Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Coaching En innføring i begrep og metodikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Coaching En innføring i begrep og metodikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Coaching En innføring i begrep og metodikk
Terje Stig Knudsen ASPIRE as

2 Hva er coaching? Coaching er en strukturert to-veis prosess hvor
personer utvikler ferdigheter og kompetanse gjennom praktisk erfaring, veiledning og systematiske tilbakemeldinger.

3 Hva er coaching? Coaching i idrett v.s. i organisasjoner
Hjelp til å flytte eller redusere indre grenser knyttet til egne prestasjoner Prosess for å frigjøre potensiale hos individer og grupper Målrettet læringsprosess Prosess hvor målet er å akselerere læring Formell v.s. uformell coaching Indre og ytre coaching

4 Ledelsesutfordringer
Fra kontroll til selvstyring Å gjøre seg ”mindre viktig” som leder Utvikle medarbeidere Bemyndige medarbeidere Skape muligheter for kontinuerlig læring Lede gjennom kulturdannelse Motivere medarbeidere innenfor rammene av organisasjonens mål

5 Ledelsesutfordringer
Å gjøre andre gode Å gjøre organisasjonens mål attraktive for medarbeiderne Å gjøre andre mindre avhengig av deg som leder i det daglige arbeidet Å bidra til å øke andres tro på seg selv Å legge til rette for at medarbeideres læring

6 Viktige ledelsesfunksjoner/-roller
Lederen som facilitator Lederen som tilrettelegger av gode prosesser Lederen som coach/veileder for sine medarbeidere

7 Coachingmodell Interaksjon Resultat Utfall Klarhet i mål Kompetanse
Selvtillit Opplevd kontroll Comittment Kontinuerlig utvikling av: kundetilfredshet arbeidsprosess individ og team Grunnholdninger Relasjonskvalitet Ferdigheter Prosess

8 Virkningsmekanismer Klarhet mål og forventninger
Klarhet i hva som er effektiv atferd for å nå mål Innsikt i hvor effektiv egen atferd er i forhold til å nå mål (”blinde felt”) Forståelse for hva konkret som kan gjøres for å øke egen kompetanse Styrket tro på egne ressurser (selvtillit)

9 Lærende relasjoner Forholdet mellom coach og person
Grunnholdninger og menneskesyn Respekt Gjensidighet Konkrethet - konkretisering Tillit og åpenhet

10 Oppgave Relasjoner som fremmer læring
Tenk på en person som har bidratt til at du har: - lært noe nytt - taklet en vanskelig situasjon - utviklet deg som person Hva kjennetegner forholdet/relasjonen mellom deg og denne personen?

11 Hva gjør deg til en god og dårlig coach/veileder
Slik du kjenner deg selv - hvilke ferdigheter eller egenskaper har du som du tror vil være til nytte i veiledningssituasjoner? Slik du kjenner deg selv - hvordan tror du at du kan gjøre en dårlig jobb som veileder? Hva må du passe deg for? Hvordan kan du sabotere en god veilednings- situasjon?

12 For at jeg skal være en god veileder for deg må du………
Ta ansvar for å ta opp temaer som du ønsker veiledning i forhold til Bringe inn deg som person (ikke bare sak) Ta det vi snakker om alvorlig å gjøre noe med det i praksis

13 Hvordan drive coaching
Å stille gode spørsmål Lytte og sende på en gang Ikke la deg absorbere av innholdet Konkretisering ”Self-disclosure” - vis frem deg selv Her og nå fokus Se mønstre hos medarbeidere Gi gode tilbakemeldinger

14 Hvordan drive coaching?
Gi kompetansetilpassede utfordringer Påpeke ressurser - benytte selvoppfyllende profetier Være løsningsorientert Utfordre medarbeideres ut av ”comfortsone” Identifisere hvor medarbeidere er på læringstrappen (grader av kompetansebevissthet)

15 Hvordan drive coaching?
Utvikle gode mål sammen med medarbeideren/gruppen Følge opp systematisk Vær oppmerksom på roller i samtalene (kunde, besøker og klager)

16 Faser i veiledning Kontrakt og roller
Beskrive problem og ønsket tilstand Forstå peronens ”innramming” Utvikle gode mål - løsningsorientering Hva hemmer og fremmer problemløsning hos personen og i organisasjonen Plan og oppfølging


Laste ned ppt "Coaching En innføring i begrep og metodikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google