Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan gjør vi anskaffelser til UiT?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan gjør vi anskaffelser til UiT?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan gjør vi anskaffelser til UiT?

2 Agenda Organisering av innkjøp ved UiT Budsjettdisponents ansvar
Bruk av innkjøpsordre (IO) Rammeavtaler E-faktura fra Hjemmeside Innkjøp

3 Organisering av innkjøp ved UiT
Underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA og FOA) ØA har et overordnet innkjøpsfaglig ansvar Innkjøpsstrategi, instrukser og regler, rammeavtaler, elektroniske innkjøpssystemer Anskaffelser over eks mva (anbud) Fakultet/enhet har selv ansvar for anskaffelser under 500’ Innhente tilbud  bestilling

4 Budsjettdisponents ansvar
Ansvar for at den enkelte disposisjon/transaksjon skjer i henhold til gjeldende budsjetter, planer og vedtak, og i samsvar med gjeldende lover, regler og avtaler. Retningslinjer for utøvelse av fullmakten

5 Innkjøpsattestants ansvar
Skal ha det faglige ansvaret for attestasjon av innkjøpsordre og faktura Konteringsstreng – korrekt? Konkurranse – tilstrekkelig dokumentert? Konkurranse – korrekt utført? Varemottak/registrering utført? Anbefaling til BD  BD tar beslutningen!

6 Budsjettdisponentens ansvar
Budsjettdisponent tar den endelige beslutning har det utøvende ansvar Budsjettdisponent også ansvarlig for at underliggende anskaffelsesprosess er i henhold til lover og regler Forskriftsendringer – konsekvenser!

7 Bruk av innkjøpsordre Alle kjøp være forhåndsgodkjent av BD før de gjennomføres ref. «Bestemmelser om økonomistyring i staten Bruk av innkjøpsordre gir mange fordeler: Oversikt over godkjente anskaffelser Automatisk bokføring under ,- Sikre merkantile forhold som leverings- og betalingsbetingelser Fullmakt til å gjøre en anskaffelse

8 Status – bruk av innkjøpsordre

9 Status Ca 40-50 000 fakturaer pr år Bruk av innkjøpsordrer
Under 100  % Mellom 100’ – 500’ 63 % Over 500  %

10 Andel – bruk av innkjøpsordre

11 Rammeavtaler Forpliktende for de varer eller tjenester som ligger i avtalen. Konkurranseprinsippet er ivaretatt Krav om innkjøpsordre. Kjøpet skal være forhåndsgodkjent! Oversikt på

12 E-faktura Leverandører av varer eller tjenester skal sende elektronisk faktura/kreditnota i EHF-format til UiT, uansett størrelse på leveransen.  I ny versjon av innkjøpsordren er dette kravet ivaretatt.

13 Mer informasjon Hjemmesiden til Innkjøpstjenesten
UiTs anskaffelsespolicy samling av de instrukser, retningslinjer og maler ansatte ved UiT skal forholde seg til ved anskaffelse av varer og tjenester.

14 En liten oppsummering av Lovens grunnprinsipper

15 Grunnleggende prinsipper
Konkurranse Likebehandling Etterprøvbarhet Forutberegnelighet Proporsjonalitet – krav skal stå i rimelig forhold til omfanget av anskaffelsen

16 Konkurranse Krav om konkurranse for alle anskaffelser
Få unntak; tolkes strengt Gyldig rammeavtale som følge av konkurranse oppfyller konkurransekravet Utenfor rammeavtale – enkeltstående kjøp skal konkurranseutsettes hver gang; kun prosedyreform som endres

17 Likebehandling Lik tilgang til relevant informasjon (unntak – konkurransesensitiv informasjon fra tilbud) for leverandører som er invitert eller har gitt tilbud Like muligheter for leverandørene til å utforme tilbud, få tilstrekkelige frister, forhandle, etc. Ikke diskriminere mht lokal tilhørighet

18 Etterprøvbarhet Konkurranser skal være gjennomsiktlige og etterprøvbare Krever dokumentasjon av konkurranse Skriftlig dokumentasjon arkiveres i ePhorte; slik at etterprøving ved internkontroll eller forespørsel fra Riksrevisjonen enkelt kan gjennomføres ved henvisning til saksnummer.

19 Forutberegnelighet Sammenheng mellom det vi sier at vi skal gjøre, og det vi gjør Krav og tildelingskriterier må være konsistente før og etter mottak av tilbud Innebærer at tilbudsforespørsel må være nøye gjennomtenkt – bordet fanger! F.eks: Hvis forespørselen oppgir et volum, må man forholde seg til det i evalueringen etterpå

20 Og husk…… Innkjøpstjenesten er aldri langt unna 
Merethe Berger Håkonsen, Innkjøpssjef Tlf Kristin Gjerde Ødegården, Førstekonsulent Tlf Susanne Nyseth, Førstekonsulent Tlf


Laste ned ppt "Hvordan gjør vi anskaffelser til UiT?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google