Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stein Erik Halck Veileder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stein Erik Halck Veileder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stein Erik Halck Veileder

2 Organisasjonsforståelse
Oppgavene og omdømmet påvirker oppnåelsen av mål til en organisasjon!

3

4 Felles mål – felles retning
Målet: alle drar i samme enden av tauet i samme retning mot definerte klare mål!

5 Læringsmål Kunne bruke organisasjonsraketten som verktøy for å utvikle VULs virksomhetsplan. Bli bevisst hvilket verdigrunnlag VUL skal fungere etter. Få eierskap til idrettslagets virksomhetside, visjon og hovedmål. Vite hvordan klubben skal jobbe for å realisere det klubben skal gjøre. Forståelse for hvordan virksomhetsplanen skal forankres.

6 Gjennomføring av prosessen
Innledende fase – brainstorming med GAP-analyse hvor står vi, hvor vil vi, hvordan tar vi oss dit? Verdidiskusjon hva skal prege vår atferd? Virksomhetsidé Hvilken type klubb skal vi være? Visjonsprosess Hva er vår absolutte drømmetilstand? Målsettingsdebatt Hvilke mål har vi på ulike områder? Valg av virkemidler Hvilke virkemidler/strategier skal føre oss til målet?

7 Mål Under 10% skriver ned målene sine
Over 90% tror det lønner seg å skrive dem ned

8 Organisasjonsraketten
VISJON Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Organisasjonsraketten En billedgjøring av virksomhetsplanen. Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé

9 Struktur Strategier Studier
3. Omdømme Visjon Verdigrunnalg Virksomhetsidé ”Forbedre forutsetningene for aktivitet” Struktur Strategier Studier 1. Oppgaver 4. Oppnåelse Handlingsplan Felles mål Årshjul Loven Årsmøtet Gruppene 2. Ressurser SEH

10 Drømmen! Hva skriver lokalavisen om Eidsvoll Svømmeklubb om 2/5/10 år?

11

12 Klubbens nå - situasjon:
Hvor begynner vi? Ønsket situasjon Hvor vil klubben i fremtiden? Hva ønsker klubben å oppnå? GAP-analyse Klubbens nå - situasjon: Hva funger bra? Hva fungerer mindre bra? I en GAP-analyse ser man på avviket (gapet) mellom den nåværende situasjonen og den ønskede situasjonen. Klubbens må finne konstruktive måter å lukke gapet mellom dagens situasjon og foretrukket fremtid.

13 Nå situasjonen Å finne klubbens ståsted - hvordan sjekker vi det?
GAP-analyse: Hva er status i forhold til målene vi har satt? Minianalyse: Hva er vi gode til og hvor kan vi bli bedre? Situasjonsanalyse: Sterke og svake sider, muligheter og trusler? Effektivitetsanalyse: Hvordan løses oppgavene i dag og kan oppgavene løses mer effektivt? Medlemsstatistikk: Hvor store er vi? Målgrupper: Hvilke ulike medlemskategorier har vi? Medlemsundersøkelse: Kartlegge forventninger, behov/ønsker i våre målgrupper? Tilbudsanalyse: Hva tilbyr vi i dag? Organisasjon: Hvilke funksjoner og hvilken kompetanse er i foreningen? Konkurrenter: Er det andre som tilbyr det samme som oss?

14 Grunnlaget for felles mål - felles retning

15 Verdier. Hva er verdifullt?

16 Idrettens egne verdier
Aktivitetsverdier: -GLEDE -FELLESSKAP -HELSE -ÆRLIGHET Organisasjonsverdier: -FRIVILLIGHET -DEMOKRATI -LOJALITET -LIKEVERD Hvilke verdier har klubben eller hvilke verdier ønsker Eidsvoll Svømmeklubb å ha? GP. G: 10 min P: 10 min

17 Hvilke typer verdier må vi ha med for å nå den ønskede fremtid og visjon
Verdier som holder oss sammen slik vi har med oss flest mulig, lengst mulig Verdier som beveger oss fremover

18 Gjerpen Håndball Vilje Ansvar Humør Samhandling
Her må veileder gi eksempler på hvordan de valgte klubbene benytter seg av verdibegrepene, det brukes på banen av spillerne i kamp, det brukes i styremøtene for å kontrollere at de gjør de riktige valg osv osv

19 Odd Fotball Folkelighet Likeverd Presisjon Vinnervilje

20 Drøbak-Frogn Idrettslag Dyktig – Fair - Ivrig

21 Organisasjonshjulet som analyse
Hvilket nivå mener du at dere har i de respektive seksjonene per i dag; Trenere, Organisasjon, Ledelse, Anlegg, Arrangement, Aktivitet. (Nivået beror både på kompetanse og antall) Tid: 10 minutter.

22 Et akseptert mål gir lyst til endring av adferd.
Et mål beskriver hvilken retning klubben skal gå, definerer ambisjonsnivå og gir mulighet for refleksjon Et akseptert mål gir lyst til endring av adferd. Et målbart mål gir mulighet for suksessfølelse.

23 Gruppearbeid Hva ønsker dere? (se lokalavisen.no)
Hvor er du nå? (se org.hjulet) Hvordan vet dere at dere er klare? Hvilke var de viktigste stegene som innebar at dere ble klare? (se lokalavisen.no) Når er dere klar? Hvem er ansvarlig for tiltaket? Hvordan passer dette inn i idrettslagets strategi og mål? Tid: 60 minutter

24 Hva nå? Finnes det noe mer dere må/bør gjøre nå?
Fortsette med handlingsplansprosessen? Utvikle en organisasjonshåndbok? Melde på folk til kurs? Kurskatalogen? Ressursgruppen! Hvordan skal dere benytte dere av ungdommen? Eller hvordan få med ungdommen? Hva med funksjonshemmede?

25

26


Laste ned ppt "Stein Erik Halck Veileder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google