Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset opplæring i en lærende skole Utvikling av læringsmiljøet AU 18.02.09 Roald Jensen1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset opplæring i en lærende skole Utvikling av læringsmiljøet AU 18.02.09 Roald Jensen1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset opplæring i en lærende skole Utvikling av læringsmiljøet AU 18.02.09 Roald Jensen1

2 2 TPO Forståelse Individualistisk forståelse Kvaliteter i skolens virksomhet Bestemte metoder/arbeidsmåter Omskrivning av spesialundervisning Noe nytt vi må gjøre En visjon Noe som kan oppnås gjennom verktøy

3 Roald Jensen3 TPO Tilnærming Individuelle utviklingsplaner Arbeidsplaner Intensive kurs Læringsstiler Temabasert undervisning Mestringsgrupper (nivå) Aldersblanding Varierte arbeidsmåter (stasjoner) Mappemetodikk/vurdering Logg

4 Hva eller hvordan? Hva fokuserer på metoder Hvordan fokuserer på -kvaliteter ved elevenes læringsarbeid -kvaliteter ved lærernes organisering og gjennomføring av læringsøktene Hva er gjennomgående faktorer? ”God praksis” ved alle skoler, men ujevnt, og med potensial for bedring på alle områder 4

5 Hva er tilpasset opplæring? En skole som fremmer læring gjennom å legge til rette for og bidra til, at alle lærer og utvikler sitt potensial gjennom deltakelse i et læringsfellesskap 5Roald Jensen

6 6 Hva er læring? Tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og holdninger Forståelse av når og hvordan disse skal brukes, slik at individet oppnår sosial aksept og tilhørighet og er i stand til å bidra positivt i sosiale sammenhenger Kunnskap blir konstruert gjennom samhandling og i en kontekst, og ikke primært gjennom individuelle prosesser (Dysthe, 2001

7 Elever på jobb Dag 1: Hva skal de gjøre? -Lære -Hjelpe hverandre å lære Dag 2: Praktisere De tre neste åra: -elevene skal lære å være elever Roald Jensen7

8 8

9 9 3 kriterier for tilpasset opplæring 1 Alle lærer gjennom læringsaktivitetene som læreren tilrettelegger 2 Elevene utvikler forståelse for at læring er viktig for å mestre framtidige livssituasjoner 3 Mangfoldet i skolens fellesskap fungerer som en ressurs som bidrar til læring for alle

10 St.meld. 31 (2007-2008) Tilpasset opplæring skal i all hovedsak skje innenfor rammen av fellesskapet og på en måte som er håndterlig for lærerne og skolen...må legges opp slik at elevene kan dra nytte av at læring skjer i et sosialt arbeidsfellesskap der medelevene er ressurser i læringsarbeidet Roald Jensen10

11 Roald Jensen Instruksjon Læringsarbeid Vurdering Hvordan kan jeg vite at jeg har lært? -eksempler, forklaringer -drøfting og utforskning av forståelse Læringsarbeid (Individuell) oppfølging Vurdering Spørsmål og svar 11

12 Felles innføring Tilhørighet i fellesskapet Samle oppmerksomhet Sikre at en når alle elever slik at alle forstår: -hva de skal lære -hvordan læringsarbeidet bør foregå -redusere behovet for individuell oppfølging -drøfte hvordan individuell oppfølging kan skje 12Roald Jensen

13 Eksempel 0 Elevene retter hverandres lekser 1 Kollektiv formidling/forklaring med læringsmål og drøfting av kriterier 2 Elevene arbeider i team en kort periode og hjelper hverandre i gang. Læreren følger opp teamene. 3 Elevene går over til individuelt arbeid, læreren og medelever følger opp individuelt 4 Summativ refleksjon, egenvurdering og medelevvurdering knyttet til kriterier 13Roald Jensen

14 Forklaring, formidling lære nytt, videre progresjon Elevene drøfter Arbeid med oppgaver Avsluttende oppsummering Trening, lekser Retting av lekser Læringssløyfe 14Roald Jensen

15 Lekser knyttet til Repetisjonsstrategier? Elaboreringsstrategier? Organiseringsstrategier? Overvåkingsstrategier? Andre formål? 15Roald Jensen

16 Lekser 16Roald Jensen

17 Læringsressurser Hvilke ressurser har vi til rådighet på skolen? Hvilke ressurser har elevene til rådighet hjemme? Hva bør vi legge vekt på når elevene skal lære på skolen? Hva bør elevene arbeide med hjemme? 17Roald Jensen

18 Effekt av oppsummering 18Roald Jensen

19 19 Spørsmål og læring Hvorfor stiller jeg spørsmål til elevene? Hva utløser spørsmålet hos elevene? Hvor mye tid får de til å svare? Hvem svarer? Hvor mye stillhet tåler jeg? Hva sier jeg når elever avgir feil svar? Kan det knyttes læring til feil svar? Har jeg tid til å bruke spørsmål - svar?

20 Potensial, elevnivå Innsats, effektivitet og utholdenhet Bruk av læringsstrategier Medvirkning i læringsarbeidet/aktivitetene Læringsrefleksjon/snakke om læring Hjelpe hverandre i læringsarbeidet Elevene mener at læring er viktig. Hva så…? Egenvurdering og medelevvurdering 20Roald Jensen

21 Potensial, lærernivå Vurdering av læringsstrategier Vurdering av samarbeidsferdigheter Lav bevissthet om vurdering for danning Nytteverdi og relevans er lite vektlagt Sammenheng og relevans i undervisningen Lav elevmedvirkning i læringsarbeidet Kvaliteter og mål i læringsarbeidet kan bedres hos elevene 21Roald Jensen

22 Potensial, skolenivå Nytte elevene som læringsressurs Analysere og avdekke god praksis som allerede eksisterer Kvalitetsforbedre gjennomgående faktorer Erfaringsdeling, refleksjon og læring i organisasjonen Utnytte skolen som organisasjon Øke kollektiv bevissthet, forståelse og praksis 22Roald Jensen

23 Oppgaver og vurdering Oppgaven Læringsarbeidet (løsning) Resultatet Vurdering Forståelse/anvendelse: Individuelle mål som kommer fellesskapet til gode Roald Jensen23

24 Roald Jensen24 Spørsmål og læring Hvorfor stiller jeg spørsmål til elevene? Hva utløser spørsmålet hos elevene? Hvor mye tid får de til å svare? Hvem svarer? Hvor mye stillhet tåler jeg? Hva sier jeg når elever avgir feil svar? Kan det knyttes læring til feil svar? Har jeg tid til å bruke spørsmål - svar?


Laste ned ppt "Tilpasset opplæring i en lærende skole Utvikling av læringsmiljøet AU 18.02.09 Roald Jensen1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google