Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra studier og ut i jobb Kunnskap og rolleavklaring for UH-sektor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra studier og ut i jobb Kunnskap og rolleavklaring for UH-sektor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra studier og ut i jobb Kunnskap og rolleavklaring for UH-sektor

2 Fra studier og ut i jobb Kunnskap og rolleavklaring for UH-sektor UH-sektors rolle? Universellforum 20142 Kjetil Knarlag Leder, Universell Universellforum, 15.10.2014

3 Om Universell i kortversjon Universell er opprettet av Kunnskapsdepartementet og plassert ved NTNU Målgruppe: Ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner Arbeidsoppgaver: Pådriver for et inkluderende læringsmiljø ved alle utdanningsinstitusjoner gjennom universell utforming og individuell tilrettelegging Pådriver for læringsmiljøutvalgene (LMU) Løse prosjektbaserte oppgaver for Kunnskapsdepartementet (med flere) om universell utforming www.universell.no UH-sektors rolle? Universellforum 20143

4 Frem til nå: inkluderende læringsmiljø Hovedmål Bidra til økt tilgjengelighet til høyere utdanning for studenter med nedsatt funksjonsevne Strategi: Individuell tilrettelegging og universell utforming av læringsmiljø Resultat Flere studenter kommer gjennom høyere utdanning UH-sektors rolle? Universellforum 20144

5 … men hva skjer etterpå? Vi vet for lite om de overgangsutfordringene studentene har på veien fra utdanning til arbeid Får man jobb etter utdanning? Er det relevant arbeid? Fungerer tilrettelegging i utdanning etter hensikten? Får studentene tilrettelegging i arbeidslivet? Har studentene fått prøvd ut kapasitet og ferdigheter – og hvordan er sammenhengen mellom utdanningsløpet og arbeidssituasjonen Deltidsstudent søker fulltidsjobb…? UH-sektors rolle? Universellforum 20145

6 Status: Funksjonsnedsettelser og arbeid 43 % i yrkesaktiv alder har arbeid 74 % av mennesker uten funksjonsnedsettelser i yrkesaktiv alder har arbeid 86 000 ønsker jobb, men står utenfor arbeidslivet Hvor mange av disse har høyere utdanning, eller er i ferd med å gjennomføre høyere utdanning? UH-sektors rolle? Universellforum 20146

7 Bakgrunn: Et hav av utredninger OECD-rapport AFI FAFO NAV Jobbstrategi NOVA SSB ….. UH-sektors rolle? Universellforum 20147

8 … og virkemidler NAV Jobblyst (Facebook) Jobbressurs.no (Unge funksjonshemmede)Jobbressurs.no Idebanken.org – om inkluderende arbeidslivIdebanken.org Uloba – Independent Living Norge … hva har UH-sektor å tilby? Tilrettelegging i utdanning Karrieretjeneste Praksiserfaring … og noen få prosjekter UH-sektors rolle? Universellforum 20148

9 Har UH-sektor en rolle? Interesse fra KD ved flere anledninger Prosjektet jobbklar ved NTNU Universell invitert inn i NVC- arbeid i 2013 Utdanning for arbeid kan være en del av samfunnsoppdraget Mange rapporter nevner utdanningsinstitusjonenes medvirkning UH-sektors rolle? Universellforum 20149

10 UH-sektors rolle - Kontaktflate UH-sektors rolle? Universellforum 201410 Praksis/ utplassering Prosjektoppgaver (BA/ MA) Karrieretjenester Prosjektforum Felles for er begrenset erfaring eller kompetanse om overgangsproblematikk for studenter med nedsatt funksjonsevne. Unntak finnes MentorordningerKompeansetorgetBridge NTNU…. Student

11 Karrieretjenester / Karrieresenter Finnes ved stadig flere læresteder Typiske oppgaver: Jobbsøkerkurs CV/ søknadssjekk Intervjutrening Karriereveiledning Arbeidslivsdager Andre kurs (LinkedIn, presentasjonsteknikk….) Det finnes et eget nettverk for karrieresentrene som møtes en gang i året. UH-sektors rolle? Universellforum 201411

12 Hva sier studentene? Åpenhet Utfordrende å balansere mellom åpenhet om funksjonsnedsettelse vs beskrive egne ferdighet og kompetanse Føler man må bevise at en funksjonsnedsettelse ikke er i veien Tilrettelegging Å kreve tilrettelegging oppleves som en barriere. Gjelder i alle deler av prosessen (utdanning, NAV, arbeidsgiver) Tilrettelegging fungerer – også i arbeidslivet Utdanning fungerer etter hensikten – praksis har stor verdi Lærestedene må ha kunnskap om overgangsutfordringer UH-sektors rolle? Universellforum 201412

13 Normalitet - åpenhet UH-sektors rolle? Universellforum 201413 De fleste vil komme inn under kategorien «normal», og det er vanskelig å strebe etter når man har en funksjonsnedsettelse. Jeg liker ikke å fortelle om min diagnose, for jeg vil ikke bli «hun med MS»

14 Tilrettelegging…? UH-sektors rolle? Universellforum 201414 Tilretteleggingen jeg fikk i høyere utdanning var stort sett veldig god, så lenge jeg uttrykte hva som var utfordringene og hvilke behov jeg hadde. Dette har jeg tatt med inn i arbeidssituasjonen.

15 Studentens evne og vilje Har UH-sektor påvirkningsmulighet? UH-sektors rolle? Universellforum 201415 Vil, men kan ikke. Karakter: Motivert for å prøve. Tiltak: Utdanning Tilrettelegging Praksis Vil og kan. Karakter: Klar for match. Tiltak: Tilrettelegging Veiledning Karriere Vil ikke og kan ikke. Karakter: Utenfor utvalget. Tiltak: ? Vil ikke, men kan. Karakter: Demotivert. Lav selvfølelse. Tiltak: Motivasjon – veiledning Utdanning og arbeidstrening Kilde: Abelia (Chaffey)

16 Om Universell Nettsted: www.universell.nowww.universell.no Felles epost: kontakt@universell.nokontakt@universell.no Adresse: Universell NTNU – SA Kolbjørn Hejes vei 4 7491 Trondheim UH-sektors rolle? Universellforum 201416


Laste ned ppt "Fra studier og ut i jobb Kunnskap og rolleavklaring for UH-sektor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google