Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det digitale læringsmiljø – for alle?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det digitale læringsmiljø – for alle?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det digitale læringsmiljø – for alle?

2 Det digitale læringsmiljø – er det for alle?
Introduksjon til tema Universellforum Høgskolen i Oslo og Akershus Kjetil Knarlag Prosjektleder Dette har vi jobbet med i mange år. Vi som har arbeidet for et inkluderende læringsmiljø har mast om digitale notater, videopptak, podcast, pc på eksamen… og mange har arbeidet med digitalt pensum, ressurser,

3 Om Universell Universell er opprettet av Kunnskapsdepartementet og plassert ved NTNU Målgruppe: Ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner Arbeidsoppgaver: Pådriver for et inkluderende læringsmiljø ved alle utdanningsinstitusjoner gjennom universell utforming og individuell tilrettelegging Pådriver for læringsmiljøutvalgene (LMU) Løse prosjektbaserte oppgaver for Kunnskapsdepartementet (med flere) om universell utforming

4 Ramme «Institusjonene skal ha utarbeidet handlingsplaner for godt læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser. Planene skal inkludere tiltak for et universelt utformet læringsmiljø» -Tildelingsbrev KD 2009 Offentlige dokumenter: UH-lovens § 4-3 Læringsmiljø DTL § 13 (Universell utforming) og § 14 (uu av IKT) Forskrift om universell utforming av IKT FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne Nasjonale handlingsplaner

5 Begreper I: Universell utforming
”Universell utforming er utforming av produkter, omgivelser programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det.» NB: Skille fra DTL. FILM del 1. 5 5

6 Begreper II: Læringsmiljø
«Totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff, læremidler, organisering av undervisningen, arbeidsformer, vurderingsformer, sosiale relasjoner og holdninger til læring.»

7 Det digitale læringsmiljø…?
Digitale møteplasser, lærestoff, læremidler, vurderingsformer, sosiale media «IKT-støttet læring» - et pedagogisk perspektiv Hvor mye må være digitalt før vi kan snakke om et «digitalt læringsmiljø» Rent nettbasert undervisning? Kombinasjon av fysisk tilstedeværelse og digitale ressurser? Innovative digitale læringsrom?

8 Standarder FORMATER IT’s learning Podcast LMS DRM MOOC BLOGG Aoo
IKT-støttet læring Canvas IT’s learning nettsider DRM FORMATER Digital eksamen VIDEO Kvalitet Twitter Instagram Kahoot Interaktivitet FLEKSIBELT Hjelpemidler Podcast Flipped classroom MOOC BLOGG DIFI Standarder FRONTER Samarbeidsteknologi Aoo Pedagogikk LMS Åpne standarder Innholdsproduksjon

9 FLEKSIBILITET Læring skal være tids- og stedsuavhengig, variert, tilgjengelig, tilpasset ny teknologi.

10 Eksempler

11

12 Alt gjøres tilgjengelig: Hvilke fordeler og begrsnsninger har dette for studenter med nedsatt funksjonsevne?

13 Et inkluderende digitalt læringsmiljø
Hvordan bruke IKT i læring til å inkludere alle? Universell utforming av IKT Ta høyde for ulike preferanser og bruk av hjelpemiddelteknologi Vær spesielt oppmerksom på digital rettighetsbeskyttelse Planlegg for mangfold Lær av dagen i dag!

14 Konklusjon Digitalisering er ikke nytt. Men tempo, omfang og kompleksiteten er ny og overveldende. Hvordan digitaliseringen påvirker læringsmiljøet må drøftes og vurderes nøye. Noen forslag: Etabler strategi for det digitale læringsmiljø – og jobb systematisk og bevisst med innhold og konsekvenser Sørg for at verktøy holder en viss kvalitet med universell utforming, åpne standarder, god funksjonalitet Bruk verktøy på riktig tid og sted slik at de gir mening både pedagogisk, økonomisk og administrativt – inkludert i både emne og læringsmål Tilrettelegg for å ivareta helheten – ikke slipp alt løs på studentene

15 Om Universell Kjetil Knarlag Marit Svendsen Elinor Olaussen
Prosjektleder Rådgiver Tel.: / Tel: Elinor Olaussen Rådgiver Tel.: Felles kontakt via: Nettside:


Laste ned ppt "Det digitale læringsmiljø – for alle?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google