Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inger Lysa Erland Berberg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inger Lysa Erland Berberg"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.porsgrunn.kommune.no/skolestruktur Inger Lysa Erland Berberg
Høring skolestruktur Inger Lysa Erland Berberg

2 Innholdet i møtet Gjennomgang av høringsbrevet
Spørsmål og oppklaringer Om høringen Innspill skjer i høringen

3 Bystyrets vedtak Det foretas en gjennomgang av skolestrukturen med formål å redusere antall skoleanlegg. En slik utredning vil omhandle både kretsgrensespørsmål, skoleanleggenes kapasitet og egnethet, investeringsbehov og pedagogiske konsekvenser og utfordringer. Sak om dette legges fram for bystyret før sommeren 2009

4 Mandatet Utvalg for barn, unge og kultur vedtok mandatet i møte Innsparing på minst 7 millioner kroner. Reduksjon av antall skoler. Opprettholde den faglige kvaliteten på skoletilbudet.

5 Prosjektarbeidet Prosjektgruppa Referansegruppa (BUK)
Agderforskning → rapporten Rådmannen → høringsbrevet

6 Rapporten fra Agderforskning
Innledning Dagens skolestruktur, elevtall og utvikling i elevtall i årene som kommer Kostnader og kostnadsendringer Skolekarakteristika og elevresultater Alternative skolestrukturer Oppsummering Figurer og tabeller Referanser Vedlegg

7 12 enkeltalternativer (1):
1.1 Sandøya legges ned (elevene til Brevik) 1.2 Bjørkedal legges ned (elevene til Tveten) 1.3 Bergsbygda legges ned (elevene til Tveten) 1.4 Langangen legges ned (elevene til Tveten)

8 12 enkeltalternativer (2):
2.1 Hovet legges ned. Elevene fordeles på Stridsklev og Klevstrand 2.2 Hovet og Klevstrand til Stridsklev. Stridsklev u-skole til Klevstrand

9 12 enkeltalternativer (3):
3.1 Brevik ungdomstrinn flyttes til Heistad 3.2 Vestsiden ungdomstrinn flyttes til Kjølnes 3.3 Vestsiden ungdomstrinn til Stridsklev v/Klevstrand

10 12 enkeltalternativer (4):
4.1 Brattås legges ned. Barneskoleelevene fordeles til Klevstrand og Heistad. Ungdomsskoleelever til Stridsklev og Heistad ungdomsskoler 4.1.b Som alt 4.1 men grunnkrets 306 er lagt til Hovet 4.2 Tveten blir ren barneskole. Stridsklev blir ren ungdomsskole. Hovet skole legges ned

11 Samlealternativ 1: Tveten blir ren barneskole (Tveten u-skole legges ned),Stridsklev blir ren ungdomsskole (Stridsklev barneskole legges ned) , Hovet, Bjørkedal og Sandøya skoler legges ned. (Alt 1.1, Alt 1.2 og Alt 4.2)

12 Samlealternativ 2: Hovet og Klevstrand legges ned og elevene går til Stridsklev som blir ren barneskole. Stridsklev u-skole legges ned og elevene går til Klevstrand som blir ny ungdomsskole. Sandøya og Bjørkedal skoler blir lagt ned. (Alt 1.1, Alt 1.2 og Alt 2.2)

13 Samlealternativ 3: Brattås legges ned, elevene fordeles til Heistad, Klevstrand og Hovet skoler. Sandøya og Bjørkedal skoler legges ned. (Alt 1.1, Alt 1.2 og Alt 4.1b)

14 Samlealternativ 4: Tveten blir ren barneskole, Stridsklev blir ren ungdomsskole. Vestsidens ungdomstrinn går Kjølnes, Brevik ungdomstrinn går til Heistad. (Alt 3.1, Alt 3.2 og 4.2).

15 Samlealternativ 5: Stridsklev blir ren barneskole, Klevstrand blir ungdomsskole, Vestsiden ungdomstrinn går til Klevstrand (Stridsklev ungdomsskole er flyttet dit), Brevik ungdomstrinn går til Heistad og Sandøya og Bjørkedal skoler legges ned. (Alt 1.1, Alt 1.2, Alt 2.2, Alt 3.1, Alt 3.3).

16 Prosjektgruppas konklusjon
Ingen av alternativene utelukkes fra den videre vurderingen. Konsentrere seg om de alternativene som gir den ønskede innsparing eller mer. De alternativene som åpenbart ikke bidrar til innsparing bør det ikke legges vekt på. Det gjenstår noen framtidige investeringsbehov som må tas med i den videre vurderingen.

17 Investeringsbehov Heistad og Tveten er vedtatt.
Brevik ca. 90 millioner. Brattås ca. 60 millioner. Bergsbygda ca. 65 millioner. Andre innmeldte behov.

18 Rådmannens vurdering (1):
Fortsatt noen usikre momenter. Men nok informasjon til å kunne vurdere hovedgrepene. Ingen av alternativene er i utgangspunktet utelukket. Bør ta utgangspunkt i grepene som gir den ønskede innsparingen eller mer.

19 Rådmannens vurdering (2)
Samlealternativ 1, 2 og 5 gir ønsket innsparing Samlealternativ 5 betyr store endringer, hvor noen av grepene ikke bidrar til å nå innsparingsmålet. Bør se nærmere på samlealternativ 1 og 2. Dette er en foreløpig vurdering.

20 Samlealternativ 1 Hovedgrep: Tveten ungdomsskole blir barneskole.
Stridsklev barneskole blir ungdomsskole Sandøya legges ned Bjørkedal legges ned Hovet legges ned Samlet innsparing: Kr

21 Samlealternativ 1 b Hovedgrep: Tveten ungdomsskole blir barneskole.
Stridsklev barneskole blir ungdomsskole Sandøya legges ned Bjørkedal legges ned Bergsbygda legges ned Samlet innsparing: Kr

22 Samlealternativ 2 Hovedgrep: Stridsklev ungdomsskole blir barneskole
Klevstrand barneskole blir ungdomsskole Sandøya legges ned Bjørkedal legges ned Hovet legges ned Samlet innsparing: Kr

23 Høringen Hensikten er å gi råd til rådmannen og politikerne om valg av alternativ. Innspill tas med i sak til politisk behandling. Høringen er åpen - alle interesserte har mulighet til å komme med innspill. Liste med særskilt inviterte instanser.

24 Hva ønskes innspill på:
Hvilket av samlealternativene 1, 1b eller 2 gir samlet sett den beste skolestrukturen for Porsgrunn? Begrunn svaret. Er det andre aktuelle alternativer? Må være innenfor mandatets forutsetninger. Er det momenter som en bør ta sterkere hensyn til enn det som er gjort i rapporten?

25 Hvordan gi innspill? Elektronisk høringssvar på: Evt. vanlig e-post. Evt. vanlig brev. Innspill legges fortløpende ut på internett.

26 Videre framdrift Høringsfrist 28.08.2009
Gjennomgang høringsuttalelser Skrivefrist saksframlegg Rapport behandles av HAMU Rapport behandles av BUK Rapport behandles av FORM.SK Rapport behandles av BYSTYRET


Laste ned ppt "Inger Lysa Erland Berberg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google