Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetente barn og unge Kursrekke 2 3. samling Læringsmiljøet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetente barn og unge Kursrekke 2 3. samling Læringsmiljøet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetente barn og unge Kursrekke 2 3. samling Læringsmiljøet

2 Program Tilbakemelding fra tjenestestedene om arbeidet i mellomperiodene 3 læringssyn med vekt på det sosiokulturelle - forelesning v/ Tjalve Madsen HIB 12.00 Lunsj Arbeidsøkt for deltakerne: Voksenrolle og læringsmiljø Metoderefleksjon Hva skal skje på egen arbeidsplass fram til neste samling?

3 Gruppeoppgave 6. + 27. 02.08 Gruppeleder har ansvar for gjennomføring og tidsbruk DEL 1: Hvilke tanker gjør du deg om det sosiokulturelle læringssynet i forhold til din voksenrolle? Metode:Soløvelse A. Individuelt arbeid i 10 min. Fullfør setningen som står inne i solen så mange ganger som mulig. Når du synes du er ferdig fortsetter du litt til.

4 Del 1 – Soløvelsen: Dette lærings- synet betyr for meg i praksis at…

5 Metode – soløvelse: B. Gruppeleder gir ordet til den enkelte i en runde rundt bordet. Hver deltaker leser opp en setning om gangen. Runden fortsetter til alle har kommet med sine ”stråler”. Når du ikke har noen nye setninger, kan du si pass. Ikke gjenta utsagn som er sagt tidligere. Den som kommer med utsagnet, skal formulere det som skal skrives ned. Gruppeleder skriver ned alle setningene på gule lapper. Den enkelte deltaker får på denne måten fram i bevisstheten sine egne tanker om dette, og disse blir supplert av de andre i gruppen. Bruk ca 30 minutter på oppgaven, selv om dere ikke er helt ferdige

6 Gruppeoppgave – Del 2: Velg ut det dere mener er det viktigste fra soløvelsen med tanke på endring av læringsmiljøet. Hvilke konsekvenser har dette for voksenrollen og læringsmiljøet? Metode – IGP I: Individuelt arbeid i 10 min G: Drøfting i gruppen 30 min P: Gruppeleder tar med seg hovedpunktene til framlegging i plenum i Nye Scala

7 Kompetente barn og unge Arbeid i 3. mellomperiode

8 Mål for perioden Å utforske og reflektere over læringsmiljøet i egen barnehage / skole Sett fokus på voksenrollen i lys av det sosiokulturelle læringssynet Tilrettelegge for lærende fellesskap

9 Tema: Læringsmiljø Innfallsvinkel: Reflekter over det sosiokulturelle læringssynet og konsekvenser for voksenrolle og læringsmiljø på ditt arbeidssted

10 Forarbeid barnehage Les artikkel av Olga Dysthe : Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring http://ans.hsh.no/lu/pluto/FLU/dysthe.doc Les Rammeplanen Kap.3 Fagområdene og repeter DEL 1 og 2. Les med tanke på læringsmiljøet

11 Les artikkel av Olga Dysthe : Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring http://ans.hsh.no/lu/pluto/FLU/dysthe.doc Les Kunnskapsløftet, generell del: Det arbeidende mennesket + Prinsipper for opplæring. Les med tanke på læringsmiljøet Forarbeid skole

12 Arbeidsmåte Som prosjektledelse på eget arbeidssted videreformidler dere input som dere har fått på arbeidsseminaret Velg hensiktsmessig arbeidsmåte som fremmer et lærende fellesskap DIALOGSPILL om læringssyn

13 Arbeidsmåte IGP- oppgave som det er ønskelig at alle gjennomfører med utgangspunkt i følgende spørsmål: –Hva hemmer og hva fremmer arbeidet med kompetente barn og unge i vårt læringsmiljø? –Hvordan ta tak i dette i vår barnehage / på vår skole?

14 Arbeidsmåte for PPT IGP- oppgave som det er ønskelig at alle gjennomfører med utgangspunkt i følgende spørsmål: –Hvordan kan PPT bidra til å fremme forståelse av Kompetente barn og unge i sitt møte med barnehage og skole?


Laste ned ppt "Kompetente barn og unge Kursrekke 2 3. samling Læringsmiljøet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google