Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV) Berge Sørstrønen Prosjektsjef Vestlandske Bygg- og anleggsdag, 01.11.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV) Berge Sørstrønen Prosjektsjef Vestlandske Bygg- og anleggsdag, 01.11.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV) Berge Sørstrønen Prosjektsjef Vestlandske Bygg- og anleggsdag, 01.11.2012

2 Bergen - Fløen

3 • Formål: øke kapasiteten for framføring av persontog og godstog på Bergen stasjon. • Hvordan oppnå dette? Bygge nytt sikringsanlegg for stasjonen, som også skal ha kapasitet til å kunne styre Arna stasjon.

4 Bergen - Fløen Prosjektomfang • Signal: Nytt utvendig og innvendig sikringsanlegg for Bergen stasjon, tilpasset ERTMS • Kontaktledningsanlegg: •System 20 med redusert strekk •Motorbetjente KL-brytere •Nye fundamenter, master, åk og utliggere • Reservestrømsforsyning til togvarmeposter, sporvekselvarme og øvrig lavspentforsyning • Akseltellere for togdeteksjon • Føringsveier • Mindre grunnarbeider

5 Bergen - Fløen Prosjektomfang • Spor: •Innlegging av minimum 5 veksler av varierende størrelser. (1 kryssveksel) •Fjerning og flytting av spor og veksler •Bygging av spor • Lavspenning og tele: Oppgradering av dagens anlegg og noe nyanlegg

6 Bergen - Fløen Utfordringer: • Samordning av trafikkavvikling på Bergen stasjon og anleggsarbeider Status: • Detaljplan og byggeplan må revideres før ny oppstart av anlegget og fases slik at det passer med leveranse av sikringsanlegg Antatt totalkostnad: ca. 450 millioner kroner

7 Ulriken tunnel • Ny Ulriken tunnel • Arna stasjon • Fløen • Eksisterende Ulriken tunnel Antatt totalkostnad: 2,8 mrd.

8 Kontrakter Delte entrepriser UUT21Tunnelarbeider i Ny Ulriken tunnel UUT23Tunnelarbeider i Eksisterende Ulriken tunnel UUT25Bygg-entreprise Arna stasjon UUT31Jernbaneteknikk

9 •Tilrettelegging av riggområder •Rivingsarbeider •Tunnelarbeider, grunnarbeider, konstruksjoner, underbygning, kabelkanaler, fundamenter •Brannvannsanlegg •Natursteinmuring •Jernbanebroer •Senking av Kalfarveien •Landskapsarbeider, parkeringsarealer, støyskjermer, gjerding UUT21 Tunnelarbeider i Ny Ulriken tunnel

10 Framdrift • Anleggsstart fase 00:30 for ny tunnel – september 2013 • Ny tunnel ferdig – mars 2017 • Anleggsstart riving bru i Fløen, fase 10:10 – mai 2018 • Ferdig anlegg i Fløen fase 10:20 – mai 2019

11 UUT25 - Bygg-entreprise i Arna •Riving og gjenoppbygging på stasjonen •Ny kulvert, elektrobygg, ramper, plattform, dekker, elementer og utstyr på plattform, takoverbygg, fundamenter, føringsveier, midlertidig plattform og pukkrampe •Gjerder, porter og støyskjermer •Landskapsarbeider

12 UUT25 - Bygg-entreprise i Arna Framdrift • Anleggsstart sør - august 2015 • Ferdigstillelse sør – mars 2017 • Anleggsstart i nord – mai 2018 • Ferdigstillelse i nord – mai 2018

13 UUT23 - Tunnelarbeider i Eksisterende Ulriken tunnel •Strossing •Utskifting og supplering av PE-plater •Brannisolering med sprøytebetong •Utskifting av ledelys •Arbeid med kabelkanaler •Sprenging og meisling av nisjer ved nødgjennomganger

14 UUT23 - Tunnelarbeider i Eksisterende Ulriken tunnel Framdrift • Oppstartfase 10:10 – mai 2018 • Ferdigstillelsesfase 10:30 – mai 2019


Laste ned ppt "Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV) Berge Sørstrønen Prosjektsjef Vestlandske Bygg- og anleggsdag, 01.11.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google