Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HH Oslo-Stockholm = regional utvikling i Nordens triangel Knut Espeland Indre Østfold Regionråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HH Oslo-Stockholm = regional utvikling i Nordens triangel Knut Espeland Indre Østfold Regionråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 HH Oslo-Stockholm = regional utvikling i Nordens triangel Knut Espeland Indre Østfold Regionråd

2 En nordisk vekstrategi bør være både effektiv og miljøvennlig

3 Indre Østfold Regionråds visjon: «Grønn Nordisk Link Oslo-Stockholm» 3

4 Strategien inneholder ikke HH tog. Skal målsetningen nås må HH tog inn. 4

5 Mål for NTP 2014-2023: Transportpolitikken skal bidra til å avgrense klimautslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport i tillegg til å oppfylle nasjonale mål og internasjonale forpliktelser som Norge har på miljøområdet. 5

6 30 korridorer i TEN-T 6

7 Jernbaneverkets utredning av HH tog Oslo-Stockholm 7

8 Vedtak i Regionrådet 10. februar 2012 •Indre Østfold Regionråd er positiv til at Norge og Sverige samarbeider om utbygging av Høyhastighetstog(HH) for å styrke transportkapasitet og transporteffektiviteten i det Nordiske triangel. En grønn Nordisk Link hvor miljø, økonomi, sikkerhet, felles styrke og regional utvikling er i fokus bør bli en visjon som eies av begge land. •Høyhastighetsjernbane Oslo-Ski-Askim- Karlstad-Stockholm for persontrafikk og gods bør i størst mulig grad legges langs E 18 korridoren. Det vil gi størst regional utvikling og best miljøgevinst og tas inn som et tiltak i Nasjonal Transportplan 2014-2023. •Indre Østfold Regionråd vil be om et møte med Samferdselsministeren for å redegjøre for vårt syn. •Vi ber regjeringen se på muligheten for en Skandinavisk transportplan.

9 HH tog konsept må klare 3 ting: • Konkurrere med fly og bil på kjøretid, energibruk og sikkerhet • Stoppe tilstrekkelig mange steder til å kunne bidra til regional utvikling og en miljøvennlig stedsutvikling • Løse utfordringer både for persontrafikk og gods

10 Stockholm-Oslo, noen fakta (kilde:Utredning Osloregionen/Mälardalsrådet, SSB, SCB) Befolkning 2012: 4,5 millioner Befolkning 2042:6,0 -6,5 millioner Universitet/høyskoler:46 av 105 (i Norge og Sverige) Av Sveriges BNP:41% Av Norges foretak > 100 ansatte: 45% Flytrafikk per år 2012:ca. 1 mill. flyreiser Oslo-Stockholm+Stockholm-Oslo


Laste ned ppt "HH Oslo-Stockholm = regional utvikling i Nordens triangel Knut Espeland Indre Østfold Regionråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google