Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vest-Agder fylkeskommune Seminar Bokvalitet – etterlyses! Kommunens syn Er planene gode nok? Blir resultatet kvalitetsmessig bra? Foredrag 15. november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vest-Agder fylkeskommune Seminar Bokvalitet – etterlyses! Kommunens syn Er planene gode nok? Blir resultatet kvalitetsmessig bra? Foredrag 15. november."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vest-Agder fylkeskommune Seminar Bokvalitet – etterlyses! Kommunens syn Er planene gode nok? Blir resultatet kvalitetsmessig bra? Foredrag 15. november 2012 Gunnar Stavrum Plan- og bygningssjef Kristiansand kommune

2 Er dette et godt boligområde?

3 Eiendoms- utvikler, Utbygger Kan dette forslaget la seg realisere? Får hånd om området Trolig, hvis det gjøres slik og sånn….Konsept utvikles, type boliger, antall; nærmer seg rammesøknad i detaljering Første kontakt AREAL X kommuneplan Kommunen Hva skjer så? initiativ møtedato Den formelle planprosessen kommer i gang Utbygger og kommune er kommet ulikt langt Hva kan det innebære i samspillet videre? Tids- akse ? Når et område (Areal x) ”kommer i spill…….” Ja

4 Regulant, utbygger Plan- og bygn.etat Byutvikl. styret Regulant går av og til over hodet på etaten og direkte på BUS Hvorfor? Hva betyr det? Tidsmessig? Hva med tillitsforholdet? Hovedtyngden av planprosessene Kristiansand kommune – Plan- og bygningsetaten – Gunnar Stavrum Folk

5 Første kontakt Oppstarts- møte Formelt mottak av plan Byutviklings- styret godtar planen Off. høring BUS slutt- behandler planen Plan- og bygningsetatens arbeidsinnsats, illustrert etter relativ fordeling En rekke møter drøftinger osv I prosessen for å få bedre plan Forberede planen som sak for politisk vurdering; er den “god”? Er det noe som bør endres eller understrekes før høringen? Ny gjennom- gang, endringer etter høring; anbefaling Økende andel av innsatsen fra Plan- og bygningsetaten legges til fremste del av planprosesen, til drøfting av rammer, formål, hovedgrep. Dette er i samsvar med ny planlov som forutsetter at kommunen er direkte ansvarlig for områdeplaner Prosessen fra idè til vedtatt reguleringsplan Bystyret med endelig planvedtak Annonse, Berørte varsles Annonse, Berørte varsles Annonse, melding til berørte

6 Første kontakt Forventninger hos utbygger: • Er dette det som kommunen vil godta? • Hvilke rammer vil gjelde for prosjektet? • Hvilke krav til innhold og rekkefølge? • Kan vi regne med at slik vil det bli? • Sannsynlig behandlingstid? Forventninger hos kommunen • Hvilke problemer ligger i konseptet? • Hva mer må vi vite noe om? Kom. plan? • Tekniske o.a. krav som kommunen har? • Når kan ønsket tilleggsmateriale leveres? Oppstarts- møte Erfaringer Utbygger: OK i møtet/samtalen, men det er nesten aldri slik at det som sies i starten, står ved lag når sluttstrek settes – forutsigbarhet!!! Kommune: Møtet/samtalen er OK nok, men her det mye som er uavklart, og som må avgjøres når regulant har levert det som mangler Hvilke forventninger har aktørene?

7 Formelt mottak av plan Byutviklings- styret godtar planen Forventninger hos utbygger • Planforslaget godtas, med noen forbehold • Det skulle ikke være mer igjen nå? • Vi har bak oss flere runder, jobben er gjort • Opp til politikerne, vi ber om å få komme • Administrasjonen vil legge saken frem når? Forventninger hos kommunen • Planen er god, men fremdeles med mangler • Det er påpekt, burde vært forstått av regulant • Tekniske korreksjoner er regulantens ansvar • Hva er vi fremdeles uenige om? Off. høringBystyret BUS Høringsrunden med etterfølgende gjennomgang, saks- fremlegg og politisk behandling, drøftes ikke særskilt Hvilke forventninger har aktørene?

8

9

10 Det er et lederansvar å sette rammer for oppgavene, og å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Som ansatt har jeg like fullt et medansvar. Jeg representerer Plan- og bygningsetaten og kommunen i mitt arbeid. Det gjør jeg på riktig måte når jeg møter sakene med serviceinnstilling og spør: ”Hva kan jeg bidra med?” faglighet, forutsigbarhet og personuavhengighet er kjennetegn på mitt arbeid samhandlingen med kolleger, tiltakshavere og andre berørte, preges av respekt, raushet og åpenhet jeg er lojal mot vedtak, men ikke på tvers av grunn-leggende integritet fortrolige opplysninger forblir fortrolige arbeidstida, både egen tid og andres, prioriteres til beste for etatens ansvarsområde Plan- og bygningsetaten 25. november 2011 Plan- og bygningsetatens verdier og kjøreregler

11 ”Jeg har sagt det hundre ganger…..” - uten at det hjelper Er det noen vits i nr 101? Takk for oppmerk- somheten


Laste ned ppt "Vest-Agder fylkeskommune Seminar Bokvalitet – etterlyses! Kommunens syn Er planene gode nok? Blir resultatet kvalitetsmessig bra? Foredrag 15. november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google