Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stein Erik Halck Veileder 03.07.20141. Oppgavene og omdømmet påvirker oppnåelsen av mål til en organisasjon! Organisasjonsforståelse 03.07.20142.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stein Erik Halck Veileder 03.07.20141. Oppgavene og omdømmet påvirker oppnåelsen av mål til en organisasjon! Organisasjonsforståelse 03.07.20142."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stein Erik Halck Veileder 03.07.20141

2 Oppgavene og omdømmet påvirker oppnåelsen av mål til en organisasjon! Organisasjonsforståelse 03.07.20142

3 3

4 Felles mål – felles retning 03.07.20144

5 Læringsmål  Kunne bruke organisasjonsraketten som verktøy for å utvikle VULs virksomhetsplan.  Bli bevisst hvilket verdigrunnlag VUL skal fungere etter.  Få eierskap til idrettslagets virksomhetside, visjon og hovedmål.  Vite hvordan klubben skal jobbe for å realisere det klubben skal gjøre.  Forståelse for hvordan virksomhetsplanen skal forankres. 03.07.20145

6 Gjennomføring av prosessen Innledende fase – brainstorming med GAP-analyse – hvor står vi, hvor vil vi, hvordan tar vi oss dit? Verdidiskusjon – hva skal prege vår atferd? Virksomhetsidé – Hvilken type klubb skal vi være? Visjonsprosess – Hva er vår absolutte drømmetilstand? Målsettingsdebatt – Hvilke mål har vi på ulike områder? Valg av virkemidler – Hvilke virkemidler/strategier skal føre oss til målet? 03.07.20146

7 Mål • Under 10% skriver ned målene sine Over 90% tror det lønner seg å skrive dem ned 03.07.20147

8 Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON Organisasjonsraketten En billedgjøring av virksomhetsplanen. 03.07.2014

9 1. Oppgaver 3. Omdømme 2. Ressurser 4. Oppnåelse ”Forbedre forutsetningene for aktivitet” • Loven • Årsmøtet • Gruppene • Handlingsplan • Felles mål • Årshjul Struktur Strategier Studier Visjon Verdigrunnalg Virksomhetsidé SEH29022012 03.07.20149

10 Drømmen! Hva skriver lokalavisen om Eidsvoll Svømmeklubb om 2/5/10 år? 03.07.201410

11 03.07.201411

12 Hvor begynner vi? • I en GAP-analyse ser man på avviket (gapet) mellom den nåværende situasjonen og den ønskede situasjonen. • Klubbens må finne konstruktive måter å lukke gapet mellom dagens situasjon og foretrukket fremtid. Ønsket situasjon Hvor vil klubben i fremtiden? Hva ønsker klubben å oppnå? Klubbens nå - situasjon: Hva funger bra? Hva fungerer mindre bra? 03.07.201412

13 Nå situasjonen Å finne klubbens ståsted - hvordan sjekker vi det? • GAP-analyse: Hva er status i forhold til målene vi har satt? • Minianalyse: Hva er vi gode til og hvor kan vi bli bedre? • Situasjonsanalyse: Sterke og svake sider, muligheter og trusler? • Effektivitetsanalyse: Hvordan løses oppgavene i dag og kan oppgavene løses mer effektivt? • Medlemsstatistikk: Hvor store er vi? • Målgrupper: Hvilke ulike medlemskategorier har vi? • Medlemsundersøkelse: Kartlegge forventninger, behov/ønsker i våre målgrupper? • Tilbudsanalyse: Hva tilbyr vi i dag? • Organisasjon: Hvilke funksjoner og hvilken kompetanse er i foreningen? • Konkurrenter: Er det andre som tilbyr det samme som oss? 03.07.201413

14 Grunnlaget for felles mål - felles retning 03.07.201414

15 Verdier. Hva er verdifullt?

16 Idrettens egne verdier • Aktivitetsverdier: • -GLEDE • -FELLESSKAP • -HELSE • -ÆRLIGHET • Organisasjonsverdier: • -FRIVILLIGHET • -DEMOKRATI • -LOJALITET • -LIKEVERD Hvilke verdier har klubben eller hvilke verdier ønsker Eidsvoll Svømmeklubb å ha? GP. G: 10 min P: 10 min 03.07.201416

17 Hvilke typer verdier må vi ha med for å nå den ønskede fremtid og visjon 1.Verdier som holder oss sammen slik vi har med oss flest mulig, lengst mulig 2.Verdier som beveger oss fremover

18 Gjerpen Håndball • Vilje • Ansvar • Humør • Samhandling 03.07.201418

19 Odd Fotball • Folkelighet • Likeverd • Presisjon • Vinnervilje 03.07.201419

20 Drøbak-Frogn Idrettslag Dyktig – Fair - Ivrig 03.07.201420

21 •Hvilket nivå mener du at dere har i de respektive seksjonene per i dag; –Trenere, –Organisasjon, –Ledelse, –Anlegg, –Arrangement, –Aktivitet. (Nivået beror både på kompetanse og antall) •Tid: 10 minutter. Organisasjonshjulet som analyse 03.07.201421

22 • Et mål beskriver hvilken retning klubben skal gå, definerer ambisjonsnivå og gir mulighet for refleksjon • Et akseptert mål gir lyst til endring av adferd. • Et målbart mål gir mulighet for suksessfølelse. 03.07.201422

23 Gruppearbeid • Hva ønsker dere? (se lokalavisen.no) • Hvor er du nå? (se org.hjulet) • Hvordan vet dere at dere er klare? • Hvilke var de viktigste stegene som innebar at dere ble klare? (se lokalavisen.no) • Når er dere klar? • Hvem er ansvarlig for tiltaket? • Hvordan passer dette inn i idrettslagets strategi og mål? • Tid: 60 minutter 03.07.201423

24 • Finnes det noe mer dere må/bør gjøre nå? – Fortsette med handlingsplansprosessen? – Utvikle en organisasjonshåndbok? – Melde på folk til kurs? – Kurskatalogen? – Ressursgruppen! – Hvordan skal dere benytte dere av ungdommen? – Eller hvordan få med ungdommen? – Hva med funksjonshemmede? Hva nå? 03.07.201424

25 03.07.201425

26 03.07.201426


Laste ned ppt "Stein Erik Halck Veileder 03.07.20141. Oppgavene og omdømmet påvirker oppnåelsen av mål til en organisasjon! Organisasjonsforståelse 03.07.20142."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google