Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Startkurs rådgivere •30 min. om Karrieresenter Telemark: –Hvem er vi? Organisering –Hovedmål og målgrupper –Ressurs - og kompetansesenter for veiledere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Startkurs rådgivere •30 min. om Karrieresenter Telemark: –Hvem er vi? Organisering –Hovedmål og målgrupper –Ressurs - og kompetansesenter for veiledere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Startkurs rådgivere •30 min. om Karrieresenter Telemark: –Hvem er vi? Organisering –Hovedmål og målgrupper –Ressurs - og kompetansesenter for veiledere –Karriereveiledning – slik vi ser det

2 Nasjonal enhet for karriereveiledning (VOX) Karrieresenter 4 ansatte 1 engasjement Styringsgruppa Nav Telemark Telemark Fylkeskommune Skoletilbudsteamet Telemark Voksenopplæringa i Telemark v/ 1 rådgiver 1 dag pr uke Koordinator for karriereveiledning i grunnopplæringa Kommuner Karrieresenteret: Formelt partnerskap mellom NAV Telemark og Telemark Fylkeskommune Samlokalisert på senteret: Voksenopplæringa

3 Hovedmål og målgrupper Voksne i Telemark over 19 år –Tilby oversiktlig og tilpasset informasjon via vår nettside. –Levere karriereveiledning av høy kvalitet til voksne i Telemark. Ressurs- og kompetansesenter for karriereveiledning i Telemark -Være en pådriver for profesjonalisering av fagfeltet og bidra til kompetanseutvikling for relevante veiledere i Telemark - Skape arenaer for diskusjon, inspirasjon og erfaringsdeling Bedrifter i endring/omstilling/utvikling. –Levere karriereveiledningstjenester til bedrifter i Telemark, knyttet til omstilling og nedbemanning Relevante aktører nasjonalt og i andre regioner –Bidra i den nasjonale utviklingen av feltet

4 Kompetansestøtte: •UTV – prosjektet •Utviklingsprosjekt på Stridsklev ungdomsskole •Prøve ut og dokumentere bruken av interesseutforskningsverktøy •”Styrke-prosjektet” •Utviklingsarbeid Menstad ungdomsskole •Synliggjøre og benytte ressurser i «rådgiverkorpset» •Fagdager/storsamlinger •Kurs- og opplæringspakker i veiledning og interesseutforskning •Utviklet og gjennomført 15 sp. studiet «Veiledning i offentlig sektor» •Formidle faglig stoff via vår nettside og facebook/Twitter linker •Trekantsamtaler med saksbehandlere fra Nav •FOE – førveiledning, observasjon og etterveiledning •Bidrar med faglige innlegg på seminar, konferanser, media, skriver fagstoff (Rådgivernytt) •Samlokalisert/samarbeid med rådgiver - bidra til resultatoppnåelse i TFK på området

5 http://karrieresentertelemark.no

6 Hvorfor kommer folk til karrieresenteret? •Opplevelse av å ikke mestre jobben •Opplevelse av å ikke få brukt seg selv •Relasjonsproblemer på jobben •Sykemeldt, usikre på veien videre •Utslitt; ubalanse mellom jobb-hjem •Feilvalg av ymse slag •Omstilling eller nedbemanning •Jobbsøkerstrategier; tilnærming til markedet, CV, søknad, intervju •Har fått innvilget arbeidsavklaringspenger •Ønsker mer utdanning •Uten jobb •Informasjon om yrker eller utdanning

7 Karriereveiledning…. (slik vi ser det på KST) •skal bidra til at veisøker styrker sin beslutningskompetanse gjennom å: –identifiserer og formulere sine ønsker og behov, interesser, forutsetninger og kompetanse –reflektere over sine valgmuligheter, ta gode karrierevalg for seg selv og dermed ta ansvaret for egen karriereutvikling –selv bli motivert og kompetent til å søke informasjon om utdanningsmuligheter, yrker og arbeidsmarked

8 En måte å sortere tankene på VALG Hvordan bruke kunnskapen du har fått ? Godt valg Hva tenker du om deg selv og dine muligheter? Tanker + - Hva vet du om deg selv og om dine muligheter? Er? Kan? Vil? Kunnskap om seg selv Arb.marked Yrker Jobbsøkerstrategier Utd.muligheter Kunnskap om muligheter

9 En karriereveiledningsprosess kan inneholde å....stille seg selv noen nye spørsmål – erkjennelse..få større bevissthet om hva en er god til – selvtillit..ta andre valg – endring..legge fra seg noen bekymringer – trygghet..få ny forståelse for sine muligheter – innsikt..få tro på at gode ting kan skje - håp

10 Veiledning som fag • Menneskesyn, holdninger og etisk bevissthet som baseres på respekt for den andre • Bruk av grunnleggende kommunikasjons ferdigheter og karriererelevant kunnskap • At vi får til fremdrift og retning i samtalen/prosessen • Klarer å balansere mellom informasjon, refleksjon og handling Karriererelevante kunnskapsområder Kunnskapsområder i karriereveiledning • Arbeidsmarked og utdanning • Arbeidspsykologiske temaer • Jobbsøkerprosessen

11 8. I hvilken grad er du enig i disse påstandene om veilederen? Veilederen...

12 9. I hvilken grad er du enig i disse påstandene knyttet til utbytte av selve veiledningen?


Laste ned ppt "Startkurs rådgivere •30 min. om Karrieresenter Telemark: –Hvem er vi? Organisering –Hovedmål og målgrupper –Ressurs - og kompetansesenter for veiledere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google