Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Strategi for utvikling av Gjøvikbanen v/ Øyvind Rørslett Utviklingssjef Jernbaneverket Plan Øst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Strategi for utvikling av Gjøvikbanen v/ Øyvind Rørslett Utviklingssjef Jernbaneverket Plan Øst."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Strategi for utvikling av Gjøvikbanen v/ Øyvind Rørslett Utviklingssjef Jernbaneverket Plan Øst

2 Dagens situasjon Fakta lengde – 117,51 km enkeltspor – 6,32 km dobbeltspor trafikk – 10-12 godstog i døgnet fra Grefsen-Roa – 2 persontog i hver retning Bergen ukentlig – 29 persontog i døgnet inn til Oslo S. – 30 persontog i døgnet ut fra Oslo S. – 1,3 millioner reiser pr år og økende Hele banen med tilhørende stasjonsområder har nesten ligget slik den er i dag siden banen ble åpnet i 1900 og 1902 som Nordbanen. Strekningen Oslo-Roa fjernstyrt fra Trafikkstyringssentralen i Oslo, TXP nord for Roa. Stort sett en pendlerbane fra Gjøvik, Toten, Hadeland og Nittedal til Oslo. God punktlighet, kanskje den beste i Norge. Økende antall reisende etter at Gjøvikbanen as tok over driften.

3 Utfordringer Største konkurrent til banen er personbiltrafikk på Rv 4. Fra Nittedal også i konkurranse med busstrafikken. Kapasitetsbrist Grefsen-Roa begrenser antall godstog (Bergensbanen) og forlenger kjøretid Gjøvikbanen. Reisetider Oslo-Gjøvik ikke konkurransedyktige For liten kapasitet i strømforsyningen til å øke antall tog nord for Lunner/Jaren. Verneplan for Gjøvikbanens stasjoner er i ferd med å bli utarbeidet, utfordringer mtp lave plattformer og hensyn til verneverdige bygninger. Svært kurverik bane og dertil lav hastighetsstandard (under 100 km/t). Mange planoverganger Gjøvikbanen Grefsen Alnabru Bergen Oslo SSkøyen Hakadal Roa Jaren Gjøvik Eina

4 Gjøvikbanen – stamnettutredning 2040 Nødvendige tiltak Grefsen – Gjøvik Forlengelse/ bygging av kryssingsspor Forsterket strømforsyning Traseforbedringer/ kurveutrettinger Kjøretidsmål: Reisetiden Oslo-Gjøvik skal reduseres fra dagens 2 timer til 1:30. Reisetiden Oslo-Jaren skal reduseres fra dagens 1:16 til 45 minutter. Frekvensmål: Det skal kunne tilbys halvtimesfrekvens mellom Oslo og Nittedal og timesfrekvens på strekningen Oslo-Jaren- Gjøvik i stive ruter. Kapasitet for gods: Strekningen Oslo-Roa skal ha kapasitet til å kunne avvikle en tredobling av dagens godsvolum mellom Oslo og Bergen. Oslo – Roa Større moderniseringstiltak i form av: Dobbeltsporparseller Linjeomlegging Kryssingsspor

5 Gjøvikbanen – gjeldende strategi NTP - HP Godsstrategi Godsstrategien sier en 3dobling av dagens godstogtrafikk frem mot 2040. Mao. 15 godstog i hver retning fra Bergen til Oslo. Mye vil gå over Gjøvikbanen. I første rekke (for å få en dobling frem mot 2019) betyr det nytt x- spor på Jensrud og forlengelser av ett sør og ett x-spor nord for Jensrud. Økt kapasitet for gods på Gjøvikbanen viktig for avlastning av kapasiteten i Oslotunnelen NTP (2010-2019) Inneholder ingen store investeringer på Gjøvikbanen for persontrafikk HP (2010-2013) Programområdene Kapasitet Jensrud Harestua Stasjoner/ knutepunkt Grefsen atkomst Storo T-bane Sikkerhet Planoverganger

