Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Redcord. Eirik Lynghaug, Adm. direktør Redcord AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Redcord. Eirik Lynghaug, Adm. direktør Redcord AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 redcord

2 Eirik Lynghaug, Adm. direktør Redcord AS

3 Hva leverer Redcord?

4 Leverandør av kompetanse og løsninger (i mer enn 25 land) for: • Fysioterapi / rehabilitering • Trening Kunnskapsbaserte løsninger: • Metodeutvikling • Kurs i metoder (Neurac og Redcord Active) • Behandlings- og treningsutstyr • Kliniske tjenester Kunnskapsbaserte løsninger Copyright Redcord AS

5 Redcord – Den Røde Tråden Copyright Redcord AS Behandling Trening i grupper Trening i hjemmet

6 Hvorfor er Redcord viktig?

7 Redcord leverer løsninger for et stort og kostbart samfunnsproblem: MST rapport 1/2013 – Et muskel- og skjelettregnskap: • Muskel- og skjelett skader, sykdommer og plager (MUSSP) er årsak til 41 % av sykefravær og 37% av uføretrygdene (2011) • Totale kostnader 2009: ca. kr 70 milliarder −Helsetjenestekostnader (Spesialist- og primærhelsetjeneste)kr 14 milliarder −Sykefravær (Arbeidsgiverperioden og sykepenger fra NAV)kr 30 milliarder −Andre trygdeutgifter (rehabilitering, attføring, uførestønad)kr 25 milliarder Koster mest og plager flest! Kostnader og konsekvenser Copyright Redcord AS

8 Metoden gir gode behandlingsresultater og er kostnadseffektiv: • Diagnostisk verktøy – systematisk tilnærming avdekker svake ledd i bevegelseskjedene • Individuelt tilpasset behandling/dosering • Enkle prinsipper og apparater med vidt bruksområde • Bedre styrke og utholdenhet, nevromuskulær kontroll, mobilitet og funksjon, redusert smerte En rød tråd i behandling og rehabilitering! Fordeler ved Neurac metoden Copyright Redcord AS

9 Tradisjonell oppfatning: • Teknologiske hjelpemidler som bidrar til at den enkelte – på institusjon eller i hjemmet, kan klare seg best mulig med sine plager og funksjonshemminger • Lite fokus på hvordan den enkelte kan få redusert sine plager og bedret sin funksjonsevne Eksempel på ulik tilnærming: • Teknologiske sensorer som varsler når en bruker faller i hjemmet. • Styrking av brukeren ved kunnskapsbasert metode for bedring av balanse og fallforebygging Det ene utelukker ikke det andre, begge deler er nødvendig! Velferdsteknologi Copyright Redcord AS

10 Hvor mye kan kroppen tolerere? Copyright Redcord AS Plager ”Demning” Eksempler: •Høy arbeidsbelastning •Uønsket stress •Redusert fysisk kapasistet •Langvarig smerte Mål med Neurac-behandling: Øke toleranse for belastning og redusere uheldige faktorer

11 Hvordan utvikles Redcords løsninger?

12 Redcord vil vite hva som virker og hva som ikke virker. Det er det som gir kunnskapsbaserte løsninger • Systematisk videreutvikling av behandlingsmetode og effektive øvelser i mer enn 20 år • 38 studier som involverer Redcord innen behandling og trening. • Gjennombrudd med Neurac metode i 2003 / 2004 • Internasjonal nettverk av sertifiserte Neurac behandlere • Kursvirksomhet i 25 land med 100 sertifiserte Neurac kursinstruktører • Samarbeid om effektive løsninger. Nye studier pågår og planlegges. −Utvikling av Neurologi workshop i samarbeid med Sunnaas Sykehus −Utvikling av behandlingssystemet «responsbehandling» med Vertikal Helseassistanse −Oslo universitetssykehus, intervensjonssenteret, funksjonell MR −Universitetet i Quebec, Canada, effektstudie på balanse og fallforebygging for eldre −Oslo universitetssykehus, smerteklinikken, effektstudie på pasienter med nakkeplager −Universitetet i Bergen, manuell terapi utdanningen, effektstudie på pasienter med nakkeplager Vitenskapelig holdning Copyright Redcord AS

13 Internasjonal forskning Motor Learning and Training Laboratory Center for Sensory-Motor Interaction Aalborg University, Denmark Exercise Physiology Laboratory General Clinical Research Center University of Virginia, USA Copyright Redcord AS

14 Største utfordringer

15 • Det offentlige har full kontroll på helsesektoren og har i stor grad holdt fast på ”gamle tanker”. • Refusjonsregler med takstplakat premierer i dag eksisterende utstyr / behandling og mye er faktisk lite dokumentert. Hindrer nye metoder. • Anbudsregler hindrer nye løsninger, ber om pris på ”gamle løsninger” og ber om pris fra total leverandører. Hindrer de ”små spesialistene”. • Mange informasjonsmøter og positive tilbakemeldinger fra det offentlige, men nesten umulig å få tatt beslutninger. Vi opplever oss til tider som en kasteball i systemet. • Ber om stadig mer dokumentasjon, selv når effekt av nye metoder er bedre dokumentert enn for mange etablerte løsninger. Vi ønsker at det offentlige skal komme oss i møte og ta i bruk våre metoder for å få demonstrert at metodene virker og er kostnadseffektive. => Innkjøp av behandlingstjenester kombinert med effektdokumentasjon. Største utfordringer for Redcord Copyright Redcord AS

16 redcord Copyright Redcord AS


Laste ned ppt "Redcord. Eirik Lynghaug, Adm. direktør Redcord AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google