Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykologer i kommunene - relevant for frisklivssentralen? Kjetil Orrem Gjøvik 5/9 – 14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykologer i kommunene - relevant for frisklivssentralen? Kjetil Orrem Gjøvik 5/9 – 14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykologer i kommunene - relevant for frisklivssentralen? Kjetil Orrem Gjøvik 5/9 – 14

2 NAsjonalt kompetansesenter for Psykisk HelseArbeid – (for voksne i kommunen) Lokalisert i Trondheim Ca. 20 ansatte i hel- og deltidsstillinger Er finansiert av - og jobber i stor grad på oppdrag fra – Helsedirektoratet Hvem er Napha?

3 Hva gjør Napha? Napha skal: – samle, strukturere og formidle kunnskap om psykisk helsearbeid. napha.no psykiskhelsearbeid.no – styrke fagfeltet og jobbe for bedre samhandling. – løfte frem nyttig kunnskap og gode eksempler som kan bidra til bedre tjenester for brukerne.

4 Napha har bl.a. ansvar for: – Implementering av veilederen «Sammen om mestring» – Følge opp pilotkommunene i «Rask psykisk helsehjelp» – Følge opp psykologene i kommunale helse- og omsorgstjenester Oppdrag fra Helsedirektoratet

5 Bakgrunn for psykologsatsingen Tilskuddsmidler fra 2009 100 millioner i 2014 NAPHA ansvarlige for oppfølging av psykologene - og for å bidra til videreutvikling av psykologrollen i kommunene 2008

6 Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Blant kriteriene: – Er psykologstillingen tydelig forankret i kommunens helse- og omsorgstjeneste? Frisklivssentralen: Ja! – Forebyggende arbeid, tidlig identifisering og intervensjon? Frisklivssentralen: Ja!(?) – Ytes tilbudet gratis og uten henvisning? Frisklivssentralen: Tja?

7 Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene forts. Maksbeløp: 1. år: 500 000 2. år: 400 000 3. år: 250 000 4.-6. år: 200 000 Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn Kommuner som tilsetter psykolog i fast stilling vil bli prioritert Kommuner kan vurdere å benytte psykologstillingen i interkommunalt samarbeid der det er naturlig. Tilskudd til den enkelte kommune kan gis i inntil seks (6) år I tillegg gis det 10 000 kroner som er øremerket utgifter knyttet til psykologens deltakelse i nettverkssamlinger i regi av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

8 Hva er målet for psykologsatsingen? Helsedirektoratet: «Psykologkompetansen skal styrkes i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det er et sentralt mål at psykologene skal bidra til å styrke det samlede og tverrfaglige kommunale tilbudet innen psykisk helse- og rusfeltet. Det omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid, samt behandling og oppfølging av psykiske helseproblemer og/ eller rusmiddelproblemer.»

9 Hva er ? helsenorge.no: «Frisklivssentralen er en kommunal, forebyggende helse- og omsorgstjeneste. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner for å forebygge sykdom, eller leve bedre med sykdom de allerede har fått.»

10 Hvordan få til endring? – Livsstilsendring – røykeslutt, kosthold, trening osv. Hva er de viktigste faktorene for å få det til? – Påstand: Det handler først og fremst om psykologi! – Men: Betyr det nødvendigvis at man bør ansette psykologer? Påstand: – …….tja?

11 Men også: JA! Lettere psykiske lidelser – angst, depresjon – er diagnosene med ansvar for flest tapte arbeidsår blant norske arbeidstakere Psykologene har tung kompetanse på faktorer som påvirker helsen generelt – både sosiale, personlighetsmessige, historiske (som i: personens egen historie), kulturelle osv. – Og de vet mye om ulike responsmønstre og mestringsstrategier Det å kunne se mestring av somatisk sykdom i lys av psykologiske faktorer er både rehabiliterende og forebyggende

12 Men: Vil de jobbe i Frisklivssentralen da?

13 Den tradisjonelle psykologrollen ?

14 Spesialisthelsetjenesten - en «enkel» arbeidshverdag Ledelse Behandlere (Inkl. psykologer) Merkantil avdeling Eksterne samarbeidspartnere (inkl. resten av sykehuset)

15 Psykologer ? Kommunen «Den administrative organisasjonsmodellen i kommunen gir den enkelte skole, barnehage, sykehjem osv. stor frihet til å finne kreative løsninger innenfor gitte rammer.»

16 Evalueringene 2013

17 Drømmen… …

18 Realiteten


Laste ned ppt "Psykologer i kommunene - relevant for frisklivssentralen? Kjetil Orrem Gjøvik 5/9 – 14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google