Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetente barn og unge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetente barn og unge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetente barn og unge
Kursrekke 3 1.samling

2 Program Fagdirektør Odd Harald Hundvin ønsker velkommen
Presentasjon av prosjektet "Kompetente barn og unge" Verdigrunnlaget Arbeidsøkt for deltakerne Lunsj Verdier og kompetanse Metoderefleksjon Hva skal skje på egen arbeidsplass fram til neste samling?

3 Bakgrunn Felles departement fra 1.januar 2006
Ny barnehagelov fra samme dato Ny rammeplan for barnehagen og læreplan for skolen fra 1.august 2006 Sammenhengende læringsløp eller en utvikling av det beste i barnehagens og skolens læringstradisjoner?

4 Styringsgruppe Kommunaldirektørens ledergruppe .

5 Arbeidsgruppe Fagavdeling barnehage Gunnbjørg Aase
og skole: Vidar Hansen og Barbro Havre Prosjektleder: Helga Sotnak Oppvekstrådgivere: Bente-Mari Natvig Hansen Elisabeth Eggum

6 Hovedmål: Kompetente barn og unge
Bergen kommune implementerer Barnehage- og Kunnskapsløftet ved å vektlegge kompetansebasert læring og utvikling i barnehage og skole Kompetanse er å utvikle og gjøre bruk av kunnskaper, ferdigheter, holdninger og erfaringer til å ta beslutninger og handle ut fra egne og fellesskapets mål

7 Delmål Personal: Prosjektet skal bidra til å klargjøre begrepet kompetente barn og unge i lys av verdiforankring, menneske- og læringssyn, nye læreplaner og praksis

8 Delmål System: Prosjektet skal bidra med kunnskap, metoder og erfaring som fremmer organisasjonslæring og gir endret praksis i samsvar med pedagogisk retning

9 Innhold 1.Samling: Verdigrunnlaget 2.Samling: Kompetansebegrepet
3.Samling: Konsekvenser for læringsmiljøet 4.Samling: Lærende organisasjon

10 Kompetente barn og unge
Strukturert løp Input Refleksjon Drøfting Handling Endring Kultur Planer Praksis Kompetanse Organisasjon

11 En lærende organisasjon
En lærende organisasjon er en organisasjon som er god til å skape, tilegne seg og overføre/formidle kunnskap, og til å forandre sin atferd slik at den reflekterer ny kunnskap og innsikt. Garvin

12 Arbeidsform Læring i organisasjoner Metodevalg Deltakernes ansvar
Læringsløype

13 Deltakere 11 barnehager 16 skoler 1 PPT kontor
Totalt ca. 105 deltakere

14 Vi dannes til mennesker
Bare ansikt til ansikt. Bare hjerte til hjerte Pestalozzi

15 Behavioristisk læring? Kognitiv læring? Sosio- kulturell læring?
Individuelt Verdier Kulturelt aspekt aspekt Behov Kommunikasjon Verdilæring Opplevelse Sosialisering Refleksjon Modell Samvittighet Oppdragelse Erfaring Moral Straff og belønning Etiske regler Opplevelser Roller Tilhørighet Selvbilde Identitet ”Av verdi for meg” ”Av verdi for oss” Behavioristisk læring? Kognitiv læring? Sosio- kulturell læring?

16 ”Kompetente barn og unge” - et verdivalg -
Individet → Tilpasset → læring Opplevd  mestring Faglig og personlig kompetanse Oppdraget → Bekreftet → mestring Bestilt læring → ”pensum” Kvalifisering

17 Inkluderende (innlevelse)
DAGENS BARNESYN: TIDLIGERE TEORIER i fht. BARNESYN: Barn kan noe Barn kan ikke noe Barn er subjekter Barn er objekter DEN VOKSNES ROLLE DAGENS BARNESYN: TIDLIGERE TEORIER i fht. BARNESYN: Veiledende Styrende Inkluderende (innlevelse) Oppdragende

18 Det du tror om meg, slik du er mot meg hvordan du ser på meg,
hva du gjør mot meg - slik blir jeg.   (M. Jennes)  

19 Gruppearbeid Arbeidsmåter: I G P
Velg en ordstyrer (f.eks. den som født først i måneden) - som også passer tiden.

20 Gruppearbeid I – G - P I – individuelt G – gruppe (her: 2-3 personer)
P – plenum (her: gruppen)

21 Individuelt Start med noen 4 minutter individuelt arbeid.
Hva mener jeg? Tenk!

22 Gruppen (her: 2-3 pers.) Beskriv hva du har tenkt
De(n) andre stiller oppklarende spørsmål Ikke diskuter Bytt roller

23 Plenum (hele gruppen) Hver dyade legger fram i plenum det de prioriterer å dele med de andre (15 min) Unngå gjentakelser Drøft påstander og problemstillinger (10 min)

24 Gruppearbeid I - G - P Spørsmål til refleksjon:
Hvilke verdier møter barn og unge i barnehage/skole/PPT: i vår måte å organisere på? i vår måte å kommunisere på? i vår kultur


Laste ned ppt "Kompetente barn og unge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google