Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inkludering i skole og fritid Dagskonferanse: Barn med funksjonsnedsettelse Porsgrunn, 26. November 2013 Christian Wendelborg Forskningsleder, Mangfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inkludering i skole og fritid Dagskonferanse: Barn med funksjonsnedsettelse Porsgrunn, 26. November 2013 Christian Wendelborg Forskningsleder, Mangfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inkludering i skole og fritid Dagskonferanse: Barn med funksjonsnedsettelse Porsgrunn, 26. November 2013 Christian Wendelborg Forskningsleder, Mangfold og inkludering, NTNU Samfunnsforskning AS christian.wendelborg@samfunn.ntnu.no www.samforsk.no

2 Å vokse opp etter de store reformen  Barn som er født på 1990- tallet har vokst opp i kjølvannet av store utdannings- og omsorgsreformer som har frontet normalisering, integrering og inkludering  Det har vært en samlet forståelse at alle barn skal vokse opp hjemme og ha en så vanlig oppvekst som mulig  Men hvordan har det vært å vokse opp som funksjonshemmet blant jevnaldrende i skole og fritid.

3 “Å vokse opp med funksjonshemming i dagens Norge»  Følger ca 650 familier med barn med nedsatt funksjonsevne hele oppveksten  Barna er født i 1993-95  Fysisk FH, Utviklingshemming og sammensatte funksjonsvansker

4 «Inkluderingsforløpet»  Vi skal se nærmere på Inkluderingsforløpet i skole og fritid fra barnehage til videregående skole for barn med nedsatt funksjonsevne  Inkluderingsforløpet til Barna i å vokse opp prosjektet  Oppfylles reformenes intensjoner?  Og eventuelt – hvorfor ikke?

5 Inkludering  Vi skal se på 3 forhold som angår inkludering av barn og unge med nedsatt funksjonsevne 1.Går de på vanlige skoler og i samme klasser som jevnaldrende uten funksjonshemminger 2.Deltar de sosialt i skole og fritid sammen med jevnaldrende uten funksjonshemminger 3.Er det sammenheng mellom inkludering i skolen og inkludering i fritid?

6 Andel i spesialskole eller spesialklasse

7 Forskjeller mellom elever med ulike funksjonshemminger?

8 Hva med de som er i vanlig klasse?

9 Inkluderingsforløpet i skole  Barn med nedsatt funksjonsevne i stor grad får sitt opplæringstilbud andre steder enn der andre barn uten nedsatt funksjonsevne er  Utviklingen øker utover skoleløpet  De som er i vanlig klasse blir tatt mye ut av jevnaldergruppa  Utviklingen øker utover skoleløpet  Videregående opplæring har en organisatorisk segregering mer enn pedagogisk differensiering.

10 Sosial deltakelse i skole og fritid  Sosial deltakelse i skole og fritid synker etter hvert som barna blir eldre  Dette påvirkes av type funksjonshemming og alvorlighetsgrad  Men også type skoletilbud

11

12

13 Inkludering i skolen er viktig for inkludering i fritid  Fritidsaktiviteter – både organiserte og uformelle – springer ofte ut av skolens struktur og rammer  Barn med funksjonsnedsettelser har ofte transport til-og- fra skolen  Færre muligheter til å gjøre avtaler om aktiviteter og å bli med andre hjem  Organisering av undervisningen til barn med funksjonshemming fører til mindre jevnalderkontakt i skole og fritid  Barn som er marginaliserte i skolen mindre jevnalderkontakt også utenfor skolen enn øvrige barn, fordi det er et overlapp i sosiale relasjoner på skolen og fritid

14 Sammen med jevnaldrende på fritiden

15 Inkludering i skole og fritid – en utfordring  Samspill mellom ideologier og praksis i skole og fritid  Funksjonshemmete barn skal være i nærskole, men marginaliserers/ segregeres i den vanlige skolen  Skolens strategi for å håndtere spenningen mellom den rådende inkluderingsideologien og å opprettholde eksisterende praksis.  Ideologisk krysspress  Inkluderingsideologi vs konkurranseorientert og individualisert utdanningsideologi  Barna blir mer utfordrende sosialt og faglig med alder  konsekvenser for organiseringen av opplæringstilbudet som har innvirkning på oppvekstbetingelser på skole og andre arenaer


Laste ned ppt "Inkludering i skole og fritid Dagskonferanse: Barn med funksjonsnedsettelse Porsgrunn, 26. November 2013 Christian Wendelborg Forskningsleder, Mangfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google