Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skrivestien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skrivestien."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skrivestien

2 Mål for kompetanseutviklingen
Det overordnede målet med Skrivestien er at den enkelte elev skal få best mulig skriveopplæring med fokus på skriving som grunnleggende ferdighet Skrivestien er et verktøy som kan brukes i en skolebasert kompetanseutvikling i skriving som grunnleggende ferdighet Den kompetansen som hver enkelt lærer og skolen som helhet opparbeider seg gjennom kompetanseutviklingen må planfestes for å sikre videre progresjon

3 Hvordan lærer lærere? «…studier som innebærer utprøving i egen praksis gir best uttelling for utviklingen av lærernes undervisningspraksis og elevenes læring» (Læreres læring, May Britt Postholm)

4 Den gode lærer Suksesskriterier:
at lærere og ledelse har felles målforståelse at lærere har konkrete arbeidsoppgaver å trene på relatert til undervisning at det skapes tid og rom for: refleksjon erfaringsdeling kollegaveiledning (Thomas Dahl, leder for faggruppe for skoleutvikling og utdanningsledelse ved NTNU)

5 Hvordan komme videre? kurs fungerer som springbrett for videre læring
forutsetter at arbeidsplassen tilrettelegger krever mye av skolens ledelse og skolens kultur (Marianne Hagelia og Albertina Aaberge, Høgskolen i Volda) Dialog og refleksjon i grupper styrker mestringsfølelsen og den faglige selvtilliten hos de ansatte, i tillegg til at det bidrar til en læringsfremmende kultur

6 Utprøving i egen praksis
Skrivestien Fagsamling Utprøving i egen praksis Refleksjonssamling

7 Plan for oppstart «Lesson Study» – læreres samarbeidslæring
satt i system

8 Gjennomføring Prinsipp 1
Ja, vi vet at kunnskapstilegnelsen skrives med en l 

9 Plan for videre Utvikling

10 Evaluering Etter å ha gjennomført Skrivestien vil hver lærer få et individuelt kursbevis Skolen vil få et digitalt emblem som kan ligge på skolens hjemmeside og læringsplattform Disse kursbevisene får dere fra Skrivesenteret når trinn 7 (evaluering) er fullført

11 Hvordan kan vi bruke Skrivesenteret?
Hver skole som starter med Skrivestien blir tildelt en kontaktperson hos Skrivesenteret Denne kontaktpersonen vil være tilgjengelig på telefon og e-post gjennom hele kompetanseutviklingen

12 Kompetanseutvikling «Skal det skje kompetanseutvikling må lærere jobbe og lære med elevgrupper gjennom skoleåret, og skoleledere må tilrettelegge og skape en skolekultur for kompetanseutvikling i egen organisasjon.» (Marianne Hagelia og Albertina Aaberge, Høgskolen i Volda) Lykke til!


Laste ned ppt "Skrivestien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google