Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Attraktiv for arbeidsmarkedet!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Attraktiv for arbeidsmarkedet!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Attraktiv for arbeidsmarkedet!
Hvordan bli Attraktiv for arbeidsmarkedet!

2 Telenor Open Mind http://youtu.be/j5BO4rJ_jf0

3 Attraktiv for arbeidsmarkedet
NTNU Karrieretjenesten Kartlegg deg selv Kartlegg arbeidsmarkedet Nettverksbygging Jobbintervjuet Karrieretjenesten før, under og etter studiet

4 NTNU Karrieretjenesten
Seksjon for studentservice Karrieretjenesten Tilrettelegging ForVei Mestringsveiledning «Skranken» «Skranken» Kurs Veiledning: studievalg samtale om motivasjon og studieteknikk karriereveiledning tilrettelegging av eksamen og studier tilrettelegging for toppidrettsutøvere

5 NTNU Karrieretjenesten
Kurs/ presentasjoner 1. Jobbsøkerkurs 2. Intervjuteknikk 3. Internasjonalt jobbsøkerkurs Individuell veiledning 1. Kompetansekartlegging 2. Karrierevalg 3. CV-skriving 4. Søkerbrevskriving 5. Intervjuforberedelser Toppidrett Traineedagen Næringsliv Hvordan søke jobb Overgangen mellom studier og jobb Bevisstgjøring av egen kompetanse Jobbsøkerprosessen Søknad, CV og intervju Arbeidsmarkedet 4 personer; i overkant av 2 heltidsstillinger; studenter Toppidrett: 130 studenter Om næringsliv: innfallsport for arbeidsgivere; samarbeidsprosjekter – hovedsakelig rekruttering.

6 Karrieretjenesten – Før, under og etter studiet
Hva kan jeg bli? Alt 1. Her er lista over de arbeidsgiverne vi tenker passer for en med din utdanning Alt 2. Hvordan kartlegge? Spørre og grave: Hva kan egentlig en religionsviter noe om? Kan du gi eks. på hvordan du har utviklet og tatt i bruk en kritisk vurderingsevne? Hva tror du den kan brukes til i en jobb? Innen historie; hvilke områder har du spesielt gode kunnskaper? Hva vil du si kjennetegner deg som person? Hva er dine sterkeste sider? Kan du beskrive hvordan du håndterer kunder slik at de blir fornøyde? Gjerne mer hensiktsmessig og interessant å snakke om arbeidsoppgaver enn arbeidsgivere. En prosess der du blir klar over hvem du er og hva du kan og vil, er det beste utgangspunktet for å finne ut hvor du kan bruke dette. Prosess Hva vil jeg jobbe med?

7 Orientering: Hvor er jeg – hvor skal jeg?

8 Kompetanse 2020-undersøkelsen (UIB) undersøker også hvordan arbeidsgivere vektlegger kvalifikasjonene til en arbeidssøker. Det viser seg at arbeidsgiverne oppgir typiske akademiske verdier, som arbeidssøkerens evne til å tilegne seg ny kunnskap og kapasiteten til selvstendig og kritisk tenkning som de viktigste kriteriene for ansettelse. Arbeidsgiverne oppgir at faglig spisskompetanse eller metodiske ferdigheter er mindre viktig. –Arbeidsgiverne setter mest pris på såkalte «transferable skills», som er moteord for allmenngyldige ferdigheter.

9 Hvor er alle jobbene?

10 Du finner kun 1/3 av jobbene via jobbdatabaser, du må aktivt finne resten.
LinkedIn, Bridge NTNU, NTNU Alumni er kun et verktøy som gjør nettverksbygging enklere, og det skal fortsatt gjøres. Sosiale medier tilrettelegger bare for dialog og erstatter ikke relasjoner. Pleie og bruk av nettverk er fremdeles undervurdert.

