Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NFU arbeider for at: Flere personer med utviklingshemming kan få arbeid i ordinære bedrifter VTA bedriftene fortsatt skal gi et godt tilbud til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NFU arbeider for at: Flere personer med utviklingshemming kan få arbeid i ordinære bedrifter VTA bedriftene fortsatt skal gi et godt tilbud til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid Visjonen Voksne mennesker med utviklingshemming har rett til arbeid (prinsipp 8)

2 NFU arbeider for at: Flere personer med utviklingshemming kan få arbeid i ordinære bedrifter VTA bedriftene fortsatt skal gi et godt tilbud til personer med utviklingshemming At personer med utviklingshemming skal få lønn for det arbeidet de utfører

3 NAV loven § 14a. Vurdering av behov for bistand for å beholde eller skaffe seg arbeid og rett til aktivitetsplan Alle som henvender seg til kontoret, og som ønsker eller trenger bistand for å komme i arbeid, har rett til å få vurdert sitt bistandsbehov. Brukere som har behov for en mer omfattende vurdering av sitt bistandsbehov, har rett til å få en arbeidsevnevurdering. Brukeren skal få en skriftlig vurdering av a)sine muligheter for å komme i arbeid b)hva slags arbeid som skal være målet c)behovet for bistand for å komme i arbeid d)om, og eventuelt hvor mye, arbeidsevnen er nedsatt e)hvilken type bistand som kan være aktuell for brukeren

4 Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

5 Hvor er vi nå?

6 Holdninger

7 Gode eksempler

8 Hva kan NAV tilby? Avklaring – inntil 4 uker
Arbeid med bistand – inntil 3 år Oppfølging – inntil 6 mnd – særlige behov inntil 3 år Tilrettelagt arbeid Varig tilrettelagt arbeid

9 Avklaring Tiltaket skal tilpasses den enkeltes behov ut fra hans/hennes muligheter på arbeidsmarkedet.

10 Avklaring I avklaring kan det være aktuelt å klarlegge/vurdere
Om man kan utføre jobben hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgaver blir tilpasset Trenger man bistand og tilrettelegging kompetansen og mulighetene

11 Avklaring I tillegg kan tiltaket inneholde
informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav veiledning for valg av yrkesmål og arbeidsoppgaver arbeidsutprøving på ny eller annen arbeidsplass Avklaring kan skje både i skjermede virksomheter og hos andre tiltaksarrangører som NAV har avtale med, eller på en ordinær arbeidsplass med bistand fra en tiltaksarrangør. Skjermede virksomheter har produksjon av varer og/eller tjenester, og er etablert for å tilby avklaring, arbeidstrening eller kvalifisering til personer som har nedsatt arbeidsevne.

12 Avklaring Avklaring kan skje både i skjermede virksomheter og hos andre tiltaksarrangører som NAV har avtale med, eller på en ordinær arbeidsplass med bistand fra en tiltaksarrangør.

13 Arbeid med bistand kartlegging av kompetansen din
bistand til å finne egnet arbeidsplass oppfølging i startfasen av et nytt arbeidsforhold tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen forhandlinger med arbeidsgiver om lønns- og tilsettingsforhold

14 Oppfølging opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter
jobbsøking tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon praktiske oppgaver knyttet til arbeid eller gjennomføring av tiltaket NAV har avtale med en rekke veiledere

15 Arbeidspraksis i ordinær virksomhet
Vurdere om man mestrer en bestemt type jobb, eller trenger en referanse mens man søker ordinært arbeid. For de som ikke har så mye arbeidserfaring slik at man kan prøve seg i en ordinær jobb i en kort periode.

16 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
For de som har behov for å prøve ut arbeidsevnen sin i et skjermet arbeidsmiljø. Målsettingen med tiltaket er å styrke mulighetene til å skaffe arbeid.

17 Tilrettelagt arbeid I ordinær bedrift I skjermet bedrift

18 Skjermet bedrift Skal gi bedre kompetanse. Kompetansehevingen skjer gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening i et reelt bedriftsmiljø i arbeidsmarkedsbedriften. Målet med tiltaket er formidling til ordinært arbeid eller egenfinansiert utdanning.

19 Varig tilrettelagt arbeid
Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene til arbeidstakeren gjennom tilrettelagt arbeid, og til kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. NAV skal vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

20 Gi beskjed! Hva er det som fungerer? Hva fungerer ikke?
Får dere oppfylt rettighetene? Norge skal rapportere på oppfyllelsen av FN-konvensjonen for menneske med nedsatt funksjonsevne Representert i nasjonalt brukerråd NAV

21 Lurer du på noe? Ta kontakt!

22 Rettskilder NAV-loven
Retningslinjer for oppfølgingsvedtak i NAV (arbeidsevnevurdering) Forskrift om arbeidsrettede tiltak (Aklaring: kap 2, Arbeid med bistand: kap 6, Oppfølging: kap 5, Arbeidspraksis. kap. 4, Tilrettelagt arbeid: kap 10, Varig tilrettelagt arbeid: kap 11.


Laste ned ppt "NFU arbeider for at: Flere personer med utviklingshemming kan få arbeid i ordinære bedrifter VTA bedriftene fortsatt skal gi et godt tilbud til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google