Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det store heltidsvalget Stokmarknes 3. april 2014 Hanne Børrestuen, KS Arbeidsgiverpolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det store heltidsvalget Stokmarknes 3. april 2014 Hanne Børrestuen, KS Arbeidsgiverpolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det store heltidsvalget Stokmarknes 3. april 2014 Hanne Børrestuen, KS Arbeidsgiverpolitikk

2 Det store heltidsvalget – KS viser vei! Noen fakta: • Deltid er normen i kommunesektoren • Store variasjoner mellom kommuner • 7 kommuner har mer en 50 pst heltid i pleie og omsorg • 139 kommuner har mer enn 25 pst heltidsansatte i pleie og omsorg • 19 kommuner har færre enn 10 pst heltidsansatte i pleie og omsorg

3 Hvorfor skal vi utvikle en heltidskultur? ARBEIDSMILJØ KVALITET Moland 2012 VINN

4 Det store heltidsvalget! Erklæring av 12. februar 2013 • En attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. Heltidsarbeid skal derfor være hovedregelen. • Løsninger for å utvikle en kommunal heltidskultur må finnes lokalt. Det lokale handlingsrommet må tydeliggjøres og tas i bruk, innenfor sentralt fastsatte rammer. • Tjenestene kan organiseres med et mangfold av arbeidstidsordninger som er tilpasset brukernes behov for gode, trygge og forutsigbare tjenester både på ukedagene og i helg. • En heltidskultur skal bygges på arbeidstidsordninger som ivaretar de ansattes helse, verne- og velferdsmessige behov. Arbeidstidsordningene skal muliggjøre full yrkesdeltagelse frem til pensjonsalder. • Kommunene må selv finne løsninger for hensiktsmessig bemanning, der det tas høyde for virksomhetens faktiske behov. • Ledige deltidsstillinger bør brukes til å øke stillingsandelen til andre deltidsansatte framfor å lyse ut ny deltidsstilling. Dersom det likevel vurderes hensiktsmessig å lyse ut stillingen, bør den lyses ut som full stilling. • For at kommunesektoren skal være en attraktiv arbeidsplass i framtida, er det er viktig at nyutdannede tilbys faste hele stillinger.

5 Men hva skal til? • En debatt om kvinners tilknytning til arbeidslivet? • Tydelige og modige arbeidsgivere? • Lov- og avtaleverk? VI KAN IKKE GJØRE SOM VI GJORDE I GÅR!

6 Arbeidstid og heltidskultur • Arbeidstid hett tema – Hovedstyresak om arbeidstid – Regjeringen har varslet arbeidstidsutvalg • Heltidserklæringen – det store heltidsvalget – Tariffoppgjøret 2012: partssammensatt utvalg heltid - deltid – Arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å løse heltidsfloka  Utfordring: alle tiltak må dra i samme retning

7 Hva gjør kommuner og fylkeskommuner for å legge til rette for mer heltid? Arbeidsgivermonitor 2013

8 I hvilken grad tilbys nyutdannede faste, hele stillinger? KS Arbeidsgivermonitor 2013

9 • Skyldes heltidsandelen en bevisst arbeidsgiver/personalpolitikk? – Ja, men ofte ikke formelt formulert og forankret • Har personalgruppen etterspurt hele stillinger? – Ja, særlig sykepleiere, viktig rekrutteringstiltak! • Hvilke tiltak er satt i verk? – Et mangfold av tiltak, både innenfor tradisjonell turnus og alternative ordninger • Har de et inntektsgrunnlag som gjør heltid mulig? – Ikke grunnlag for å si at Finnmarkskommuner lettere kan finansiere hele stillinger, har heller ikke en høyere bemanningsfaktor – Heltidskultur betinger ikke god økonomi!

10 Hvorfor har Finnmark en heltidskultur? Både arbeidsgivere og arbeidstakere strekker seg langt fordi; – Arbeidsgivere har et lite arbeidsmarked å forholde seg til – må bruke all tilgjengelig arbeidskraft, kan ikke tillate mye deltidsarbeid – Heltid er nødvendig for å rekruttere/ tiltrekke seg kompetanse – Arbeidstakere (kvinner) må jobbe fullt/store stillinger for å ha en lønn å leve av

11 «På mange måter forsøker finnmarkskommunene å praktisere det KS, Delta, Fagforbundet og Norsk Sykepleieforbund i fellesskap har blitt enige om i sin heltidserklæring» Moland/Lien 2013

12

13 Arbeidsgiverpolitikk for framtida! En av de viktigste framtidsdiskusjonene vi må ta: Skal vi sikre tilgang på arbeidskraft og kompetanse i framtida – samt sørge for at kommunesektoren har evne til utvikling og nyskaping til det beste for innbyggerne - kan vi ikke (lenger) organisere tjenestene rundt deltidsstillinger • Hvordan skal vi organisere arbeidet og arbeidstiden til det beste for bruker, arbeidstaker og arbeidsgiver ? • Hvordan får vi det til? • Hvem må vi samarbeide med? • Hvilke lederferdigheter trenger vi? • Hva vil kreves av medarbeiderne?

14 LYKKE TIL I ARBEIDET MED Å SKAPE EN HELTIDSKULTUR I NORDLAND!


Laste ned ppt "Det store heltidsvalget Stokmarknes 3. april 2014 Hanne Børrestuen, KS Arbeidsgiverpolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google