Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Redcord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Redcord."— Utskrift av presentasjonen:

1 redcord

2 Adm. direktør Redcord AS
Eirik Lynghaug, Adm. direktør Redcord AS

3 Hva leverer Redcord?

4 Kunnskapsbaserte løsninger
Leverandør av kompetanse og løsninger (i mer enn 25 land) for: Fysioterapi / rehabilitering Trening Kunnskapsbaserte løsninger: Metodeutvikling Kurs i metoder (Neurac og Redcord Active) Behandlings- og treningsutstyr Kliniske tjenester Copyright Redcord AS

5 Redcord – Den Røde Tråden
Behandling Trening i hjemmet Trening i grupper Copyright Redcord AS

6 Hvorfor er Redcord viktig?

7 Kostnader og konsekvenser
Redcord leverer løsninger for et stort og kostbart samfunnsproblem: MST rapport 1/2013 – Et muskel- og skjelettregnskap: Muskel- og skjelett skader, sykdommer og plager (MUSSP) er årsak til 41 % av sykefravær og 37% av uføretrygdene (2011) Totale kostnader 2009: ca. kr 70 milliarder Helsetjenestekostnader (Spesialist- og primærhelsetjeneste) kr 14 milliarder Sykefravær (Arbeidsgiverperioden og sykepenger fra NAV) kr 30 milliarder Andre trygdeutgifter (rehabilitering, attføring, uførestønad ) kr 25 milliarder Koster mest og plager flest! Copyright Redcord AS

8 Fordeler ved Neurac metoden
Metoden gir gode behandlingsresultater og er kostnadseffektiv: Diagnostisk verktøy – systematisk tilnærming avdekker svake ledd i bevegelseskjedene Individuelt tilpasset behandling/dosering Enkle prinsipper og apparater med vidt bruksområde Bedre styrke og utholdenhet, nevromuskulær kontroll, mobilitet og funksjon, redusert smerte En rød tråd i behandling og rehabilitering! Copyright Redcord AS

9 Det ene utelukker ikke det andre, begge deler er nødvendig!
Velferdsteknologi Tradisjonell oppfatning: Teknologiske hjelpemidler som bidrar til at den enkelte – på institusjon eller i hjemmet, kan klare seg best mulig med sine plager og funksjonshemminger Lite fokus på hvordan den enkelte kan få redusert sine plager og bedret sin funksjonsevne Eksempel på ulik tilnærming: Teknologiske sensorer som varsler når en bruker faller i hjemmet. Styrking av brukeren ved kunnskapsbasert metode for bedring av balanse og fallforebygging Det ene utelukker ikke det andre, begge deler er nødvendig! Copyright Redcord AS

10 Hvor mye kan kroppen tolerere?
Mål med Neurac-behandling: Øke toleranse for belastning og redusere uheldige faktorer Eksempler: Høy arbeidsbelastning Uønsket stress Redusert fysisk kapasistet Langvarig smerte Plager ”Demning” Copyright Redcord AS

11 Hvordan utvikles Redcords løsninger?

12 Vitenskapelig holdning
Redcord vil vite hva som virker og hva som ikke virker. Det er det som gir kunnskapsbaserte løsninger Systematisk videreutvikling av behandlingsmetode og effektive øvelser i mer enn 20 år 38 studier som involverer Redcord innen behandling og trening. Gjennombrudd med Neurac metode i 2003 / 2004 Internasjonal nettverk av sertifiserte Neurac behandlere Kursvirksomhet i 25 land med 100 sertifiserte Neurac kursinstruktører Samarbeid om effektive løsninger. Nye studier pågår og planlegges. Utvikling av Neurologi workshop i samarbeid med Sunnaas Sykehus Utvikling av behandlingssystemet «responsbehandling» med Vertikal Helseassistanse Oslo universitetssykehus, intervensjonssenteret, funksjonell MR Universitetet i Quebec, Canada, effektstudie på balanse og fallforebygging for eldre Oslo universitetssykehus, smerteklinikken, effektstudie på pasienter med nakkeplager Universitetet i Bergen, manuell terapi utdanningen, effektstudie på pasienter med nakkeplager Copyright Redcord AS

13 Internasjonal forskning
Motor Learning and Training Laboratory Center for Sensory-Motor Interaction Aalborg University, Denmark Exercise Physiology Laboratory General Clinical Research Center University of Virginia, USA Copyright Redcord AS

14 Største utfordringer

15 Største utfordringer for Redcord
Det offentlige har full kontroll på helsesektoren og har i stor grad holdt fast på ”gamle tanker”. Refusjonsregler med takstplakat premierer i dag eksisterende utstyr / behandling og mye er faktisk lite dokumentert. Hindrer nye metoder. Anbudsregler hindrer nye løsninger, ber om pris på ”gamle løsninger” og ber om pris fra total leverandører. Hindrer de ”små spesialistene”. Mange informasjonsmøter og positive tilbakemeldinger fra det offentlige, men nesten umulig å få tatt beslutninger. Vi opplever oss til tider som en kasteball i systemet. Ber om stadig mer dokumentasjon, selv når effekt av nye metoder er bedre dokumentert enn for mange etablerte løsninger. Vi ønsker at det offentlige skal komme oss i møte og ta i bruk våre metoder for å få demonstrert at metodene virker og er kostnadseffektive. => Innkjøp av behandlingstjenester kombinert med effektdokumentasjon. Copyright Redcord AS

16 redcord Copyright Redcord AS


Laste ned ppt "Redcord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google