Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skrivestien. Mål for kompetanseutviklingen • Det overordnede målet med Skrivestien er at den enkelte elev skal få best mulig skriveopplæring med fokus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skrivestien. Mål for kompetanseutviklingen • Det overordnede målet med Skrivestien er at den enkelte elev skal få best mulig skriveopplæring med fokus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skrivestien

2 Mål for kompetanseutviklingen • Det overordnede målet med Skrivestien er at den enkelte elev skal få best mulig skriveopplæring med fokus på skriving som grunnleggende ferdighet • Skrivestien er et verktøy som kan brukes i en skolebasert kompetanseutvikling i skriving som grunnleggende ferdighet • Den kompetansen som hver enkelt lærer og skolen som helhet opparbeider seg gjennom kompetanseutviklingen må planfestes for å sikre videre progresjon

3 Hvordan lærer lærere? «…studier som innebærer utprøving i egen praksis gir best uttelling for utviklingen av lærernes undervisningspraksis og elevenes læring» (Læreres læring, May Britt Postholm)

4 Den gode lærer Suksesskriterier: • at lærere og ledelse har felles målforståelse • at lærere har konkrete arbeidsoppgaver å trene på relatert til undervisning • at det skapes tid og rom for: 1. refleksjon 2. erfaringsdeling 3. kollegaveiledning (Thomas Dahl, leder for faggruppe for skoleutvikling og utdanningsledelse ved NTNU)

5 Hvordan komme videre? • kurs fungerer som springbrett for videre læring • forutsetter at arbeidsplassen tilrettelegger • krever mye av skolens ledelse og skolens kultur (Marianne Hagelia og Albertina Aaberge, Høgskolen i Volda) Dialog og refleksjon i grupper styrker mestringsfølelsen og den faglige selvtilliten hos de ansatte, i tillegg til at det bidrar til en læringsfremmende kultur

6 Skrivestien Fagsamling Utprøving i egen praksis Refleksjonssamling

7 Plan for oppstart «Lesson Study» – læreres samarbeidslæring satt i system

8 Gjennomføring Prinsipp 1

9 Plan for videre Utvikling

10 Evaluering • Etter å ha gjennomført Skrivestien vil hver lærer få et individuelt kursbevis • Skolen vil få et digitalt emblem som kan ligge på skolens hjemmeside og læringsplattform • Disse kursbevisene får dere fra Skrivesenteret når trinn 7 (evaluering) er fullført

11 Hvordan kan vi bruke Skrivesenteret? • Hver skole som starter med Skrivestien blir tildelt en kontaktperson hos Skrivesenteret • Denne kontaktpersonen vil være tilgjengelig på telefon og e-post gjennom hele kompetanseutviklingen

12 Kompetanseutvikling «Skal det skje kompetanseutvikling må lærere jobbe og lære med elevgrupper gjennom skoleåret, og skoleledere må tilrettelegge og skape en skolekultur for kompetanseutvikling i egen organisasjon.» (Marianne Hagelia og Albertina Aaberge, Høgskolen i Volda) Lykke til!


Laste ned ppt "Skrivestien. Mål for kompetanseutviklingen • Det overordnede målet med Skrivestien er at den enkelte elev skal få best mulig skriveopplæring med fokus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google