Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektarbeid som arbeidsmetode Fordeler, risikofaktorer, suksesskriterier Vigdis Haugerud fagsjef Vox.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektarbeid som arbeidsmetode Fordeler, risikofaktorer, suksesskriterier Vigdis Haugerud fagsjef Vox."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektarbeid som arbeidsmetode Fordeler, risikofaktorer, suksesskriterier Vigdis Haugerud fagsjef Vox

2 Det finnes bare praktiske prosjekter •Teori kan ikke løse problemet. Det betyr at: – Teori kan bare være et hjelpemiddel, et redskap – At det er mye arbeid – Ingen lettvinte løsninger •God planlegging – halve arbeidet

3 Fra ide til virkelighet Planlegging↓ Idé→ ←Gjennomføring Implementering

4 Prosjekt eller drift? •Ta utgangspunkt i organisasjonens virkelighet: – Hva er ordinære driftsoppgaver, slike som stadig må utføres/løses? – Hvem må delta i driften? – Hvem kan frigjøres, og har de eller den nødvendige kompetanse for oppgaven?

5 Hva er et prosjekt? •En tidsbegrenset oppgave for å nå et bestemt mål. •Et svar på et behov, løsningen på et problem, ofte for å spare penger eller tjene penger •Et virkemiddel for å kombinere trygghet i turbulens med utfordringer i det daglige arbeidet

6 Kjennetegn •Problemorientert. •Tidsavgrenset oppgave, det vil si har en start og en slutt •Målrettet (Føre til et sluttprodukt) •Oppgavene er organisert i en logisk rekkefølge (plan, også når det gjelder personell) •Engangsforetak •Økonomisk avgrenset

7 Fordeler •Avgrenset oppgave •Kjente rammer •Nye samarbeidsrelasjoner •Frigjør seg fra vante tankemønster •Oppgaven kan endres underveis

8 Risikofaktorer •Mangelfull idéfase •Uklar prosjektidentifisering •Svak topplederforankring •Uklare mål •Urealistisk forandringskrav •Uklare rammebetingelser •Uklar ansvarsfordeling •Nøkkelpersoner ikke tilgjengelig

9 Ansvarskart •Prinsippansvarskart (overordnet) •Prosjektansvarskart (roller, milepæler, kontorstøtte) •Aktivitetsansvarskart (hvilke personer)

10 Rammer for suksess kostnad ressurser tid omfang

11 Suksessbarometer •Oppfylte prosjektet målene for kostnader, tidsplan og leveranser? •Ble prosjektet ledet på en effektiv måte? •Er kunden fornøyd? •Lærte organisasjonen noe som kan føre til bedre prosjekter i fremtiden?

12 Momenter i en god søknad •Redegjør for prosjektidé og praktisk gjennomføring •Skriv klart og konkret •Forklar hva som skiller prosjektet fra eksisterende opplegg (i egen og andres organisasjon) •Sannsynliggjør at tiltaket kommer målgruppen til nytte •Forankring/etterspørsel

13 Forts… •Samarbeid mellom flere aktører, gjerne flere studieforbund •Klar kostnads- og finansieringsplan •Delmål, særlig hvis prosjektet er flerårig •Vær konkret på overføringsverdi •Forklar hvordan prosjektet vil ha virkning etter prosjektperioden

14 Sluttkommentarer •Prosjektskisse og prosjektplan •Rapportering og formidling •Evaluering og dokumentasjon


Laste ned ppt "Prosjektarbeid som arbeidsmetode Fordeler, risikofaktorer, suksesskriterier Vigdis Haugerud fagsjef Vox."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google