Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROM som kollektivknutepunktutvikler En moderne skysstasjon, samarbeid, organisering, tilrettelegging og utforming Øyer, 6 september 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROM som kollektivknutepunktutvikler En moderne skysstasjon, samarbeid, organisering, tilrettelegging og utforming Øyer, 6 september 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 ROM som kollektivknutepunktutvikler En moderne skysstasjon, samarbeid, organisering, tilrettelegging og utforming Øyer, 6 september 2011

2 Rom Eiendom er NSBs eiendomsselskap
Jernbanen (1996) Jernbaneverket - infrastruktur NSB - operatør Rom Eiendom AS (2001)

3 NSB-konsern Tog Gods Buss Eiendom NSB konsern NSB Persontog
CargoNet AS NSB konsern Buss Nettbuss AS Eiendom Rom Eiendom AS

4 Rom Eiendom: En ledende eiendomsaktør og knutepunktsutvikler
90 ansatte Utviklingspotensiale ca 2 mill kvm

5 Omsetning og driftsresultat ROM – NSB
Totalt driftsresultat NSB konsernet i perioden: MNOK 3 541 Øvrig virksomheter NSB-konsernet 33 % Eiendoms- virksomheten 67 % (MNOK 2 362) (MNOK 1 179)

6 Rom som knutepunktutvikler: St.meld.nr.21
”Når regjeringen har valgt å la NSB i hovedsak beholde eierskapet, er dette bla begrunnet med at strategien bak eiendomsforvaltningen er med på å understøtte jernbanevirksomheten og annen transport. Dette gjøres blant annet ved å bygge ut kollektivknutepunkt som letter overgangen mellom tog og andre transportmidler.” ”Eksempelvis er det viktig at det legges til rette for kommersiell eiendomsutvikling i nær tilknytning til stasjonsområdet på en måte som bygger opp under stasjonen som kollektivknutepunkt. Regjeringen deler derfor oppfatningen om at Rom Eiendom videreføres med dagens samlede eiendomsmasse” ”Viktig i denne sammenheng er utviklingen av stasjoner som gode knutepunkt”

7 Samarbeid er viktig! Rom eier stasjonene
Rom har ansvaret for å utvikle helhetlige knutepunkt Samarbeid mellom aktørene er det viktigste for å lykkes

8 Komplekse sammenhenger – klare mål
Forbedre knutepunktene for trafikantene Tilrettelegge for servicetilbud Utvikle stasjonsområdene i et helhetlig perspektiv Departement Investorer og utviklere Fylker og kommuner Knutepunkts- utvikling Statens Vegvesen Leietakere JBV NSB/Rom Flytoget

9 Gode kollektivknutepunkt
Hvorfor og hvordan 1:

10 Rom sin visjon Bedre byrom der mennesker møtes

11 Hva er et godt kollektivknutepunkt? Gehls fire prinsipper:
Sett brukeren i fokus, forstå deres behov og adferd Knutepunktet skal fungere for tog, buss og bane og slik at reiser til og fra er koordinert Ha som mål å skape levende og trygge knutepunkt Et knutepunkt skal tilpasses alles behov: 8/80

12 Gode knutepunkt inneholder
Funksjonell stasjon med en klar overordnet struktur med universell utforming Fremtidsrettede og fleksible løsninger God tilgjengelighet for alle fra byen omkring Kompakt løsning med korte gangavstander God tilknytning mellom alle reisemidler (tog, buss, T-bane, trikk og taxi) Kortids- og langtidsparkering, (inkl. plasser for HC, EL-bil), sykkelparkering Høy miljøprofil ute og inne Markant men veltilpasset plassering i bybildet (arkitekttoniske kvaliteter) Skape gode byrom og møteplasser ute og inne Målpunkt for reiser, service, turisme, kultur, overnatting, opplevelse Sikkerhet, trygghet og trivsel Oversiktlighet, orienterbarhet og informasjon Økonomisk gjennomførbart

13 Bygge og fungere samtidig

14 Både planlegging og økning av kapasitet
Planlegging infrastruktur Øke kapasitet på stasjonen

15 Hva kjennetegner de gode prosjektene?
Felles mål og eierskap til prosjektet hos alle aktører – fylkeskommune, kommune, SVV, JBV, NSB, Rom Forpliktende samarbeid i plan- og gjennomføringsfase En omforent prosjektorganisering og styringsmodell blant partene Fellesfunksjoner for buss og tog (felles terminalfunksjoner, kort- og langtidsparkering, sykkelparkering, taxi, billetter, trafikkinformasjon osv) Tilrettelagt for den sømløse reisen ved å bedre overgangen og informasjonen mellom tog og andre transportmidler Bærekraftig byutvikling på og rundt kollektivknutepunktene gir økt kundestrøm til kollektivtransport En hovedansvarlig aktør har fått mandat for å ta helhetsgrep av de andre aktørene

16 Lillehammer skysstasjon – et eksempel til etterfølgelse

17 Voss – bygd for utvikling
Geilo i ny drakt Voss – bygd for utvikling Hamar Elverum Notodden Trondheim Stavanger Tønsberg Kristiansand Porsgrunn Oslo S Gjøvik Drammen Jessheim

18 Nye Oslo S (2014 – 2019)

19 Samarbeid …å komme sammen er begynnelsen …..å holde sammen er framgang …….å arbeide sammen er suksess (Henry Ford)

20 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "ROM som kollektivknutepunktutvikler En moderne skysstasjon, samarbeid, organisering, tilrettelegging og utforming Øyer, 6 september 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google