Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra tilgjengelighet for alle til universell utforming

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra tilgjengelighet for alle til universell utforming"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra tilgjengelighet for alle til universell utforming
KONFERANSE UNIVERSELL UTFORMING I TRANSPORSEKTOREN LILLEHAMMER SEPTEMBER 2011 Fra tilgjengelighet for alle til universell utforming Atle Reinsberg Seniorrådgiver Trafikk og marked, Stasjoner

2 Strategi for utvikling av universell utforming
Generelt 2 delt strategi: Oppgradering: Tilgjengelighet for alle Nybygging: Universell utforming Utover generelt: Oppgradere til universell utforming på strekninger med nye tog tilpasset universell utforming (eks FLIRT)

3 Strategi – prioritering stasjoner
Gruppe stasjoner i prioritert rekkefølge Antall Trafikk % A: Knutepunktstasjoner sentralt Østland 36 55 B: Øvrige stasjoner sentralt Østland, ÅDT > 1000 passasjerer 37 18 C: Knutepunkt og endestasjoner øvrig nett 33 12 D: Øvrige stasjoner, ÅDT > 1000 passasjerer 5 1 E: Øvrige stasjoner 247 14 Sum (kilde JBV strategidok ) 358 100 30% av stasjonene (A,B, C) har 85% av trafikken

4 Stasjonshåndbok Styrende håndbok
Virkeområde stasjonens publikumsområde Plandokument. Gjelder ved oppgradering og nybygging Fastsetter m a kravene til fysisk utforming av stasjoner utfra målsettingen om universell utforming. Bygger på: Felles europeisk regelverk TSI-PRM (forskrift i jernbaneloven) Byggteknisk forskrift Veiledere (Norsk standard NS-11001, Deltasenteret, Statens vegvesen vegnormaler) JBV`s egne krav (eks heis utendørs)

5 Kartlegge tilgjengelighet
Knytte kartlegging til NTP indikatorer for jernbane: 1:Andel jernbanestasjoner som er tilgjengelig for alle 2:Andel jernbanestasjoner som er universelt utformet 3:Andel jernbanestasjoner der informasjonssystemene er universelt utformet Inndelingen i 3 indikatorer samsvarer med inndeling i strategi

6 Indikator: Andel stasjoner som er tilgjengelig for alle
Innhold: Minimum gangrampe eller skinner for å overvinne nivåforskjeller Eventuell stasjonsbygning må ha dørdimensjoner (bredde, høyde) i samsvar med byggforskrift Publikumsområder skal ha henvisningsskilt og merking i samsvar med JBV designkrav Konkretisere bedre hva som er kritisk: Maksimal rampestigning (1:15/1:12 m/repos), plattformhøyde over skinnetopp minst 55 – 69 cm

7 Indikator: Andel stasjoner som er universelt utformet
Innhold: Adkomst til plattform skal ha heis og/eller gangrampe med stigning som oppfyller krav i byggforskrift Plattformhøyde over skinnetopp 76 cm Eventuell stasjonsbygning må ha dører som kan betjenes uten behov assistanse Publikumsområder skiltet, merket og ha ledelinjer i samsvar med JBV designkrav og teknisk regelverk Konkretisere stigningskravet, 1:20 (1:12 for korte ramper inntil 3 meter lengde). Praktisk tilnærming - plattformhøyde ned til 70 cm. UU- stasjoner vil også oppfylle kravet til tilgjengelighet

8 Indikator: Andel jernbanestasjoner der informasjonssystemene er universelt utformet
Innhold: Kundeinformasjonen skal i hovedløsningen gis skriftlig og muntlig med tilnærmet samtidighet Bygger på TSI-PRM. Omfatter dynamisk rute- og avviksinformasjon som gis over monitorer/anvisere og høyttaler

9 Status universell utforming og tilgjengelighet. Hva vet vi
Universell utforming fullt ut krever at både fysisk uu-utforming (indikator 2) og uu-informasjonssystem (indikator 3) oppfyller kravene Ingen stasjoner er pr dato fullt ut universelt utformet (indikator 2 og 3)

10 Status universell utforming og tilgjengelighet. Hva kan vi antyde
Indikator Forutsetning Status 2010 (grov, ikke endelig) UU fysisk utforming Kun lagt til grunn plattformhøyde 70 – 76 cm. Ikke stigning, ledelinjer, mv Totalt:10% av plattformene (61/577) FLIRT: 15 % av plattformene (22/139) UU infosystem Utplasserte monitorer/anvisere teknisk forberedt for uu Totalt: 33% av stasjonene (ruteområde: øst 55%, vest 30%, nord 1%) Tilgjengelig for alle Kun lagt til grunn plattformhøyde 55 – 69 cm og. Ikke stigning gangvei, mv. I totalt inkludert plattformhøyde cm (uu fysisk utforming) 33% av plattformene (189/577) FLIRT: 37% av plattformene (51/139) Totalt: 43 % plattformene (250/577) FLIRT: 52% av plattformene (73/139) (Kilde: Network Statement 2010)

11 Avslutning - problemstilling
Reelt færre enn 577 plattformer. Velge reell tilnærming eller blir det å «pynte på brura» ? Eks:10-12% av stasjonene antas å ha færre enn 2000 passasjer årlig. Bør aksepteres å ikke prioritere marginale stasjoner Eks: Vernehensyn. Hva skal komme først – vernehensyn eller universell utforming ? Eks: Stasjoner med flere plattformer kan også ha en plattform med høyde under 55 cm (nivå tilgjengelig). Bør akseptere å ikke vektlegge lav plattform om den ikke brukes til persontog, eventuelt brukes sporadisk. Eks: Plattform er under 55cm høyde (nivå tilgjengelig), men tog kan ha heis. Oslo S har 2 plattformer under 55 cm. OsloS å anse som mulig «utilgjengelig»?


Laste ned ppt "Fra tilgjengelighet for alle til universell utforming"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google