Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Coaching En innføring i begrep og metodikk Terje Stig Knudsen ASPIRE as.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Coaching En innføring i begrep og metodikk Terje Stig Knudsen ASPIRE as."— Utskrift av presentasjonen:

1 Coaching En innføring i begrep og metodikk Terje Stig Knudsen ASPIRE as

2 Hva er coaching? Coaching er en strukturert to-veis prosess hvor personer utvikler ferdigheter og kompetanse gjennom praktisk erfaring, veiledning og systematiske tilbakemeldinger.

3 Hva er coaching? l Coaching i idrett v.s. i organisasjoner l Hjelp til å flytte eller redusere indre grenser knyttet til egne prestasjoner l Prosess for å frigjøre potensiale hos individer og grupper l Målrettet læringsprosess l Prosess hvor målet er å akselerere læring l Formell v.s. uformell coaching l Indre og ytre coaching

4 Ledelsesutfordringer l Fra kontroll til selvstyring l Å gjøre seg ”mindre viktig” som leder l Utvikle medarbeidere l Bemyndige medarbeidere l Skape muligheter for kontinuerlig læring l Lede gjennom kulturdannelse l Motivere medarbeidere innenfor rammene av organisasjonens mål

5 Ledelsesutfordringer l Å gjøre andre gode l Å gjøre organisasjonens mål attraktive for medarbeiderne l Å gjøre andre mindre avhengig av deg som leder i det daglige arbeidet l Å bidra til å øke andres tro på seg selv l Å legge til rette for at medarbeideres læring

6 Viktige ledelsesfunksjoner/-roller l Lederen som facilitator l Lederen som tilrettelegger av gode prosesser l Lederen som coach/veileder for sine medarbeidere

7 Coachingmodell Interaksjon Grunnholdninger Relasjonskvalitet Ferdigheter Prosess Klarhet i mål Kompetanse Selvtillit Opplevd kontroll Comittment Resultat Kontinuerlig utvikling av: kundetilfredshet arbeidsprosess individ og team Utfall

8 Virkningsmekanismer l Klarhet mål og forventninger l Klarhet i hva som er effektiv atferd for å nå mål l Innsikt i hvor effektiv egen atferd er i forhold til å nå mål (”blinde felt”) l Forståelse for hva konkret som kan gjøres for å øke egen kompetanse l Styrket tro på egne ressurser (selvtillit)

9 Lærende relasjoner Forholdet mellom coach og person l Grunnholdninger og menneskesyn l Respekt l Gjensidighet l Konkrethet - konkretisering l Tillit og åpenhet

10 Oppgave Relasjoner som fremmer læring Tenk på en person som har bidratt til at du har: - lært noe nytt - taklet en vanskelig situasjon - utviklet deg som person Hva kjennetegner forholdet/relasjonen mellom deg og denne personen?

11 Hva gjør deg til en god og dårlig coach/veileder Slik du kjenner deg selv - hvilke ferdigheter eller egenskaper har du som du tror vil være til nytte i veiledningssituasjoner? Slik du kjenner deg selv - hvordan tror du at du kan gjøre en dårlig jobb som veileder? Hva må du passe deg for? Hvordan kan du sabotere en god veilednings- situasjon?

12 For at jeg skal være en god veileder for deg må du……… l Ta ansvar for å ta opp temaer som du ønsker veiledning i forhold til l Bringe inn deg som person (ikke bare sak) l Ta det vi snakker om alvorlig å gjøre noe med det i praksis

13 Hvordan drive coaching l Å stille gode spørsmål l Lytte og sende på en gang l Ikke la deg absorbere av innholdet l Konkretisering l ”Self-disclosure” - vis frem deg selv l Her og nå fokus l Se mønstre hos medarbeidere l Gi gode tilbakemeldinger

14 Hvordan drive coaching? l Gi kompetansetilpassede utfordringer l Påpeke ressurser - benytte selvoppfyllende profetier l Være løsningsorientert l Utfordre medarbeideres ut av ”comfortsone” l Identifisere hvor medarbeidere er på læringstrappen (grader av kompetansebevissthet)

15 Hvordan drive coaching? l Utvikle gode mål sammen med medarbeideren/gruppen l Følge opp systematisk l Vær oppmerksom på roller i samtalene (kunde, besøker og klager)

16 Faser i veiledning l Kontrakt og roller l Beskrive problem og ønsket tilstand l Forstå peronens ”innramming” l Utvikle gode mål - løsningsorientering l Hva hemmer og fremmer problemløsning hos personen og i organisasjonen l Plan og oppfølging


Laste ned ppt "Coaching En innføring i begrep og metodikk Terje Stig Knudsen ASPIRE as."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google