Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring i Vest- Finnmark Skoleledersamling vår 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring i Vest- Finnmark Skoleledersamling vår 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring i Vest- Finnmark Skoleledersamling vår 2014

2 Innhold • Utvikling i det lange perspektivet • Prinsipper for god underveisvurdering • Skolebasert utvikling • Lærende skoler • Lærende nettverk • Finne ståsted og mål • RSK sin rolle • Skoleeiers og rektors rolle • Veien videre • Hjelpemidler Skoleledersamling 25.04.14

3 Norsk skolehistorie på tre minutter • 1739 – Norges første skolelov. Del av statspietismens organisering av den religiøse stat – Fag: Kristendom, lesing, skriving og regning • 2006 – Kunnskapsløftet – Styrking av basisfagene norsk, matematikk og naturfag • 2014 – KRLE? Skoleledersamling 25.04.14

4 Fire prinsipper for god underveisvurdering • Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem (§3-1) • Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen (§3-11) • Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg (§3-11) • Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling (§3-12) Skoleledersamling 25.04.14

5 Skolebasert utvikling • Innebærer at skoler, med ledelsen og alle ansatte deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. • Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskaper holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Skoleledersamling 25.04.14

6 Hva kjennetegner lærende skoler? Skoleledersamling 25.04.14 Den lærende skolen Møteledelse på omgang Pauserommet er ingen god arbeidsplass Milepæler og ansvarsfordeling Bevisst utelate motforestillinger i søkefasen Spørsmål foran forslag Med-skapelse foran medbestemmelse Heterogene arbeidsgrupper Prioritering foran avstemming Vurdere positive resultat foran negative Skille mellom utvikling og forvaltning På jakt etter sammenhenger mer enn årsaker Handlingsorienterte tilbakemeldinger om kompetanseutvikling

7 Grunntanken til lærende nettverk • Lærere som jobber individuelt eller isolert lykkes i mindre grad (Hargreaves 2004) • Styrkes når de deltar i lærende fellesskap (kollegium) • Styrkes når det kobles sammen i nettverk Skoleledersamling 25.04.14

8 Hva kjennetegner lærende nettverk? Skoleledersamling 25.04.14 Lærende nettverk Erfaringer har en sentral plass i kunnskapsutviklingen Frihet til å definere sitt utviklingsprosjekt «Bottom up» Avhengig av utforsking av egen praksis og erfaringer blir bragt inn Utviklingsmodell ikke overføringsmodell Forpliktelse til gjensidighet - respekt og læring God kultur for konstruktive tilbakemeldinger Aktiv deltakelse og tillitt Ta med inn ideer, skaper nye ideer Teori

9 Skolens helhetlige hus Skoleledersamling 25.04.14 Dette vil vi oppnå (Visjon/Mål) Dette er grunnlaget for det vi gjør (Etablert visjon, verdier, kultur m.m.) Dette vil vi utvikle Fremmad marsj (Driftsoppgaver)

10 Oppstart av endringsarbeid Skoleledersamling 25.04.14 Nåsituasjon -Hvor står vi i dag? Visjon - Hvor ønsker vi å være? Hvilke tiltak Veien dit StåstedsanalyseKjennetegn på god praksis

11 Hele ståstedsanalysen 1. Innsamle informasjon – Ressurser – Læringsmiljø – Elevresultater – Lokale undersøkelser – Drøfting 2. Egenvurdering av skolens praksis – Administrer egenvurdering – Resultat egenvurdering – Drøfting 3. Samlet vurdering – Analyse og konklusjon Skoleledersamling 25.04.14

12 RSK Vest-Finnmark sin rolle • Kvalitetsutviklingsplan 2014-2018 – «Satsingen bygger på nasjonalt program 2013/14 og RSK har som målsetting at Vurdering for Læring tas med inn i Ungdomstrinnsatsningen 2014-2018 og at etablerte nettverk, læring i fellesskap og kunnskaps- og praksisdeling styrkes. Oppstart 2013, avslutning januar 2018.» • Aktivitetsplan – Læringsdager 2014 – Nettverk for ressurspersoner i VFL Skoleledersamling 25.04.14

13 Skoleeiers rolle • Lederutvikling • Stille krav og forventninger om skolebasert utvikling • Vise engasjement og interesse • Tenke elevens læring i sin lederutførelse • «Kom nærmere!» Skoleledersamling 25.04.14

14 Skoleleders rolle • Lede og legge til rette for utviklingsarbeid på egen skole – Tid – Metoder – Mål – Milepæler – Sette kurs og utdanning inn som en del av utviklingsarbeidet • Tenke elevens læring i sin lederutøvelse • «Kom nærmere!» Skoleledersamling 25.04.14

15 Veien videre • Begynne med VFL? • Fortsette med VFL? • Begynne med noe nytt? • Bygge på VFL i videre utvikling? Skoleledersamling 25.04.14

16 Ungdomstrinnssatsingen Skoleledersamling 25.04.14 MESTRING LYST TIL Å LÆRE SKRIVING LESING REGNING KLASSELEDELSE VARIERTE ARBEIDSFORMER PRAKTISKE ARBEIDSFORMER VURDERING FOR LÆRING

17 Hva er dette? • Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? • Forklarer læreren godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes. • Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike standpunktkarakterene? • Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør? • Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? • Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene? • Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? • Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? • Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget Skoleledersamling 25.04.14

18 Hjelpemidler • Ståstedsanalysen – Grundig refleksjonsverktøy • Elevundersøkelsen • Skolebesøk • Skolevandring • Kollegabasert veiledning • Lærende nettverk Skoleledersamling 25.04.14

19 Oppsummering • VFL som utviklingsområde • Skolebasert utvikling • RSK Vest-Finnmark som tilrettelegger • Trykk fra skoleeier • Endringsledelse av skoleleder • Økt læringsutbytte for elevene? Skoleledersamling 25.04.14

20 Anbefalt lesing • Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med organisasjonslæring – Roald, Andreassen, Ekholm – http://www.udir.no/PageFiles/56712/5%20samling/U ngdomstrinnet_bakgrunnsdokument_organisasjonslar ing_vedlegg_6.pdf http://www.udir.no/PageFiles/56712/5%20samling/U ngdomstrinnet_bakgrunnsdokument_organisasjonslar ing_vedlegg_6.pdf • Kom nærmere! «Hvordan lykkes som skoleeier? Om kommuners og fylkeskommuners arbeid for å øke elevenes læringsutbytte» - PWC 2009 • Organisasjonlæring i skolar, teoretiske og praktiske perspektiv – Knut Roald 2008 Skoleledersamling 25.04.14


Laste ned ppt "Vurdering for læring i Vest- Finnmark Skoleledersamling vår 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google