Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles fylkesutvalg Kristiansand 24. januar 2013 Reidar Braathen Prosjektleder Jernbaneforum Sør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles fylkesutvalg Kristiansand 24. januar 2013 Reidar Braathen Prosjektleder Jernbaneforum Sør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles fylkesutvalg Kristiansand 24. januar 2013 Reidar Braathen Prosjektleder Jernbaneforum Sør

2 Dagens transportmuligheter KristiansandArendalPorsgrunn Bil0.5101.32 Buss1:2503:45 Tog2:5703:28 Sørlandsbanen bidrar lite til økt samarbeid mellom fylkene Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

3 Jernbanen får relevans når: • Reisetiden reduseres • Togene går ofte • Banen går langs kysten i gjennom de folkerike områdene • Vi etablerer gode og tilrettelagte knutepunkt i alle byene

4 Sørvestbanen

5 For Sørvestbanen finnes det planer • Høyhastighetsutredningen anbefaler at Sørvestbanen bygges først p.g.a. høyest nytteverdi – Internasjonale eksperter anbefaler at en bane bygges ferdig først • Høyhastighet bør bygges som forlengelse av IC-baner – Vestfoldbanen mangler denne muligheten – Grenlandsbanen er dette manglende leddet • KVU InterCity følger opp HHU med trase for 250 km/t – Antall reisende Vestfoldbanen: 9,5 millioner – NSB men nye tall for strekningen Kristiansand til Porsgrunn • InterCity utbyggingen er samfunnsøkonomisk lønnsom – Størst nytte på Vestfoldbanen • Byggestart Eidangerparsellen høsten 2012 – Grenlandsbanen er begrunnelsen for dobbeltspor • Etatenes innspill til NTP avsetter 100 millioner NOK til videre planlegging – Sørvestbanen kan bygges ut trinnvis – Store kapasitets-, og reisetidseffekter for hvert utbyggingstrinn – Utbyggingen kan foregå uten avbrudd i den daglige driften

6

7

8 Utfordringer • Befolkningsøkning – Nye tall fra SSB, 1 million på 16 år – Stavanger og Oslo størst vekst – Høy vekst i Agder og Vestfold – Mer effektiv transport vil bli etterspurt • Næringsutvikling – avstandskostnader – Et næringsliv med høyt kompetanseinnhold krever reduserte avstandskostnader – Utdanningsinstitusjoner, helse og offentlig virksomhet krever større samarbeid • Klima – Jernbanens rolle i fremtidens klimaløsninger – Større fokus på klimavennlige løsninger – Økte kostnader for forurensende utslipp fra fly og biltrafikk • Finansiering – Forutsigbar finansiering – Samfunnsøkonomiske beregninger – Hvilke ekstra kostnader vil vi få ved å ikke bygge Sørvestbanen? • Organisering – Effektiv planlegging i samarbeid med kommuner og fylker – God innkjøpskompetanse – Effektiv utbyggingsorganisasjon

9 Konkrete tiltak • Sammenkoblingen - Grenlandsbanen – Planlegging og byggestart i kommende NTP – Oppstart av fylkesplan i 2013 (Aust-Agder og Telemark) • Kystbanen med IC til Kristiansand – Planlegging i kommende NTP – NSB med nye positive trafikkanalyser • IC fra Stavanger til Egersund – Planlegging i kommende NTP • Høyhastighet Oslo til Stavanger – Overordnet fjerntogstrategi – Oppfølging av Høyhastighetsutredningen • Regionalutvikling – Jernbaneforum Sør med stort prosjekt om jernbanens rolle i fremtidig regionutvikling

10 Arendal 8. februar Kristiansand11. februar Porsgrunn 12. februar

11 Jernbanekomiteen 1893: • Det har gått 30 år siden den gang det ble tenkt på en bane fra øst til vest og enda mangler Sørlandet det hovedkommunikasjonsmiddelet som skulle rydde til side forsinkelsene i åndelig og materiell utvikling.

12

13 Tom Ingulstad, NSB, 2009: • Sørvestbanen: – Kristiansand – Grenland – Vestfold – Oslo på ca 3 timer, hver time • Krever: – Fornyet Vestfoldbane, Grenlandsbanen (og ny, kystnær bane Brokelandsheia – Kristiansand?) • Gir: -InterCity-tog og tog i høy hastighet i kombinasjon, innenfor realistiske kostnadsrammer - Sørlandet, Grenland, Vestfold og Oslo sammenbundet med høyfrekvent og rask jernbane - Regionutvikling – og ny konkurransekraft for toget; betydelige nye og større markedsandeler -Frigjort kapasitet for økt godstrafikk på Sørlandsbanen • Alternativet er en stadig mindre konkurransedyktig persontrafikk på dagens Sørlandsbane

14

15 Reisetid Oslo - Stavanger


Laste ned ppt "Felles fylkesutvalg Kristiansand 24. januar 2013 Reidar Braathen Prosjektleder Jernbaneforum Sør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google