Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten SKOLERING I GJENNOMFØRING AV MUNTLIG EKSAMEN I NATURFAG I KUNNSKAPSLØFTET 17.09.07 Yngvild Nilsen, seksjonssjef avdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten SKOLERING I GJENNOMFØRING AV MUNTLIG EKSAMEN I NATURFAG I KUNNSKAPSLØFTET 17.09.07 Yngvild Nilsen, seksjonssjef avdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten SKOLERING I GJENNOMFØRING AV MUNTLIG EKSAMEN I NATURFAG I KUNNSKAPSLØFTET 17.09.07 Yngvild Nilsen, seksjonssjef avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslos føringer Krav om 48 timers forberedelsesdel og vurderingskriterier på muntlig eksamen – følger innføringen av Kunnskapsløftet Våren 2008 skal alle eksamensoppgaver til muntlig eksamen gi opplysninger om vurderingskriterier – http://www.lovdata.no/http://www.lovdata.no/ Leder for kurset i naturfag vil være Anders Isnes fra Naturfagsenteret.

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Om vurderingskriterier (kjennetegn) Vurderingskriterier kan defineres som det vi legger vekt på når vi skal vurdere elevene. Når vi bestemmer vurderingskriteriene, bestemmer vi samtidig hva som teller/hva vi legger vekt på ved vurdering. For å vurdere læringsprosess eller resultater er det viktig å sette kriterier for hva som må gjøres for å nå et læringsmål. Kriterier former en basis og gir en prioritering for det som skal vurderes. Dette betyr at når man utformer kriterier, bestemmer man hva som er viktig.

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolen hadde gitt elevene 4.4 i standpunkt i matte, mens elevene bare fikk 2.7 i snitt til eksamen. ”Vi bommet nok kraftig på undervisningen i forhold til hvilke oppgaver elevene fikk på avgangsprøven”, innrømmer rektor. ”For snille lærere?” (Spør VG) ”Nei, det tror jeg bestemt ikke. Vi har rett og slett ikke prioritert riktig kunnskapsoverføring i forhold til innholdet i avgangsprøvene”, sier rektoren. VG 14.06.2005

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Styringsdokumenter Læreplanverket for Kunnskapsløftet Opplæringslova med forskrift gjeldende fra 1.8.2006 og revidert fra 01.08.2007 http://www.lovdata.no/http://www.lovdata.no/ Prinsipper for opplæringen – inkludert Læringsplakaten Omtale av vurdering i grunnopplæringen i læreplaner for kunnskapsløftet Sentralt gitt eksamen med vurderings-/sensorveiledninger

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Forskrift til opplæringslov bruker Undervegsvurderinga skal ein gi løpande i opplæringa som rettleiing til eleven. Ho skal hjelpe til å fremje læring, utvikle kompetansen til eleven og gi grunnlag for tilpassa opplæring. Undervegsvurdering kan ein gi både med og utan karakter. Sluttvurderinga skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutninga av grunnskoleopplæringa.

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Overordnede retningslinjer for eksamensavviklingen: Forskrift til oppl.lov, kap. 3 http://www.lovdata.nohttp://www.lovdata.no Rammeregler for eksamensavviklingen (under revisjon) http://www.ude.oslo.kommune.no

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Kriteriebasert/standardbasert/målrelatert vurdering – vurdering som måler elevens prestasjoner opp mot på forhånd gitte kriterier på måloppnåelse Normbasert/grupperelatert vurdering – at karakterene settes på en på forhånd gitt fordeling Individrelatert vurdering –i forhold til egen utvikling, egne forutsetninger Grunnlaget for vurdering

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Grunnlaget for vurdering Kriteriebasert/standardbasert/målrelatert vurdering – vurdering som måler elevens prestasjoner opp mot på forhånd gitte kriterier på måloppnåelse –En konkret beskrivelse av kompetanse, som elevens prestasjon måles opp mot, som f. eks. eleven leser med flyt, eleven mestrer multiplikasjon av tosifrede tall –Kriteriene kan angi en grense for godkjent kompetanse, som f. eks. førerprøven –eller de kan angi ulike grader av kompetanse http://www.lovdata.no/

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Plan for 17. september 1. Ny læreplan og nye oppgavetyper 2. Vurdering 3. Vurderingskriterier 4. Eksempel på eksamensoppgave Tidsramme 9.00 – 15.30. Kl 11:30 – 12:15 lunsj Kl 13:30 kaffe og frukt For øvrig pauser etter behov.

11 Oslo kommune Utdanningsetaten - Du har skrivit en lite underlig uppsats. Ditt språk är mycket fint, men är det egentligen ett Julminne? Inte har väl du varit med om detta? - Det står ingenting om att man själv skulle ha varit med. Magister Stålberg svalde: - Nej, det har du rätt i förstås. Men man utgår nog liksom från att det skall vara så. Och varför det egentligen? tänkte han, pojken har rätt. Göran Tunström, Juloratoriet


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten SKOLERING I GJENNOMFØRING AV MUNTLIG EKSAMEN I NATURFAG I KUNNSKAPSLØFTET 17.09.07 Yngvild Nilsen, seksjonssjef avdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google