Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forventninger og videre arbeid…... Aktørene Styringslogikken «Soft governance»: • Myndighetene søker å øve innflytelse på hvordan aktørene tenker om.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forventninger og videre arbeid…... Aktørene Styringslogikken «Soft governance»: • Myndighetene søker å øve innflytelse på hvordan aktørene tenker om."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forventninger og videre arbeid…..

2 Aktørene

3 Styringslogikken «Soft governance»: • Myndighetene søker å øve innflytelse på hvordan aktørene tenker om seg selv og sine relasjoner til omverdenen • Staten styrer i større grad lokale og regionale myndigheter gjennom informasjon og støtte

4 En krevende balanse…

5 Det må også være klart for alle hvilke forventninger som stilles til de ulike parter og hvilke oppgaver som skal ivaretas av ulike aktører. Utfordring fra nasjonale forskere og internasjonale eksperter i OECD i Strategi for ungdomstrinnet, side 3. Der den øverste lederen kommuniserer tydelige forventninger til medarbeiderne og til resultatet, er det større sannsynlighet for at medarbeiderne er motiverte og målrettet i sin innsats. Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling, side 3. Elever lærer mer i et skolemiljø som er trygt og forutsigbart, og der de samtidig opplever å bli møtt med både omsorg og høye forventninger. NTNU – Evaluering av piloten på ungdomstrinnet, 2012/2013, side 103. Forventninger

6 Forventninger i ulike dokumenter

7 Nasjonale myndigheter vil: •på grunnlag av de årlige statsbudsjettene bidra med statlige ressurser til støtte- og veiledning og kompetanseutvikling under strategien •bidra til regionalt samarbeid og koordinering mellom partene i strategien •sørge for at det utvikles beskrivelser av gode ferdigheter og gode praksiser i et samarbeid mellom forskere, praktikere og representanter for partnerne i Gnist •etablere og videreutvikle kompetanse- og utviklingstiltak for lærere, skoleledere og skoleeiere for å legge til rette for bedre kvalitet i opplæringen i lesing, skriving og regning, og for bedre klasseledelse •videreutvikle lærerutdanningene og UH-institusjonenes rolle som kompetansemiljø for skoleutvikling http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Skolebasert-kompetanseutvikling-pa-ungdomstrinnet---- overordnet-plan-for-fullskala-2013-2017-/1-Hvem-er-involvert-i-satsingen-og-hvordan-kommunisere / Forventninger – sentrale myndigheter

8 Sentrale myndigheters forventninger til skoleeiere: •støtter skolenes arbeid for å få til mer praktisk og variert undervisning på ungdomstrinnet •analyserer skolenes behov og legger til rette for den skolebaserte kompetanseutviklingen •samarbeider med, følger opp og legger til rette for at skolelederne og lærerne har tid til å følge opp arbeidet med strategien •legger til rette for og deltar i nettverk for kompetansedeling både for lærere og skoleledere •deltar aktivt i lokalt og regionalt samarbeid om strategien http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/For-skoleeiere---Ungdomstrinn-i-utvikling/ Forventninger - skoleeiere

9 Sentrale myndigheters forventninger til skoleledere: •utvikler skolen som lærende organisasjon •initierer og leder pedagogisk utviklingsarbeid på egen skole, herunder arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling •etablerer gode arenaer for kompetansedeling og erfaringsdeling på den enkelte skole og mellom skoler •legger til rette for å utnytte tilgjengelig støtte- og veiledningsmateriell •deltar i lokale nettverk for skoleledere for å dele erfaring og øke egen kompetanse http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/For-skoleledere---Ungdomstrinn-i-utvikling/ Forventninger - skoleledere

10 •Hvilken sammenheng er det mellom forventning, mestring og motivasjon? •Hvordan arbeide med forventinger slik at alle etablerer felles forståelse for satsningen? •Hvordan arbeide med forventninger slik at satsningen får «retning»! Tre spørsmål …..

11 Bruk det lokale handlingsrommet! «Bærekraftig og varig utvikling kan bare oppnås gjennom å bygge forpliktelse og engasjement blant lokale aktører». Levin,B 2009 Forventning


Laste ned ppt "Forventninger og videre arbeid…... Aktørene Styringslogikken «Soft governance»: • Myndighetene søker å øve innflytelse på hvordan aktørene tenker om."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google