Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

26. juni 20141 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Innboforsikring inkludert i medlemskapet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "26. juni 20141 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Innboforsikring inkludert i medlemskapet."— Utskrift av presentasjonen:

1 26. juni 20141 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Innboforsikring inkludert i medlemskapet

2 Om forsikringen •Den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum •Kun kr. 3 000,- i egenandel •Dersom flere i husstanden har forsikringen, betaler dere ingen egenandel •Forsikringen eies av forbundene •Forsikringen leveres av SpareBank 1 26. jun. 20142

3 Hvem forsikringen gjelder for •Medlemmet •Medlemmets ektefelle/ samboer/ registrerte partner •Barn som tilhører medlemmets husstand •Barn som bor borte pga. utdanning/ førstegangstjeneste, og ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret •Egne barn inntil 20 år som ikke bor hos medlemmet •Andre medlemmer av den faste husstanden med felles adresse med medlemmet i Folkeregisteret * Bokollektiv og lignende regnes ikke som en husstand 26. jun. 20143

4 Hvor forsikringen gjelder •På medlemmets faste bosted i Norden •I annen bolig som bebos av medlemmet innen Norden •Ting som midlertidig (inntil 3 år) befinner seg utenfor forsikringsstedet •På nytt bosted etter flytting * Forsikringen gjelder ikke fritidsbolig 26. jun. 20144

5 Hva forsikringen omfatter Innbo- og løsøreforsikring •Dekker alt innbo og løsøre i hjemmet ditt •Dekker skade ved brann, vann og tyveri •Ingen øvre forsikringssum •Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil 300 000,- •Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000,- •Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring 26. jun. 20145

6 Hva forsikringen omfatter Sykkelforsikring •Dekker tyveri av sykkel inntil kr. 25 000,- •Dekker tyveri av tilhenger til sykkel med inntil kr. 25 000,- •Hvis sykkelen er registrert i godkjent sykkelregister, er egenandelen kun 1 500,- 26. jun. 20146

7 Hva forsikringen omfatter Uhellsforsikring Dekker kaskoskader (ting som velter, faller ned og lignende) 26. jun. 20147

8 Hva forsikringen omfatter Tyveriforsikring •Tyveri fra privatboligs uteareal med inntil kr. 25 000,- per gjenstand •Tyveri av barnevogn, tilhenger •Tyveri av personlige eiendeler på sikredes arbeidsplass med inntil kr. 25 000,- •Tyveri fra motorkjøretøy, fritidsbåt og påmontert låsbar bagasjeboks med inntil kr. 25 000,- •Napping av eller fra veske som sikrede bærer på seg erstattes med inntil kr. 25 000,- 26. jun. 20148

9 Hva forsikringen omfatter Rettshjelp- og ansvarsforsikring •Forsikringen omfatter rettshjelp og ansvar du kan komme opp i som privatperson •Sjekk med selskapet om den konkrete sak er erstatningsmessig 26. jun. 20149

10 Hva forsikringen omfatter Flytteforsikring – dersom du flytter selv •Gjelder flytting innenfor Norden •Erstatter tilfeldige eller plutselige skader under transport •Erstatter tilfeldige eller plutselige skader ved ut- og inn bæring mellom bolig og bil •Tyveri med inntil kr. 100 000,- •For enkeltgjenstander eller samlinger er erstatningen begrenset til kr. 100 000,- 26. jun. 201410

11 Foreldelse •Skaden fastsettes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/ gjenanskaffelse til samme eller vesentlig samme stand som rett før skaden inntraff, ut ifra prisene på skadedagen. •Gjenanskaffelsesprisen kan ikke være høyere enn det selskapet må betale for gjenstanden. •Fradrag i gjenanskaffelsesprisen vurderes på bakgrunn av alder, slitasje, sannsynlig brukstid og nedsatt anvendelighet (verdiforringelse) •Er verdiforringelsen mindre enn 1/3 av gjenanskaffelsesprisen, gjøres det ikke fradrag. 26. jun. 201411

12 Husk hva du har •LOfavør Kollektiv er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum. Det betyr at du kan få erstatning for alle tingene dine, så lenge du husker dem. •Et godt tips er å ta bilder rundt i hjemmet ditt, da er det lettere å huske hva du har. Bildene oppbevarer du et sted utenfor hjemmet. •LOfavør tilbyr en løsning der du enkelt og trygt kan lagre bildene dine digitalt.Da har du oversikt over det du eier. Se lofavør.no 26. jun. 201412


Laste ned ppt "26. juni 20141 LOfavør Kollektiv hjemforsikring Innboforsikring inkludert i medlemskapet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google