11 Nettverk og relasjoner
– For de som trenger deg og din kompetanse, er det et problem at de ikke finner deg. – Du er ikke et problem når du ber om hjelp fra nettverket ditt. Alle du involverer vil føle seg beæret og «litt viktige». – Du er ikke til bry for andre, andre trenger også et nettverk – og vet det. – Du vil som regel bli overrasket over hvor «pent» ditt nettverk vil omtale deg.

12

13 Tenk langsiktig – for sent å bygge nettverk når du trenger en jobb

14 Kartlegg arbeidsmarkedet!
Arbeidsmiljøloven og Diskrimineringsloven legger føringer for store deler av ansettelsesprosessen. Det er ikke lov å innhente andre helseopplysninger enn dem som er nødvendige for å utføre de faktiske arbeidsoppgavene. Finn.no ( ): Forskningsrådet, Skatteetaten, Statens Vegvesen, Spesialenheten for politisaker, Direktoratet for økonomistyring, Domstoladministrasjonen, Medietilsynet, Utdanningsdirektoratet, Statped, Norges vassdrags- og energidirektorat, Departementenes servicesenter, Telenor

15 Det vanskelige jobbintervjuet
Hvorfor var du arbeidsledig så lenge? Hvordan er helsen din? Hvorfor har du bestemt deg for å skifte karriere? Trenger du noen form for tilrettelegging for å kunne gjøre de aktuelle arbeidsoppgavene på en forventet god måte? Hvorfor har du ikke jobbet det siste året?

16 «Disclosure» Arbeidsgivers utgangspunkt:
Ønsker å redusere usikkerhet i ansettelsesprosesser. Ønsker mest mulig informasjon Disclosure: informere arbeidsgiver om din funksjonsnedsettelse. Forståelse for hverandres utgangspunkt.

17 Arbeidssøkers utgangspunkt:
Usikkerhet omkring egen arbeidsevne. Overvurderer eller undervurderer egne begrensninger. Når/ hva/ hvor mye skal en si om sin situasjon? Hva blir konsekvensene av å fortelle?

18 Synlig funksjonsnedsettelse:
La det tale for seg selv, eller fortelle hva dette betyr i praksis for deg? Usynlig funksjonsnedsettelse: Opplyse diagnose eller fortelle hvordan dette påvirker din situasjon? Arbeidsgiver sitter med «makta» – mest farbare strategi er å gi mer informasjon? Avslutning: Velger en å opplyse, så gi relevant og spesifikk informasjon: «Jeg bruker Lingdys fordi jeg har dysleksi. Det gjør at jeg kan produsere skriftlige arbeider med god grammatikk og ortografi».

19 Fordeler ved «disclosure»:
Arbeidsgiver holder riktig fokus under jobbintervjuet Du holder riktig fokus under jobbintervjuet Åpner for tilrettelegging Dekker arbeidsgivers informasjonsbehov – og overfører noe av «makta» til deg  1. Venter en til intervjuet kan overraskelsen hos arbeidsgiver avstedkomme irrelevante spørsmål og feil fokus under intervjuet 2. Konsekvensen av å ikke fortelle kan gjøre deg ukonsentrert under intervjuet. Intervjuers magefølelse av at ikke alt er kommet på bordet gjør at du ikke får jobben 3. Tilrettelegging både mht hjelpemidler, arbeidsoppgaver, arbeidstid og arbeidssted 4. Fordi: Oppstår det et informasjonstomrom, åpner det for tolkninger fra arbeidsgiver – gjerne feiltolkninger. Det er til din fordel at du får gitt relevant og riktig informasjon om din situasjon. Hva må til: øve, øve, øve. Hvem kan hjelpe: interesseorganisajoner, NAV, NTNU Studentservice

20 «Du må selge de bæra du har…» - Petter Anker Stordalen

21 Ta utfordringen! http://www.youtube.com/watch?v=wh7R-eVFIWQ

22 Ta gjerne kontakt med Karrieretjenesten: Før , under eller etter studiene! Lykke til med jobbsøkingen!


Laste ned ppt "Attraktiv for arbeidsmarkedet!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google