Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ettårskontrollen Fønix Kompetansenett AS. 2 ca 120 ansatte kontorer i Vestfold Tot. oms. 2010 : 100 mill Oms. NAV : 90 mill Holmestrand Tønsberg Nauen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ettårskontrollen Fønix Kompetansenett AS. 2 ca 120 ansatte kontorer i Vestfold Tot. oms. 2010 : 100 mill Oms. NAV : 90 mill Holmestrand Tønsberg Nauen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ettårskontrollen Fønix Kompetansenett AS

2 2 ca 120 ansatte kontorer i Vestfold Tot. oms. 2010 : 100 mill Oms. NAV : 90 mill Holmestrand Tønsberg Nauen Nygårdsveien 82, Sfj. Skolmar Nye kontorer 2009 : Stokke Sande

3 3 Hva er ettårskontrollen • En undersøkelse ett år etter avsluttet tiltak, for å vurdere kvalitet på utskrivingsgrunnlag, spesielt – til jobb, fortsatt i jobb ? – søke uføre, innvilget uføre ? • Utarbeides hvert kvartal • Et samarbeid mellom NAV Vestfold og Fønix Kompetansenett AS

4 4 Bakgrunn • Eget kvalitetsarbeid - ikke en sjekk av tiltaksdeltaker • Synliggjøre resultater – NAV – Omgivelser • Attføring nytter

5 Etablering • Fokus – ETIKK – TROVERDIGHET • Viktige spørsmål : – Hyppighet ? – Hvem gjennomfører undersøkelsen ?. 5

6 Etablering og Innhold • Fokus – ETIKK – TROVERDIGHET • Viktige spørsmål : – Hyppighet ? – Hvem gjennomfører undersøkelsen ? • Hyppighet – En gang etter avsluttet tiltaksløp • Tidspunkt – Ett år etter avsluttet tiltak • Gjennomføring – Brev og telefon – Avdelingsleder – Kvartalsvis statistikk 6

7 7 Selve undersøkelsen 2 hovedspørsmål • Status i dag i forhold til utskrivingstidspunkt ? – Er du i fast eller midlertidig lønnet arbeid ? Heltid, deltid ? – Er du på yrkesrettet attføring, i utdanning arbeidspraksis, annet – hva ? – Har du søkt eller fått innvilget uføretrygd – helt eller delvis ? – Er du sykemeldt eller på medisinsk rehabilitering ? – Annet, hva ? • Ett år etter, er du fornøyd eller ikke fornøyd ? – Når du tenker tilbake på din egen prosess og vurderer denne nå ett år etter at du sluttet i Fønix, vil du si at du er fornøyd eller ikke fornøyd med vårt samarbeid ?

8 Ettårskontrollen 2009 8 Ettårskontrollen 2008/2009 Ant. personer Antall personer til oppfølging501 Deltakere i undersøkelsen369 Svarprosent74 % 90% svarer ett år etter utskriving at de er fornøyd med tilbudet de fikk i Fønix

9 Ettårskontrollen 2009 9 Sluttårsaker Status i 2008 Status i 2009 I lønnet arbeid130131 Utdanning3334 Annen aktiv løsning3140 Ingen aktiv løsning915 Sykdom/Rehabilitering6339 Søkt/fått ufør90100 Annen sluttårsak1310 • 11 personer har falt ut av arbeid, • (8 pers innskrenkinger/konkurs, 3 ikke oppgitt årsak) • 12 personer har fått jobb • 10 pers. utskrevet til arbeidspraksis eller utdanning • 2 pers. avsluttet tiltak med flytting, fått jobb på nytt sted

10 10 Erfaringer • Resultater : – De som er formidlet til jobb, er i jobb ett år etter – Flere kommer i jobb i løpet av året som direkte følge av tiltaket – Vanskelig å måle ”til uføre”, pga. behandlingstid hos NAV • Gjennomføring – Ett år ok. Opplever ikke behov for å ytterligere måling – Brev og telefon fungerer bra - viktig at repondenten er forberedt. – Respons – ungdomsgruppe en utfordring å få tak i – viktig at den som ringer ikke kjenner saken. – Behov for å justere spørsmål 2 : fornøyd med tiltaket. • Eget kvalitetsarbeid – Mye jobb, men verdifull læring for egen org. – måling skjerper kvalitet – gode tilbakemeldinger – bygger stolthet – Omgivelser gir positiv respons på at vi måler • NAV • styret og omgivelser - omdømmebygging


Laste ned ppt "Ettårskontrollen Fønix Kompetansenett AS. 2 ca 120 ansatte kontorer i Vestfold Tot. oms. 2010 : 100 mill Oms. NAV : 90 mill Holmestrand Tønsberg Nauen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google