Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykologer i kommunene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykologer i kommunene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykologer i kommunene
Kjetil Orrem Gjøvik 5/9 – 14 Psykologer i kommunene - relevant for frisklivssentralen?

2 Hvem er Napha? NAsjonalt kompetansesenter for Psykisk HelseArbeid
(for voksne i kommunen) Lokalisert i Trondheim Ca. 20 ansatte i hel- og deltidsstillinger Er finansiert av - og jobber i stor grad på oppdrag fra – Helsedirektoratet

3 Hva gjør Napha? Napha skal:
samle, strukturere og formidle kunnskap om psykisk helsearbeid. napha.no psykiskhelsearbeid.no styrke fagfeltet og jobbe for bedre samhandling. løfte frem nyttig kunnskap og gode eksempler som kan bidra til bedre tjenester for brukerne.

4 Oppdrag fra Helsedirektoratet
Napha har bl.a. ansvar for: Implementering av veilederen «Sammen om mestring» Følge opp pilotkommunene i «Rask psykisk helsehjelp» Følge opp psykologene i kommunale helse- og omsorgstjenester

5 Bakgrunn for psykologsatsingen
Tilskuddsmidler fra 2009 100 millioner i 2014 NAPHA ansvarlige for oppfølging av psykologene - og for å bidra til videreutvikling av psykologrollen i kommunene 2008

6 Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
Blant kriteriene: Er psykologstillingen tydelig forankret i kommunens helse- og omsorgstjeneste? Frisklivssentralen: Ja! Forebyggende arbeid, tidlig identifisering og intervensjon? Frisklivssentralen: Ja!(?) Ytes tilbudet gratis og uten henvisning? Frisklivssentralen: Tja?

7 Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene forts.
Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn Kommuner som tilsetter psykolog i fast stilling vil bli prioritert Kommuner kan vurdere å benytte psykologstillingen i interkommunalt samarbeid der det er naturlig. Tilskudd til den enkelte kommune kan gis i inntil seks (6) år Maksbeløp: 1. år: 2. år: 3. år: 4.-6. år: I tillegg gis det kroner som er øremerket utgifter knyttet til psykologens deltakelse i nettverkssamlinger i regi av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

8 Hva er målet for psykologsatsingen?
Helsedirektoratet: «Psykologkompetansen skal styrkes i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det er et sentralt mål at psykologene skal bidra til å styrke det samlede og tverrfaglige kommunale tilbudet innen psykisk helse- og rusfeltet. Det omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid, samt behandling og oppfølging av psykiske helseproblemer og/ eller rusmiddelproblemer.»

9 Hva er ? helsenorge.no: «Frisklivssentralen er en kommunal, forebyggende helse- og omsorgstjeneste. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner for å forebygge sykdom, eller leve bedre med sykdom de allerede har fått.»

10 Hvordan få til endring? Livsstilsendring – røykeslutt, kosthold, trening osv. Hva er de viktigste faktorene for å få det til? Påstand: Det handler først og fremst om psykologi! Men: Betyr det nødvendigvis at man bør ansette psykologer? …….tja?

11 Men også: JA! Lettere psykiske lidelser – angst, depresjon – er diagnosene med ansvar for flest tapte arbeidsår blant norske arbeidstakere Psykologene har tung kompetanse på faktorer som påvirker helsen generelt – både sosiale, personlighetsmessige, historiske (som i: personens egen historie), kulturelle osv. Og de vet mye om ulike responsmønstre og mestringsstrategier Det å kunne se mestring av somatisk sykdom i lys av psykologiske faktorer er både rehabiliterende og forebyggende

12 Men: Vil de jobbe i Frisklivssentralen da?

13 Den tradisjonelle psykologrollen?
Vi bidrar til å bygge opp et nytt fagfelt. Alle vet hva psykiatri og psykisk helsevern er. Kommunalt psykisk helsearbid er noe annet: hjelp der folk bor, inkluderer nettverk, på hverdagsarenaer, på brukers premisser

14 Spesialisthelsetjenesten - en «enkel» arbeidshverdag
Ledelse Merkantil avdeling Behandlere (Inkl. psykologer) Eksterne samarbeidspartnere (inkl. resten av sykehuset)

15 Kommunen Psykologer? «Den administrative organisasjonsmodellen i kommunen gir den enkelte skole, barnehage, sykehjem osv. stor frihet til å finne kreative løsninger innenfor gitte rammer.»

16 Evalueringene 2013

17 Drømmen……

18 Realiteten


Laste ned ppt "Psykologer i kommunene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google