Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Opptakskriterier pr. 01.03.08. A. Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til §13 i Lov om barnehager B. Barn som oppfattes av §§4-4 annet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Opptakskriterier pr. 01.03.08. A. Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til §13 i Lov om barnehager B. Barn som oppfattes av §§4-4 annet."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Opptakskriterier pr. 01.03.08. A. Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til §13 i Lov om barnehager B. Barn som oppfattes av §§4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenster

2 © Bergen kommune Pkt.c i opptakskriteriene Enslige forsørgere som mottar overgangstønad og som er under utdanning/arbeid. Foreldre som pga alvorlig sykdom/funksjonshemming mottar rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførestønad, uføretrygd, hjelpestønad, grunnstønad eller som har vedtak om yrkesrettet attføring fra NAV. Foreldre som mottar introduksjonsstønad etter Lov om introduksjonsordning for nyankomne invandrere. Søsken av barn som som allerede har plass i tilsøkte barnehage

3 © Bergen kommune Pkt.c i opptakskriteriene Minoritetsspråklige barn der a)begge foreldre er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende) b)barnet har lite eller ingen norskkunnskaper.

4 © Bergen kommune Nytt i opptaksordning 2008 Vektlegge tidspunkt foresatte ønsker plass fra


Laste ned ppt "© Bergen kommune Opptakskriterier pr. 01.03.08. A. Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til §13 i Lov om barnehager B. Barn som oppfattes av §§4-4 annet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google