Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Johannes Skaar, Innovasjon Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Johannes Skaar, Innovasjon Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Johannes Skaar, Innovasjon Norge
Johannes Skaar, Innovasjon Norge

2 Regionalomstilling online 2012
Et vanskelig tilgjengelig esktranett på en komplisert adresse

3 Regionalomstilling online 2012 (forts.)
“ Page_Meta____60008.aspx” Vanskelig å huske Vanskelig å finne Teknisk utdatert publiseringsløsning

4 Regionalomstilling online 2012 (forts.)
Brukerundersøkelser viste at ekstranettet var lite brukt Mange visste ikke at det fantes Mange følte seg alene med omstillingsutfordringene

5 Hvorfor web? Tilgjengelighet: Samlet ressursbank for verktøy og maler
Oppdatert informasjon til alle samtidig Enkelt å oppdatere Vi er spredt over hele landet – vi trenger et virtuelt samlingssted

6 regionalomstilling.no Målgruppe: Vi som arbeider lokalt med praktisk omstillingsarbeid Åpen og effektiv kommunikasjonskanal til alle omstillingsorganisasjoner i hele landet

7 regionalomstilling.no (forts.)
Innføring i omstillingsarbeid: organisering, fasene, aktørene og oppgavene Lett å finne og kontakte oppdragsrådgiverne fra Innovasjon Norge

8 regionalomstilling.no (forts.)
Effektiv tilgang til oppdaterte verktøy og maler Informasjon og ressurser organisert slik vi arbeider: i faser Eksempler på prosjektplaner, omstillingsplaner, sluttevalueringer m.m. – Kommer!

9 regionalomstilling.no (forts.)
Erfaringsutveksling: Les om andre omstillingsområder og kontakt de som leder arbeidet der Erfaringsutveksling: Social Cast Samarbeidsplattform, filutveksling, innlegg, tips og spørsmål. – Kommer!

10  Vi går online!

11 INTRO-KURS Strategifasen og Gjennomføringsfasen

12 Hjelp, vi er i omstilling!
Mange er usikre ved oppstart av omstillingsarbeidet Feltet er komplisert og vanskelig å få oversikt over Krevende å identifisere konkrete oppgaver og prioritere dem riktig i starten

13 Hjelp, vi er i omstilling! (forts.)
Mange sliter med å komme i gang Verdifull tid går til spille i oppstarten  Problemet gjentar seg: Gjelder i Strategifasen og igjen i Gjennomføringsfasen

14 INTRO-kurs fra Innovasjon Norge
Nyutviklet tilbud fra Innovasjon Norge Pilot-kurs høsten 2013

15 INTRO-kurs: Hva er det? To kurs. I to ulike faser. For to ulike målgrupper Strategi- og forankringsfasen: prosjektleder og leder av prosjektstyringsgruppen Gjennomføringsfasen: styreleder og leder av omstillingsarbeidet

16 INTRO-kurs: Hva er det? (forts.)
Innføring i praktisk omstillingsarbeid Vekt på oppgaver og ansvar for styret og ledelsen av hhv. Strategi- og Gjennomføringsfasen Holdes for mindre grupper om gangen Veksler mellom teori og praktiske arbeidsøkter

17 INTRO-kurs: Hva er det? (forts.)
Innføring i bruk av ny INTRO og web Innovasjon Norges tilbud om verktøy, maler og rådgivning Workshops: Kom i gang! Deltakerne lager utkast til planer og styringsdokumenter

18 Mer om INTRO-kursene Her finner du svar på følgende:  Dette er INTRO-kurs  Hvem er kurset for?  Hvordan foregår det?  Hva er resultatene av INTRO-kurset?  Hva koster det?

19 INTRO-kurs: piloter 2013 30. september – 1. oktober 30.–31. oktober
Disse skal på kurs! Lærdal Meløy Sauda Hurum Ringeriksregionen

20 ” Endelig INTRO-kurs Dette har vi ventet på så lenge!
Omstillingsleder, 2013

21 Kompetanseprogram for handels- og servicebedrifter
Anne Helgesen, Innovasjon Norge

22 Formål Bidra til å styrke den lokale handels- og servicenæringen i kommuner med omstillingsstatus I mange omstillingskommuner er mindre handels- og servicebedrifter særlig utsatte, samtidig som de har stor betydning for trivsel i kommunen og hvor attraktivt det er å bo der. Det kan også være kommunens møtesplass. Nedlegging av arbeidsplasser og fraflytting medfører særlige utfordringer for de mindre lokale handelsbedriftene. Sårbare omstillingsområder med små handelsbedrifter opplever ofte handelslekkasje til større sentra. Å styrke konkurransekraften til de minste handelsbedriftene vil være viktige tiltak i omstillingsområdene.

