Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flaskehals eller døråpner ? Trond Helleland 13/1-2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flaskehals eller døråpner ? Trond Helleland 13/1-2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Flaskehals eller døråpner ? Trond Helleland 13/1-2009
E-16 Sandvika-Hønefoss Flaskehals eller døråpner ? Trond Helleland 13/1-2009

2 Politiske utfordringer
OPS (offentlig privat samarbeid) Vedlikehold kontra ny investeringer Bompenger en forutsetning for de aller fleste nye prosjekter Sammenhengende utbygging – slutt på klattingen Klimapolitikk

3 Sterk trafikkvekst – vi har ALLEREDE store kapasitetsutfordringer
Transport utgjør cirka 20 prosent av norske husholdningers forbruk Kjøpekraften vil øke med cirka 50 prosent til 2020 (Nasjonalbudsjettet 2007) Ferie- og fritidsreiser vil øke mest Godstransportene vil fortsette å øke Dramatiske konsekvenser dersom vi ikke foretar oss noe.

4 Nye firefeltsveier de neste 30 år- Vegvesenets langtidsplan

5 Høyre vil styrke vedlikeholdet av veiene: Lav standard har høy kostnad

6 Standard på stamvegnettet (TAV)

7 Høyres løsning på etterslepet:
Vedlikeholdsfond på 40 mrd Årlig avkastning med dagens rente, ca 2 milliarder kr Frigjør avsatte vedlikeholdsmidler til investeringer

8 E16- Sandvika-Hønefoss Trafikken tilsier 4 felts veg til Hønefoss, langt over biler i døgnet Vøyen-Bjørum i gang, men mangler vedtak på vegen over (under) Sollihøgda, videre til Hønefoss. Burde vært OPS-prosjekt, med sammenhengende utbygging, Høyre har gått inn for det. Skaret – Hønefoss må klargjøres for utbygging Siste biten inn til Sandvika er en del av Oslopakke 3

9 E16 Sollihøgda Bjørum-Skaret 8,5 km veg Hvilken trasè bør velges?

10 Smal 4-felts vei – trafikksikkerhet og fremkommelighet!

11 Smal 4-felts motorvei med 16 til 19 meters bredde:
Mykere kurvatur! Langt billigere! Bedre framkommelighet! Sikrere ! Også på lavere trafikkerte veier

12 Bevilgningsnivået er for lavt
Utbygging av lavtrafikkerte stamveger til brukbar standard og høytrafikkerte til fullgod standard vil ta: cirka 45 år med investeringsnivå som nå (inkl bompenger) Utbygging av hele stamvegnettet til fullgod standard: cirka 70 år med investeringsnivå som nå (inkl. bompenger)

13 Høyre i Nasjonal Transportplan : Opp og fram!
Minst doble investeringsrammen Etablere vedlikeholdsfond Ny organisasjons former OPS-BOT Bedre finansieringsbetingelser Egen stamvei/motorveiplan Kollektivsatsing i storbyene Omorganisere statens vegvesen Investering eller drift?

14 Hvordan fungerer OPS? Privat selskap: Statens vegvesen:
prosjektering bygging finansiering vedlikehold drift i år Statens vegvesen: planlegging og konsekvensutredning kontrollerer at den blir levert til trafikanten som avtalt. Kan gi forsering, som for eksempel her på E18 fra Asker mot Oslo

15 Offentlig privat samarbeid (OPS)
Foreløpig: E39 Klett – Bårdshaug E39 Lyngdal-Flekkefjord E18 Grimstad-Kristiansand  Total kostnadsramme på 3,3 mrd og utbygd av en tysk/dansk byggherre

16 OPS har mange fordeler Byggetiden har vist seg å bli halvert, ikke avhengig av årlige budsjettvedtak Utbygger har ansvaret for drift og vedlikehold, sørger for godt vedlikehold i avtaleperioden Risikoen for overskridelser ligger hos utbygger, ikke hos skattebetalerne Høyre vil ha tre til fire OPS-prosjekter hvert år, E16 til Hønefoss bør bli OPS prosjekt

17 Prosjekter i Buskerud som må på plass i NTP
E16 Sandvika-Hønefoss RV 7 Sokna-Ørgenvika Rv 23 Dagslett-Linnes E134 Gjennomkjøring Kongsberg Rv 35 Åmot-Hokksund Og flere lokale riksvegprosjekter

18 Finanskrisen ingen krise for veibygging
Ledig kapasitet i anleggsbransjen må utnyttes Kraftig økning av veibevilgningene mulig Får mer for pengene, lavere anbud Kan øke vedlikeholdsbevilgningene kraftig Bygg E-16 nå!


Laste ned ppt "Flaskehals eller døråpner ? Trond Helleland 13/1-2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google