Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produktive mønstre i kollegasamarbeid og identifisering av god praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produktive mønstre i kollegasamarbeid og identifisering av god praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Produktive mønstre i kollegasamarbeid og identifisering av god praksis
Bengt Jacobsen, AVO, Produktive mønstre i kollegasamarbeid og identifisering av god praksis

2 Produktive mønstre i kollegasamarbeid
26.august, 2014 Oslo Kongressenter Produktive mønstre i kollegasamarbeid og identifisering av god praksis Mål: Forståelse av empiriske funn om produktive mønstre i kollegasamarbeid og ledelse av fagpersoners utvikling Retningslinjer for gode og utviklende møter som muliggjør organisasjonslæring Gjenkjenne god praksis Fagansvarlige: Knut Roald Lasse Dahl Line Tyrdal

3 PROGRAM Slutt kl 15:30 09:00 Innledning v/ Bengt Jacobsen, AVO 09:20
«Produktive mønstre i kollegasamarbeid» v/ Knut Roald 10:30 Pause (m/frukt) 10:50 12:00 Lunsj 13:00 "God sosial og faglig læring": Læringsledelse og læringskultur v/ Line Tyrdal og Lasse Dahl 14:00 Pause 14:15 15:15 Avslutning v/ Bengt Jacobsen, AVO Slutt kl 15:30

4 Utgangspunkt og premisser for satsingen
Vi vet etter hvert hvilke prinsipper som øker sannsynligheten for læring Alle lærere ønsker å gjøre en god jobb Alle lærere gjør noe som andre lærere kan lære av Alle lærere har noe å lære av andre lærere Pedagogisk ledelse virker Profesjonalisering av lærere og ledere forutsetter egnede rammer Profesjonalisering forutsetter læring sammen – på jobben

5 «Forbedringsoppdraget» - veldig kort oppsummert:
Pedagogisk lederskap: Skolens ledelse tettere på lærerne gjennom ledelse, tilrettelegging og støtte for utvikling av bedre undervisning og felles holdninger Lærende fellesskap: Tettere samarbeid mellom lærere for utvikling av bedre undervisning og felles holdninger

6 Standard vs standardisering
i undervisningssammenheng Standard er en samling prinsipper for og kjernen i god undervisningspraksis, forankret i forskning og/eller erfaringer. Peker på hva som øker sannsynligheten for at undervisning fører til god læring. Standardisering er helt konkrete manualer/teknikker for hva som er «riktig» undervisning. Undervisning som håndverk. «Standardisering er kreativitetens fiende» (Pasi Sahlberg).

7 Hvordan få god kvalitet på måten vi jobber på? (innenfor strukturene)
Forbedringsarbeid Hva er god kvalitet? Hva er et godt resultat? Hvordan få god kvalitet på måten vi jobber på? (innenfor strukturene) Hvordan ser de ideelle strukturene ut? Hvilke strukturer har vi? Hva må endres?

8 Forbedringsarbeid Økt gjennomføring Økt læringsutbytte
Forbedring av undervisningen gjennom profesjonalisering (lærere) Profesjonalisering gjennom god prosessledelse (ledere) Møtearenaer, tid, lokalisering. (ledere)

9 Lokalt arbeid i forkant av dagens samling
Oppgave 1 - individuelt Hva har du lært i dag som gir deg lyst til å gjøre noe annerledes? Hva skal du gjøre annerledes i morgen? Skriv det som et brev til deg selv. Ta vare på dette brevet til neste samling.

10 Lokalt arbeid i forkant av dagens samling
Oppgave 2 – samlet ledergruppe Før 10.august: Rektor setter av en dato der ledergruppen reflekterer sammen rundt «situasjons-bidrag» fra den enkelte: Beskriv en aktuell situasjon der du på en eller annen måte ble utfordret i mellomlederrollen Hvordan håndterte du/handlet du i situasjonen? Din refleksjon om utfallet/resultatet? Hva kan ledergruppen lære av de ulike historiene?

