Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ESMA retningslinjer egnethetstest Arild Kristoffersen DNB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ESMA retningslinjer egnethetstest Arild Kristoffersen DNB."— Utskrift av presentasjonen:

1 ESMA retningslinjer egnethetstest Arild Kristoffersen DNB

2 25.06.20142

3 ESMA (EUs verdipapirtilsyn) publiserte 6. juli 2012 guidelines og recommendations om MiFID krav til egnethetstestene. Bakgrunn 3  Nyhet/faglig  Emneområde 6 – Regelverk  Omfang: Middels  Kommentar: Kunnskapskrav Kunnskapsni vå Referanse Kandidaten skal forstå innholdet i retningslinjene publisert av ESMA 6. juli 2012 og vite hvilke konsekvenser dette får for kundeoppfølging og rådgivningssituasjonen. Forståelse6.2.

4 25.06.20144 1.Foretakene må informere kunder om hensikten med egnethetstestene 2.Foretakene må ha rutiner og prosedyrer som sikrer at det forstår essensielle faktorer ved sine kunder og sentrale egenskaper ved de finansielle instrumentene som tilbys slike kunder 3.Ansatte som er involvert i egnethetstestene må ha tilstrekkelig kunnskap og ekspertise 4.Mengden av informasjonen som innhentes om kunden må tilpasses de tjenester og de finansielle instrumentene som tilbys. 5.Foretakene må vurdere om informasjonen fra kundene er pålitelig 6.Informasjon om kunder må oppdateres og vedlikeholdes 7.Foretakene må etablere rutiner for egnethetsvurdering av grupper av fysiske personer og juridiske enheter 8.Foretakene må ha ordninger som sikrer at investeringene er egnet for kunden 9.Dokumentasjonen knyttet til egnethetstestene må oppbevares på en betryggende måte Ni retningslinjer

5 25.06.20145 •Rådgiver må forklare hvorfor! –Årsak – handle i kundens beste interesser. •Alle anbefalinger skal være egnet. –Kjøp, behold, selg! •Sikre forståelse av investeringsrisiko –Forholdet mellom risiko og avkastning. –Bruke forståelige eksempler. •Unngå at kunden bekrefter at løsningen er egnet. 1. Hvordan begrunne og forklare egnethetstesten overfor kunder?

6 2. Interne rutiner for å sikre kvaliteten på investeringsrådgivningen •Kjenner kunden inngående f.eks.: –kompetanse /erfaring –finansielle situasjon –sivil status og familie- og arbeidssituasjon, – likviditetsbehov. •Rutiner som sikrer at rådgiverne alltid forstår de sentrale egenskapene ved de finansielle instrumentene som tilbys. 25.06.20146

7 3. Krav til rådgiveres kompetanse 25.06.20147

8 4.Omfanget av informasjon som må innhentes fra kunden •Proporsjonalitet •Vi må ha mer informasjon: –Komplekse-/ Risikable-/ Illikvide løsninger. –Hele kundens finansielle portefølje. –Eldre og potensielt sårbare kunder. –Mange og/eller langsiktige mål. 25.06.20148

9 5. Kontroll av informasjon om kunden •Bør det ikke overlates til kundene alene å vurdere sin kompetanse, erfaring og finansielle situasjon. •Opplysningene som helhet –Avdekke potensielle motsetninger. 25.06.20149

10 6.Oppdatering av informasjon om kunden •Hyppigheten vil variere: –risikoprofil –individuelle forhold 25.06.201410

11 7. Egnethetsvurdering av juridiske personer eller grupper •For juridiske personer må man vurdere egnethet både opp mot den juridiske personen – typisk et selskap – og de personer som kan foreta investeringsbeslutninger på vegne av den juridiske personen/gruppen. •Først må man vurdere hvem som kan representere og beslutte investeringen på vegne av den juridiske personen eller gruppen. •For aksjeselskaper er dette ofte daglig leder. 25.06.201411

12 8.Verktøy for å sikre en egnede investeringsråd (dataverktøy og modellporteføljer) •Rådgiver må ha et aktivt forhold til bruken av rådgivningsverktøy. • Investeringsrådgivningen skal være individuell og tilpasset den enkelte kunde. • Man må tilpasse systemene til rådgivningen og ikke omvendt. 25.06.201412

13 9. Dokumentasjon av gjennomført rådgivning •Dokumentere alle sider ved egnethetstestingen for ettertiden. •Begrunne de konkrete investeringsråd. 25.06.201413

14 LYKKE TIL MED DE GODE KUNDEMØTENE!!! 25.06.201414


Laste ned ppt "ESMA retningslinjer egnethetstest Arild Kristoffersen DNB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google