Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E-16 Sandvika-Hønefoss Flaskehals eller døråpner ? Trond Helleland 13/1-2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E-16 Sandvika-Hønefoss Flaskehals eller døråpner ? Trond Helleland 13/1-2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 E-16 Sandvika-Hønefoss Flaskehals eller døråpner ? Trond Helleland 13/1-2009

2 Politiske utfordringer •OPS (offentlig privat samarbeid) •Vedlikehold kontra ny investeringer •Bompenger en forutsetning for de aller fleste nye prosjekter •Sammenhengende utbygging – slutt på klattingen •Klimapolitikk

3 Sterk trafikkvekst – vi har ALLEREDE store kapasitetsutfordringer •Transport utgjør cirka 20 prosent av norske husholdningers forbruk •Kjøpekraften vil øke med cirka 50 prosent til 2020 (Nasjonalbudsjettet 2007) •Ferie- og fritidsreiser vil øke mest •Godstransportene vil fortsette å øke Dramatiske konsekvenser dersom vi ikke foretar oss noe.

4 Nye firefeltsveier de neste 30 år- Vegvesenets langtidsplan

5 Høyre vil styrke vedlikeholdet av veiene: Lav standard har høy kostnad

6 Standard på stamvegnettet (TAV)

7 Høyres løsning på etterslepet: •Vedlikeholdsfond på 40 mrd •Årlig avkastning med dagens rente, ca 2 milliarder kr •Frigjør avsatte vedlikeholdsmidler til investeringer

8 E16- Sandvika-Hønefoss •Trafikken tilsier 4 felts veg til Hønefoss, langt over 10000 biler i døgnet •Vøyen-Bjørum i gang, men mangler vedtak på vegen over (under) Sollihøgda, videre til Hønefoss. •Burde vært OPS-prosjekt, med sammenhengende utbygging, Høyre har gått inn for det. •Skaret – Hønefoss må klargjøres for utbygging •Siste biten inn til Sandvika er en del av Oslopakke 3

9 E16 Sollihøgda •Bjørum-Skaret 8,5 km veg Hvilken trasè bør velges?

10 Smal 4-felts vei – trafikksikkerhet og fremkommelighet!

11 Smal 4-felts motorvei med 16 til 19 meters bredde: •Mykere kurvatur! •Langt billigere! •Bedre framkommelighet! •Sikrere ! •Også på lavere trafikkerte veier

12 Bevilgningsnivået er for lavt Utbygging av lavtrafikkerte stamveger til brukbar standard og høytrafikkerte til fullgod standard vil ta: •cirka 45 år med investeringsnivå som nå (inkl bompenger) Utbygging av hele stamvegnettet til fullgod standard: •cirka 70 år med investeringsnivå som nå (inkl. bompenger)

13 Høyre i Nasjonal Transportplan : Opp og fram! •Minst doble investeringsrammen •Etablere vedlikeholdsfond •Ny organisasjons former OPS-BOT •Bedre finansieringsbetingelser •Egen stamvei/motorveiplan •Kollektivsatsing i storbyene •Omorganisere statens vegvesen •Investering eller drift?

14 Hvordan fungerer OPS? •Privat selskap: –prosjektering –bygging –finansiering –vedlikehold –drift i 20-30 år •Statens vegvesen: –planlegging og konsekvensutredning –kontrollerer at den blir levert til trafikanten som avtalt. •Kan gi forsering, som for eksempel her på E18 fra Asker mot Oslo

15 Offentlig privat samarbeid (OPS) •Foreløpig: •E39 Klett – Bårdshaug •E39 Lyngdal-Flekkefjord •E18 Grimstad-Kristiansand  Total kostnadsramme på 3,3 mrd og utbygd av en tysk/dansk byggherre

16 OPS har mange fordeler •Byggetiden har vist seg å bli halvert, ikke avhengig av årlige budsjettvedtak •Utbygger har ansvaret for drift og vedlikehold, sørger for godt vedlikehold i avtaleperioden •Risikoen for overskridelser ligger hos utbygger, ikke hos skattebetalerne •Høyre vil ha tre til fire OPS-prosjekter hvert år, E16 til Hønefoss bør bli OPS prosjekt

17 Prosjekter i Buskerud som må på plass i NTP •E16 Sandvika-Hønefoss •RV 7 Sokna-Ørgenvika •Rv 23 Dagslett-Linnes •E134 Gjennomkjøring Kongsberg •Rv 35 Åmot-Hokksund •Og flere lokale riksvegprosjekter

18 Finanskrisen ingen krise for veibygging •Ledig kapasitet i anleggsbransjen må utnyttes •Kraftig økning av veibevilgningene mulig •Får mer for pengene, lavere anbud •Kan øke vedlikeholdsbevilgningene kraftig •Bygg E-16 nå!


Laste ned ppt "E-16 Sandvika-Hønefoss Flaskehals eller døråpner ? Trond Helleland 13/1-2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google