Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettskolen i Nordland Geir Hareide Hansen, leder 27. Februar 2014 Foto: Crestock.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettskolen i Nordland Geir Hareide Hansen, leder 27. Februar 2014 Foto: Crestock."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettskolen i Nordland Geir Hareide Hansen, leder 27. Februar 2014 Foto: Crestock

2 •Vedtak i FT-sak 89/2011 –Evaluering av LOSA og DÅS danner grunnlag for ny strategisk plan for voksenopplæring og samordning av LOSA og DÅS i «Nettskolen i Nordland» •Vedtak i FT-sak 129/2012 –Etablering av Nettskolen i Nordland, tilbud for unge og voksne, LOSA og DÅS inngår i felles organisasjon med felles ledelse –Bidra til å opprettholde en desentralisert struktur med tilrettelegging av en fleksibel og kvalitetsmessig god undervisning – styrke regionene og bidra til vekst og verdiskaping Føringer og rammevilkår – Nettskolen i Nordland (NiN)

3 •Vedtak i FT-sak 62/13 –Operativ fra 1. august 2014 –Opplæringsenhet for voksne og unge –Tilbud av stor betydning for Nordlands samfunns- og næringsliv og for unge og voksnes læring i den enkeltes nærmiljø –Tilknyttet utd.avd i Nfk (seksjon KRU) – alternativ organisering vurderes etter fire år –Inntak VO skjer normalt 2 ganger i året –Tilbud til unge og voksne innenfor gjeldende økonomiske rammer og omdisponering av midler (i hovedsak VO)

4 •Vedtak i FT-sak 115 og 118/2013 –LOSA trappet ned fra 12 mill kr til 0 i 2014 – legges ned i opprinnelig form – nettbaserte utdanningstilbud for rettighetselever tas inn i NiN (ikke søkbart tilbud i LOSA fra høst 2014) –NiN skal bidra til å sikre et desentralisert opplæringstilbud og ivareta elevenes behov for faglig oppfølging av pedagogisk personale og læring i fellesskap –«Steigen» videreføres i en ny modell under NiN (i realiteten er ikke denne modellen under NiN skoleåret 2014/2015) –Tilbudene i NiN ses i sammenheng med Stortingets vedtak om vekslingsmodell innen VGO Føringer og rammevilkår – Nettskolen i Nordland (NiN)

5 •«Bedre læring» – strategiplan 2014 – 2018 –Profesjonell skoleledelse •Lærende organisasjon, forskningsbasert kunnskap, godt læringsutbytte –Profesjonell undervisning •Kompetanseheving, «klasseledelse», relasjoner lærer-elev, IKT- ferdigheter –Profesjonell fag- og yrkesopplæring •Fleksibilitet og relevans, prøve nye modeller, samarbeid skole og arbeidsliv, karrieresentre Føringer og rammevilkår – Nettskolen i Nordland (NiN)

6 Veien videre … •Styrke pedagogisk kvalitet –Videreutvikle digitale tjenester, bruk av nye metoder og verktøy –Kompetanseheving (bl.a. nettpedagogikk) –Fagansvarlig •Avklaring roller – studieverksted og NiN •Karrieresentrene •Nasjonale nettverk

7 Veien videre … •Utvikling nye tilbud –Øke kapasitet OT-elever –Vg3 spansk –Teknologi og forskningslære –Geofag –Vg2 akvakultur –Vg2 byggteknikk –Praksiskandidatkurs –Forkurs ing.?

8 Noen utfordringer … •Økonomi •Administrasjon, rapportering, statistikk •«LOSA» •Digitale verktøy •Med og uten rett? •Samarbeid og deling –Offentlig og privat? –På tvers av fylkesgrenser?


Laste ned ppt "Nettskolen i Nordland Geir Hareide Hansen, leder 27. Februar 2014 Foto: Crestock."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google