23 Målgruppe Dagligvarehandel Faghandel
Håndverksbedrifter som også driver faghandel Servicevirksomheter

24 Gjennomførte program Askvoll og Hyllestad Gamvik og Lebesby Rollag
Meløy Gjennomført 2 piloter i Askvoll/Hyllestad og Gamvik/Lebesby. I tillegg har Rollag og Meløy kommuner gjennomført kompetanseprogrammet. Vi har trukket erfaringer fra alle fire programmet og holder nå på å sy sammen et opplegg som vil bli tilbudt som verktøy fra Innovasjon Norge til omstillingskommuner.

25 Innhold i verktøyet Rekruttering Samlinger Arbeid mellom samlingene
Finansiering

26 Rekruttering Gjennomføres av omstillingsorganisasjonen sammen med valgt konsulent for gjennomføring Sentralt – få frem de bedriftene som har vilje og evne til gjennomføring (økonomisk handlingsrom) 10 – 12 deltakere Erfaringene fra gjennomførte program er at den beste måte å rekruttere på er at omstillingsorganisasjonen og ekstern konsulent sammen gjennomfører intervju med potensielle deltakere. På den måten kan man plukke ut de som har vilje og evne til gjennomføre programmet. Samtidige er det viktig at man I rekrutteringen får frem bedrifter som har en visst økonomisk handlingsrom, slik at mulighetene til å gjennomføre planlagte tiltak er til stede. En gruppe på 10 til 12 deltakere ser ut som en gruppe som fungerer bra også med hensyn til nettverksbygging.

27 Samlinger - innhold 1. samling 2. samling
Bli bevisst, kunne beskrive og forstå egen forretningsmodell 2. samling Forbedre forretningsmodellen og beskrive en tiltaksplan 3. samling – oppfølging etter ½ år Følge opp tiltaksplanen Det som vil stå sentralt I samlingene er å bli bevisst, kunne beskrive og forstå sin egen forretningsmodell. Arbeid på samlingene vil ta utgangspunkt forsterke og forbedre forretningsmodellen. Med det mener vi å se på kundegrunnlaget, målgrupper, konkurranseforhold, inntektstrømmer, kostnadssiden. I tillegg ser vi for oss at kommunikasjon og markedsføring og bruk av sosiale medier står sentralt. Samling 2 vil gå over to dager og ha fokus på forbedring av forretningsmodellen. I dette ligger å bli bevisst på mulighetene innenfor salg og service, Videre arbeide med en tiltaksplan for den enkelte bedrift. I samling 3 ser vi for oss at alle ansatte I bedriften er med. Samlingen vil bli en kombinasjon av å følge opp tiltaksplanen samt å inspirere til videre forbedringsarbeid

28 Arbeid mellom samlingene
Gjennomføre en enkel handelsanalyse for område Bedriften skal gjennomføre en enkel en kunde/ansatt- undersøkelse etter samling 1 Funnene blir gjennomgått sammen med ekstern konsulent og tatt med i samling 2 Etter samling 2 – oppfølging av tiltaksplan hvor konsulent bistår Handelsanalyse skal avdekke potensielle som eksisterer I området. Bedriftene får to dager med ekstern konsulent.

29 Finansiering Kostnader mellom 400 – 450` Omstillingsorganisasjonen
Innovasjon Norge – Regional omstilling Deltakeravgift – 3000 kr pr deltaker IN vurderer å innhente tilbud og inngå rammeavtale med noen miljøer, hvis ikke må omst.org. Innhente tilbud for gjennomføring av hvert program. IN og omst.organisasjon dekker 50% hver etter fratrekk for deltakeravgift.


Laste ned ppt "Johannes Skaar, Innovasjon Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google