Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Revidering av skolebruksplan - Orientering DK 060509 – Øystein Lunnan Revidering av skolebruksplan Orientering DK 060509.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Revidering av skolebruksplan - Orientering DK 060509 – Øystein Lunnan Revidering av skolebruksplan Orientering DK 060509."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Revidering av skolebruksplan - Orientering DK 060509 – Øystein Lunnan Revidering av skolebruksplan Orientering DK 060509

2 Levanger kommune Revidering av skolebruksplan - Orientering DK 060509 – Øystein Lunnan •Vedtak DK •VEDTAK: •1) Rådmannen gis mandat til å igangsette et prosjekt som skal revidere skolebruksplanen med tanke på perioden 2009-2015. •2) Driftskomiteen oppnevnes som styringsgruppe og kommunalsjef Oppvekst som prosjektansvarlig (PA). •3) Rådmannen oppnevner en arbeidsgruppe som får følgende mandat: •a) Utarbeide en prosjektplan som viser hvordan prosjektet vil løse oppgaven gitt i pkt. 1. •b) Oppdatere oversikt over status, vedlikeholds/utbedringsbehov for skolebygg og uteområder. •c) Oppdatere oversikt over elevtallsprognoser (geografisk). •d) Gi en oversikt over igangværende og planlagt boligbygging. •e) Belyse konsekvensene ved større fleksibilitet ved opptak. •f) Vurdere endringer i skolestruktur ut fra hensyn til økonomi, pedagogikk, forhold for ansatte og elever, samt behov for skoleskyss. •4) Driftskomiteen sender forslag til skolebruksplan ut til høring før saken fremmes til endelig behandling i driftskomiteen og kommunestyret. | ^^ •

3 Levanger kommune Revidering av skolebruksplan - Orientering DK 060509 – Øystein Lunnan •Arbeidsgruppa skolebruksplan 2006 •: •Øystein Lunnan, Rådmannens stab, leder •Solveig Martinsen, Enhetsleder Halsan skole •Morten Christiansen, Enhetsleder Mule skole •Hilde Føll, Utdanningsforbundet •Kirsti Wallum Alstad, Utdanningsforbundet •John Grønli, Skolelederforbundet •Tove Randi Olsen, Fagforbundet •Tor Egil Bagøien, Foreldreutvalget •Tore Stavrum, Foreldreutvalget

4 Levanger kommune Revidering av skolebruksplan - Orientering DK 060509 – Øystein Lunnan (Formell) Tidsplan: Ferdig i løpet av mai. PA(Prosjektansvarlig Trude Nøst) legger fram ferdig plan til DK som styringsgruppe 10.6. DK legger den formelt ut på høring 24.6(Ekstra møte i samband med kommunestyremøte) Høringsfrist 1.9 DK behandler 9.9 Økplan i Admutvalg/Formannskap 16.9 og 30.9 (Flytta fra 7.10) Økplan og Skolebruksplan i Kommunestyret 14.10 (Off ettersyn fra 30.9 )

5 Levanger kommune Revidering av skolebruksplan - Orientering DK 060509 – Øystein Lunnan •For å få lengre tid i høringsprosessen, lar vi forslaget være offentlig fra 10.6 •Videre er det viktig å velge nytt SU på skolene i vår •Presentasjonsmøter •Når DK behandler 9.9, er Økplan nesten ferdigskrevet. Dette krever samkjøring. •Skolebruksplan behandles før Økplan 14.10 og samkjøres •Sjøl om formelt vedtak ikke skjer før 14.10 vil de viktigste prosessene skje i juni og august •Viktig at SU og politiske parti er klar over dette

6 Levanger kommune Revidering av skolebruksplan - Orientering DK 060509 – Øystein Lunnan •Fra gruppas arbeid så langt. •Samfunnet endrer seg. –Vi opplever dialogen med elever og foreldre slik at det er en dreining der rettighet og kvalitet får større betydning enn lokalsamfunn. Uviss på dimensjonering. –Vedlikehold og uteområder har stadig større fokus hos brukerne –Fordelinga av barn i kretsene endrer seg, og spesielt for fødselskulla etter 2000 •Levanger har lavere gruppestørrelse enn nabokommunene •Husk omstillingsbehov, forventning om nedgang i ressursbruk

7 Levanger kommune Revidering av skolebruksplan - Orientering DK 060509 – Øystein Lunnan •Pedagogiske endringer –Sterkere krav til fagkompetanse, spesielt på ungdomstrinn –Større behov for praktisk alternativ i en mer teoretisk ungdomsskole •Følger av tidligere politiske vedtak –Gruppa vurderer ikke Åsen U, oppfattes freda –Gruppa oppfatter dimensjoneringa av Skogn BU som tilnærma endelig slik at det er uaktuelt å innlemme både Tuv og Ekne i Skogn BU. (Men gruppa vil vurdere om en av dem kan fylle opp ) –Gruppa oppfatter ikke dagens økplans prioriteringer som endelige.

8 Levanger kommune Revidering av skolebruksplan - Orientering DK 060509 – Øystein Lunnan •Gruppestørrelse barne og ungdomstrinn

9 Levanger kommune Revidering av skolebruksplan - Orientering DK 060509 – Øystein Lunnan

10 Levanger kommune Revidering av skolebruksplan - Orientering DK 060509 – Øystein Lunnan

11 Levanger kommune Revidering av skolebruksplan - Orientering DK 060509 – Øystein Lunnan •Gruppa vil ikke ”slippe” modeller nå, vil vurdere pro et contra og få god argumentasjon først. •Det kommer i sluttrapporten


Laste ned ppt "Levanger kommune Revidering av skolebruksplan - Orientering DK 060509 – Øystein Lunnan Revidering av skolebruksplan Orientering DK 060509."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google