Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring V/ Trude Slemmen Wille •Nasjonal satsing på vurdering for læring (VFL) •Prøvefeltet og VFL •Endringer høsten 2012 •Nytt analyseverktøy.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring V/ Trude Slemmen Wille •Nasjonal satsing på vurdering for læring (VFL) •Prøvefeltet og VFL •Endringer høsten 2012 •Nytt analyseverktøy."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Vurdering for læring V/ Trude Slemmen Wille •Nasjonal satsing på vurdering for læring (VFL) •Prøvefeltet og VFL •Endringer høsten 2012 •Nytt analyseverktøy •Nye veiledninger og ressurser

3 Nasjonal satsing - vurdering for læring •4-årig nasjonal satsing (2010 - 2014) •170 skoleeiere fordelt på alle landets fylker •Oppfølging av prosjekt Bedre vurderingspraksis (2007-2009). •Inspirert av internasjonal forskning og satsinger •Overordnet målsetting: Å videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål •Fokus på underveisvurdering Les mer om satsingen her: http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/VFL- skoler/http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/VFL- skoler/

4 1.Eleven/lærlingen skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem 2.Eleven/lærlingen skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 3.Eleven/lærlingen skal få råd om hvordan de kan forbedre seg 4.Eleven/lærlingen skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling Fire prinsipper

5 Deltagerne arbeider i lærende nettverk Nettverk som arbeidsform handler om å etablere strukturer og arbeidsformer lokalt som bidrar til endring og videreutvikling av vurderingspraksis. Til film: http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Eksempler-fra-praksis/Film-12 Harstad/http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Eksempler-fra-praksis/Film-12 Harstad/

6 Prøvefeltet og VFL •Økt fokus på læreres bruk av prøveresultater som del av underveisvurdering. •Nasjonale prøvers pedagogiske funksjon løftes frem i større grad en tidligere. •Kartleggingsprøvene skal revideres og veiledningene forbedres •Udir jobber med å utvikle karakter - og læringsstøttende prøver som redskap for lærer (prøvebank).

7 Prøveoversikt Les mer om vurdering og prøver her: http://www.udir.no/Vurdering/http://www.udir.no/Vurdering/

8 Endringer høst 2012 •Nytt analyseverktøy - Resultatene på gruppenivå synliggjøres raskere •Lærer får mer informasjon om oppgavene enn tidligere •Nye veiledninger med tips til oppfølging som knyttes tettere til vurdering for læring •Flere ressurser til lærere •Prøvefeltet skal knyttes tettere til vurdering for læring

9 Analyseverktøy

10

11

12

13 Lærerveiledninger •Veiledningene er mer brukervennlige og praksisnære. •Følger samme mal og struktureres etter «før», «under» og «etter» prøvegjennomføringen. •«Etter»-delen inneholder praktiske tips og knyttes til vurdering for læring •Refleksjonsspørsmål til hver del •Oversikt over skoleledelsens ansvar Til veiledningene: http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale- prover/Innhold-NP/Retningslinjer/Larerveiledninger-til-nasjonale- prover-2012/http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale- prover/Innhold-NP/Retningslinjer/Larerveiledninger-til-nasjonale- prover-2012/

14 Til brosjyre: http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Innhold-NP/Brosjyre- til-larere-om-nasjonale-prover/http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Innhold-NP/Brosjyre- til-larere-om-nasjonale-prover/

15 Nye filmer om nasjonale prøver fra ungdomstrinnet Ungdomstrinn i utvikling: http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/ http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/

16 Nettstedet vurdering for læring Til nettstedet: http://www.udir.no/vflhttp://www.udir.no/vfl

17 Tegn til endring i norske klasserom? •Nordlandsforskning 2012 Sluttrapport om sammenhengen mellom undervisning og læring •NIFU og ILS 2012 Sluttrapport om forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen (FIRE) •NIFU 2012 Spørsmål til Skole-Norge våren 2012 Udir’s spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere •www.udir.no/Tilstand/Forskningwww.udir.no/Tilstand/Forskning

18 Takk for meg! For brosjyrer eller andre spørsmål om prøver og VFL: Ta kontakt: tsl@udir.notsl@udir.no


Laste ned ppt "Vurdering for læring V/ Trude Slemmen Wille •Nasjonal satsing på vurdering for læring (VFL) •Prøvefeltet og VFL •Endringer høsten 2012 •Nytt analyseverktøy."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google