du har erfart?) • Foreslå endringer basert på erfaringer og teori

3 Tidsplan • Etablere samarbeidspartnere ( samling 5+) • Planlegge et undervisningsopplegg og registrere tema for konferansen på WIKI( samling -6) • Gjennomføre undervisningsopplegget (samling -7) • Beskrive metodevalgene med referanse til teori ( konferansen i mai 2012) • Presentere undervisningsopplegget (10.mai 2012) • Publisere undervisningsopplegget på Fremmedspråksenteret sitt nettsted (juni+ 2012) • Veiledningen mellom samlingene kan kanskje brukes til dette arbeidet?

4 Hva er et utviklingsprosjekt?

5 1. Erfaring og undring Hva lurer vi på og hvorfor? Situasjonsbeskrivelse, legitimering av spørsmål. Problemstillinger/spørsmål som er åpne og som kan undersøkes og besvares.

6 2. Ønsket situasjon og mål Hva er ønsket situasjon – og hvorfor? Hva ønsker dere å oppnå for elevene? Hvordan forholder dette seg til læreplanen/forskriften? • Avgrensning/fokus • Små prosjekt • Kortsiktige • Involvere elevene?

7 3. Gjennomføre undervisningen Hvordan kan dere endre situasjonen? Hvilke metoder, arbeidsformer, tiltak, praksis kan bidra til endring? Hvorfor? Beskriv undervisningsoplegget

8 4. Registrere - analysere Hva skjer/skjedde? Hvordan erfarer elever og lærere) undervisningen? Hva må dere justere underveis? Beskrive hva som skjer – tolke i etterkant. Datainnsamling: • Elevlogger (åpne, fokusspørsmål) • Evalueringer, enkle spørreskjema • Intervju (utvalg) • Observasjon: beskrive (lærer, kolleger, andre) • Lærerlogg

9 5. Diskutere – revidere - dokumentere Hva er resultatet? Og hvordan kan dere forklare det? Hva er veien videre i et utviklingsperspektiv? • Funnene og resultat som forventet eller ikke? • Hvordan forstå/forklare resultat? • Det å ikke lykkes er også et viktig resultat • Hva kunne ha vært gjort annerledes?

10 Konferansen: presentasjon Utviklingskonferanse • Introduksjon med problemstilling • Beskrivelse av forsøk/undersøkelse • Drøfting av resultat • Tilbakemelding fra / diskusjon med tilhørere (opponering ut fra kriterier) Du kan selv velge hva du vil diskutere etterpå.

11 Tema for arbeidet En problemstilling • Grunnleggende ferdigheter • Et tema fra læreplanen • En undersøkelse • Vurdering for læring ( mål, kriterier, egenvurdering) • ????????? • Idémyldring: • Hva er du mest interesert i å lære mer om?


Laste ned ppt "Utviklingsprosjekt Region nord 2011-2012. Mål for dette året • Finne et interesseområde/tema ( 3-4 samarbeider) • Planlegge undervisningen med grunnlag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google