11 Lokalt arbeid i forkant av dagens samling
Oppgave 3 – individuelt Les artikkel: «Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med organisasjonslæring», Høgskulen i Volda, Høgskolen i Sogn og Fjordande på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet:

12

13 Profesjonalisering (side 19)

14 Bengt Jacobsen, AVO, Oppsummering

15 Kvalitetsarbeid og ledelsesdimensjonen
15. september, 2014 Oslo Kongressenter Kvalitetsarbeid og ledelsesdimensjonen Mål: En felles forståelse av hva som gir god kvalitet i skolen, og hvilke organisatoriske, kulturelle og ledelsesmessige faktorer som bidrar til profesjonalisering og varig forbedring av praksis Fagansvarlig: Knut Roald

16 uke 41, 2014, regionvis (3 samlinger)
Fra datastyrt til datainformert Mål: Kompetanse i å bruke ulike data til å definere hvor det er behov for målrettet utvikling Økt kjennskap til "egne" data pr skole og region Omsette virksomhetsplaner/kvalitetsplaner til praksis på avdelingene Fagansvarlig: Jarl Inge Wærness Sted: 7. oktober: Sandvika vgs (Asker og Bærum) 9. oktober: Ås vgs (Follo) 10. oktober: Mailand vgs (Romerike)

17 To parallelle kompetanseprogrammer
? To parallelle kompetanseprogrammer - Fellesnevnere Lederutviklings- program for alle i AFK med Lederansvar (Ansv. HR) Mellomleder- opplæring i pedagogisk ledelse, DGA (Ansv. AVO)

18 Dine personlige egenskaper som forutsetning for ledelse
- og hvordan dette harmonerer med jobbkravene Individet Personlighet Systemnivå Kollektivt perspektiv Pedagogisk ledelse Relasjonsorientering Oppgaveorientering Endringsorientering

19 …. Innenfor en profesjonell kontekst
Endringsorientering Oppgaveorientering Relasjonsorientering …. Innenfor en profesjonell kontekst

20 Oppgaveorientering, relasjonsorientering
og endringsorientering - i en skolekontekst I et mellomlederperspektiv og sett opp mot kjernekompetansene i «Den gode akershus- kompetansen»:   Oppgaveorientering, eks: Fullført og bestått med best mulig læringsutbytte! Opptatt av å innhente data for å vurdere om målene nås. Sikre struktur og en robust organisasjon

21 Oppgaveorientering, relasjonsorientering
og endringsorientering - i en skolekontekst I et mellomlederperspektiv og sett opp mot kjernekompetansene i «Den gode akershus- kompetansen»:   Relasjonsorientering, eks: Ha gode og profesjonelle relasjoner til lærerne man har et pedagogisk utviklings- og veiledningsansvar for. Gjøre lærerne kompetente/enda bedre til å undervise på en måte som gir gode læringseffekter for elevene. Være opptatt av å forstå hvor den enkelte lærer/medarbeider er, være opptatt av å bygge tillit (opparbeide integritet) i medarbeidergruppa. Unngå «relasjonsfella»

22 Oppgaveorientering, relasjonsorientering
og endringsorientering - i en skolekontekst I et mellomlederperspektiv og sett opp mot kjernekompetansene i «Den gode akershus- kompetansen»:   Endringsorientering , eks: Kontinuerlig reflektere rundt egen mellomlederrolle og lederatferd: Hva er jeg god på? Hva kan/bør/må jeg gjøre annerledes? Snakke om forbedring av elevenes læring og meningen med arbeidet Vise vei/gi retning!

23 Ledelse er å respondere (Endre Sjøvold, Magma 01/2009) «Som leder må du bruke deg selv som instrument og modell for å utvikle gruppen din. Ingenting skapes ved å snakke om det, vedta at noe skal være på en bestemt måte. Det er gjennom din respons på viktige hendelser i gruppen at du kan mobilisere det beste hos dine medarbeidere. Det er dette som er ledelse. Alt annet er administrasjon.»

24 Hver kursdag skal evalueres -sjekk mail og svar i løpet av dagen!
Din tilbakemelding er viktig! Hver kursdag skal evalueres -sjekk mail og svar i løpet av dagen!


Laste ned ppt "Produktive mønstre i kollegasamarbeid og identifisering av god praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google