6 Strategi for å utvikle persontrafikken På kort sikt er det samarbeid med kommunene langs banen, fylkeskommunen og NSB Gjøvikbanen om strakstiltak, publikumsrettede tiltak Viktig med fornyelse/ vedlikehold Tiltakspakke på mellomlang sikt Jernbaneverkets egen utredning og Jernbaneforum Gjøvikbanens utredning –Kryssingsspor/ dobbeltsporparseller –Kurveutrettinger –Forsterket strømforsyning Konklusjon: Høy kostnad og relativt små effekter = lite samfunnsøkonomisk nytte

7 NTP 2014 - 2023 Grunnlag for ny NTP: Høyhastighetsutredning Revidert stamnettutredning Revidert IC-strategi??? Stasjonsstruktur Utviklingsplan Gjøvikbanen → Ny strategi for utvikling av Gjøvikbanen

8 Utviklingsplan Gjøvikbanen Samordnet plan for fornyelse/ vedlikehold og investeringer Målsettinger 2040, tiltak fram til 2023 (ny NTP) Planprosess 2011 internt og eksternt Utvikle 3 scenarier med ulik ambisjonsnivå Reiseetterspørsel Frekvensbehov

9 Gjøvikbanen – dagens stasjonsstruktur StasjonOslo S – Gjøvik Regiontog Oslo S – Jaren Lokaltog Oslo S – Hakadal Lokaltog Skøyen  Nationaltheatret  Oslo S  Tøyen  Grefsen  Nydalen  Kjelsås  Snippen  Movatn  Nittedal  Åneby  Varingskollen  Hakadal  Harestua  Furumo  Grua  Roa  Lunner  Gran  Jaren  Bleiken  Eina  Reinsvoll  Raufoss  Gjøvik 

10 Ny stasjonsstruktur Gjøvikbanen Ny stasjon Ensjø erstatter Tøyen Ny stasjon Harestua erstatter Furumo og dagens Harestua st. Følgende stasjoner legges ned: –Stryken: ny stasjon Harestua blir nytt utfartssted til Oslomarka Nord –Snippen: ligger nært Movatn, svakt trafikkgrunnlag. Fokus rettes mot oppgradering av Movatn st. som stasjon for beboere og Markabruk –Bleiken: svakt trafikkgrunnlag, 2 min reisetidsforkortelse eller større robusthet

11 Hønefoss Lillehammer Hamar Gjøvik Eidsvoll Lillestrøm Kongsvinger Roa Hokksund Drammen Asker Sandvika Lysaker Skøyen NTH Oslo S Spikkestad Skien Kongsberg Ski Moss SarpsborgHalden NG Garder- moen Porsgrunn Mysen Årnes Elverum Sammenknytning Gjøvik–/Dovrebanen?

12 Hønefoss Lillehammer Hamar Gjøvik Eidsvoll Lillestrøm Kongsvinger Roa Hokksund Drammen Asker Sandvika Lysaker Skøyen NTH Oslo S Spikkestad Skien Kongsberg Ski Moss SarpsborgHalden NG Garder- moen Porsgrunn Mysen Årnes Elverum Banetyper: Hurtigbane (200 km/t+) Regionbane (120-160 km/t) Godsbane (100 km/t) Øvrig bane Alnabru Et differensiert banenett på Østlandet?

13 Hønefoss Lillehammer Hamar Gjøvik Eidsvoll Lillestrøm Kongsvinger Roa Hokksund Drammen Asker Sandvika Lysaker Skøyen NTH Oslo S Spikkestad Skien Kongsberg Ski Moss SarpsborgHalden NG Garder- moen Porsgrunn Mysen Årnes Elverum Banetyper: Hurtigbane (200 km/t+) Regionbane (120-160 km/t) Godsbane (100 km/t) Øvrig bane Alnabru Framtiden?


Laste ned ppt "1 Strategi for utvikling av Gjøvikbanen v/ Øyvind Rørslett Utviklingssjef Jernbaneverket Plan Øst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google