Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV)
Berge Sørstrønen Prosjektsjef Vestlandske Bygg- og anleggsdag,

2 Bergen - Fløen

3 Bergen - Fløen Formål: øke kapasiteten for framføring av persontog og godstog på Bergen stasjon. Hvordan oppnå dette? Bygge nytt sikringsanlegg for stasjonen, som også skal ha kapasitet til å kunne styre Arna stasjon.

4 Bergen - Fløen Prosjektomfang
Signal: Nytt utvendig og innvendig sikringsanlegg for Bergen stasjon, tilpasset ERTMS Kontaktledningsanlegg: System 20 med redusert strekk Motorbetjente KL-brytere Nye fundamenter, master, åk og utliggere Reservestrømsforsyning til togvarmeposter, sporvekselvarme og øvrig lavspentforsyning Akseltellere for togdeteksjon Føringsveier Mindre grunnarbeider

5 Bergen - Fløen Prosjektomfang Spor:
Innlegging av minimum 5 veksler av varierende størrelser. (1 kryssveksel) Fjerning og flytting av spor og veksler Bygging av spor Lavspenning og tele: Oppgradering av dagens anlegg og noe nyanlegg

6 Bergen - Fløen Utfordringer:
Samordning av trafikkavvikling på Bergen stasjon og anleggsarbeider  Status: Detaljplan og byggeplan må revideres før ny oppstart av anlegget og fases slik at det passer med leveranse av sikringsanlegg Antatt totalkostnad: ca. 450 millioner kroner

7 Ulriken tunnel Ny Ulriken tunnel Arna stasjon Fløen
Eksisterende Ulriken tunnel Antatt totalkostnad: 2,8 mrd.

8 Kontrakter Delte entrepriser UUT21 Tunnelarbeider i Ny Ulriken tunnel
Delte entrepriser UUT21 Tunnelarbeider i Ny Ulriken tunnel UUT23 Tunnelarbeider i Eksisterende Ulriken tunnel UUT25 Bygg-entreprise Arna stasjon UUT31 Jernbaneteknikk

9 UUT21 Tunnelarbeider i Ny Ulriken tunnel
Tilrettelegging av riggområder Rivingsarbeider Tunnelarbeider, grunnarbeider, konstruksjoner, underbygning, kabelkanaler, fundamenter Brannvannsanlegg Natursteinmuring Jernbanebroer Senking av Kalfarveien Landskapsarbeider, parkeringsarealer, støyskjermer, gjerding

10 UUT21 Tunnelarbeider i Ny Ulriken tunnel
Framdrift Anleggsstart fase 00:30 for ny tunnel – september 2013 Ny tunnel ferdig – mars 2017 Anleggsstart riving bru i Fløen, fase 10:10 – mai 2018 Ferdig anlegg i Fløen fase 10:20 – mai 2019

11 UUT25 - Bygg-entreprise i Arna
Riving og gjenoppbygging på stasjonen Ny kulvert, elektrobygg, ramper, plattform, dekker, elementer og utstyr på plattform, takoverbygg, fundamenter, føringsveier, midlertidig plattform og pukkrampe Gjerder, porter og støyskjermer Landskapsarbeider

12 UUT25 - Bygg-entreprise i Arna
Framdrift Anleggsstart sør - august 2015 Ferdigstillelse sør – mars 2017 Anleggsstart i nord – mai 2018 Ferdigstillelse i nord – mai 2018

13 UUT23 - Tunnelarbeider i Eksisterende Ulriken tunnel
Strossing Utskifting og supplering av PE-plater Brannisolering med sprøytebetong Utskifting av ledelys Arbeid med kabelkanaler Sprenging og meisling av nisjer ved nødgjennomganger

14 UUT23 - Tunnelarbeider i Eksisterende Ulriken tunnel
Framdrift Oppstartfase 10:10 – mai 2018 Ferdigstillelsesfase 10:30 – mai 2019


Laste ned ppt "Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google