Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EKommune-strategi - verkt ø ykasse Ellen Karin Larsen, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EKommune-strategi - verkt ø ykasse Ellen Karin Larsen, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 eKommune-strategi - verkt ø ykasse Ellen Karin Larsen, KS

2 Hvis man ikke har en egen strategi, blir man fort en del av andres.

3 Etablere IKT-strategi 1.Prosjektinitiering 2.Status og behovsanalyse (hva har vi?) og mulighetsanalyse (hva ønsker vi?) 3.Mål- og tiltaksetablering (for hvert satsningsområde) 4.Kost/nytte-vurdering relatert til mål-formulering 5.Vurdering av samarbeidsløsning 6.Tiltaksplanlegging -> Handlingsplan 7.Sammendrag til budsjettarbeidet

4 Prosjektinitiering •Etablere prosjektorganisasjon

5 Styringsgruppa (En formell gruppe (komite) som representerer prosjekteierne og som fungerer som rådgiver for prosjektansvarlig.) •Rådmannen/mennene •Politikere •Berørte etatsområder •Repr. For tillitsvalgte •Andre?

6 Prosjektleder •Kjenne kommunen / virksomheten •Ha god IKT-forståelse •Ha god organisasjonsforståelse •Samhandlingskompetanse

7 Teknologi vs organisasjon Organisasjon TeknologiProsesser 80% 20%

8 Hvorfor?

9 Prosjektgruppa •IKT-leder (hvis ikke prosjektleder) •Personal- og organisasjonssjef (leder?) •Nøkkelpersoner i virksomhetsområdene •Andre?

10 Før oppstartsmøte: Utforming av prosjektdirektiv - prosjektplan ”light” Bakgrunn for prosjektet •Målsetning –Hovedmål –Effektmål og resultatmål •Avgrensning på overordnet nivå •Kort om kost/nytte •Hovedleveranse- og milepælsplan •Prosjektorganisering

11 Hvor mange arbeidsgrupper? Arbeids- / referansegrupper En samling av individuelle ressurspersoner som har sagt seg villig til å bistå prosjektet med råd. Ingen formell rolle i prosjektorganisasjonen.

12 •En arbeidsgruppe innenfor hvert virksomhetsområde? •På tvers av virksomhetsområder? Arbeids-/referansegrupper forts.

13 Fokusområder i eKommune 2012 1.Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 2.Tjenester på nett 3.IKT i helse og omsorg 4.NAV-reformen og IKT 5.IKT i grunnopplæringen 6.Geografisk informasjon 7.E-handel 8.Elektronisk arkivering og saksbehandling 9.Informasjonssikkerhet 10.IKT-arkitektur 11.Åpne standarder 12.Integrasjon av IKT-systemer 13.Fri programvare 14.Grønn IT 15.Bredbånd 16.Interkommunalt IKT- samarbeid 17.Strategisk IKT-ledelse 18.Kompetanseutvikling Ikke så mange

14 Satsningsområder •Hensiktsmessig å dele opp i adskilte tema •Gir struktur og sammenheng •Etablere målstrukturer for hver av disse

15 Struktur •Rammebetingelser og nasjonale føringer •Status •Kommunens egne målsetninger •Mål, innhold og struktur

16 Status •Bakgrunn for IKT-strategien –Hvor står kommunen i dag •Status i IKT-arbeidet •Visjoner

17 Mål-, strategi- og tiltaksetablering •Målene: –Hva og hvorfor? –Uttrykt i form av virksomhetsbaserte mål •Strategier og tiltak: –Hvordan vi skal nå målene

18 Hovedmål •Kort beskrivelse av hva som er kommunens / samarbeidets mål med IT-strategien ”Hovedmålet med DDV er å bidra til at kommunene yter god service og har effektiv tjenesteproduksjon.”

19 Effektmål (hvorfor) •beskriver retning og ambisjon •beskrivelse av de effekter som en oppnår etter gjennomføring av prosjektet eller ved bruk og utnytting av prosjektets resultater •kan være reduserte kostnader, lettere tilgjengelighet, bedre kvalitet, mer tilfredse kunder, bedre miljø e.l.

20 Resultatmål (hva) •Resultatmål er en beskrivelse av resultatet (gjenstand, rapport eller produkt) som foreligger ferdig ved prosjektets avslutning •Skal være målbare •Målnivå (ambisjon) + indikator = resultatmål –for eksempel: 26 tjenester på nett

21 Tiltak = HVORDAN

22 Målformuleringsprosessen •Effektmålene – bestillerne deltar aktivt •Resultatmålene – utførerne deltar aktivt •Er målene fastsatt av få, utnyttes ressursene dårlig •En gruppe setter dristigere mål enn enkeltpersoner

23 Eksempel 3-1 samarbeidet Visjon/Hovedmål et med arbeidet:

24 Eksempel forts.

25 Forts.

26 Kommunen(e)s egne føringer Kobling mot kommunen(e)s •plandokumenter •satsingsområder •lokale eller regionale føringer, særinteresser, samarbeidsfora osv. •egen organisasjon og ressurser

27 Strategi og handlingsplan •Levende dokument •Revideres fortløpende

28

29

30 Det viktigste er å ha en plan http://cemsdi.inescporto.pt/home/norway


Laste ned ppt "EKommune-strategi - verkt ø ykasse Ellen Karin Larsen, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google